Allopurinol

Den aktiva ingrediensen allopurinol sänker halten urinsyra i kroppen. Detta minskar risken för att urinsyrekristaller bildas i lederna och på njurarna. Allopurinol finns i tablettform och används normalt sett under långa perioder. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är allopurinol?

Den aktiva ingrediensen allopurinol sänker halten urinsyra i kroppen. Detta minskar risken för att urinsyrekristaller bildas i lederna och på njurarna. Allopurinol finns i tablettform och används normalt sett under långa perioder.

När tar man allopurinol?

Allopurinol förskrivs vid behandlingen av gikt och njursten. Dessa åkommor förorsakas av att urinsyra byggs upp.

Gikt

Urinsyrekristaller kan samlas i lederna och leda till inflammationer. Även om giktanfall kan förekomma i alla kroppens leder, så föredrar denna sjukdom stortån – den svullnar, blir röd, gör ont och pulserar. I vissa fall samlas även kristallerna utanför lederna så att de kan synas under huden, där de bildar klumpar som kallas för tofi. Giktanfallen upphör oftast efter två till tre veckor.

Om du har haft fler än två giktanfall under 12 månader kan det vara bra för dig att ta allopurinol. Allopurinol används för att sänka halten urinsyra i kroppen. Genom att produktionen av urinsyra minskas kan utbrott av gikt förebyggas.

Njursten

I urinen finns olika slaggprodukter. När det blir för mycket slagg i för lite vätska börjar det bildas kristaller i njurarna. Om njurstenarna vandrar ned genom urinledaren kan de fastna. Den smärta som detta leder till koncentreras huvudsakligen till sidan och ryggen. Attackerna kan vara så pass smärtsamma att de åtföljs av illamående och kräkningar. När stenarna lämnar kroppen i urinen (oftast inom ett par dagar) kan även detta göra mycket ont.

Om man dricker mycket vatten (minst två liter om dagen) minskar risken för njursten. Om detta inte räcker kan allopurinol även förskrivas för att förebygga njursten. Allopurinol förebygger dock bara de slags njurstenar som bildas då urinsyrehalten stiger, så kallade 2.8-DHA njurstenar.

Hur tar man allopurinol?

Den aktiva ingrediensen allopurinol finns i form av tabletter. Tabletterna ska sväljas med lite vatten, helst tillsammans med eller efter måltiderna, för att undvika biverkningar som illamående. Det är viktigt att dricka mycket vätska under dagen (minst två eller tre liter per dag) när du tar allopurinol. Det gör att kroppen producerar mer urin och därmed kissas mer urinsyra ut.

Det kan ta ett tag (ett antal veckor eller månader) innan allopurinol ger någon effekt. Fortsätt att ta det dagligen, även om det verkar som om dina symtom inte förbättras. Om detta läkemedel får önskad verkan så måste du förmodligen ta det under en längre period.

Dosering

Behandlingens längd och den dagliga dosen måste fastställas av läkare. Om inget annat förskrivs är den vanliga dosen:

  • Vuxna: 100 till 300 mg, en gång per dag.

Kontakta läkare om denna dos inte ger önskad effekt. Läkemedel med allopurinol förskrivs sällan åt barn. När det ges till barn måste doseringen och antalet doser per dag fastställas av läkare.

Biverkningar

Precis som alla läkemedel kan allopurinol ge biverkningar, fast de flesta användarna känner inte av några. De vanligaste biverkningarna är:

  • Hudrodnad. Kontakta en läkare om du känner av denna biverkning.
  • En tillfällig ökning av giktanfallen, särskilt i det tidiga skedet av behandlingen. Om du skulle få ett nytt giktanfall efter att du har inlett behandlingen med allopurinol ska du fortsätta att ta allopurinol samtidigt som anfallet behandlas med ett lämpligt anti-inflammatoriskt läkemedel.
  • Mag- och tarmsymtom som illamående och kräkningar. Detta kan oftast undvikas om du tar din allopurinol efter en måltid.

Se bipacksedeln för en komplett förteckning över möjliga biverkningar. Det är viktigt att du informerar din läkare eller apotekare om du skulle drabbas av några biverkningar, även biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

När är det inte säkert att ta allopurinol?

Allopurinol är inte lämpligt för alla. Ta inte detta läkemedel om du är allergisk mot den aktiva ingrediensen allopurinol eller någon annan ingrediens i detta läkemedel.

I vissa fall ska allopurinol tas med största försiktighet. Personer med njur- eller leverproblem eller personer som tar vissa läkemedel kan behöva extra övervakning. Därför är det viktigt att tala med en läkare innan du tar allopurinol. Se bipacksedeln för mer information.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Ta inte allopurinol om du är gravid eller ammar, om inte läkaren har sagt att du kan ta det. I synnerhet under de första tre månaderna av graviditeten avråder vi absolut från att ta detta läkemedel, eftersom det skulle kunna ha en skadlig inverkan på fostrets utveckling.

Den aktiva ingrediensen allopurinol påverkar inte din förmåga att köra bil.

Alkohol kan ge ökade urinsyrenivåer i blodet och det kan utlösa eller förvärra biverkningarna. Därför rekommenderar vi dig att dra ned på drickandet eller att helt sluta dricka alkohol när du behandlas för njursten eller gikt.