Amoxicillin

Amoxicillin bipacksedel

I denna informationshandling finner du allmän information om Amoxicillin. Läs även igenom bipacksedeln för Amoxicillin noggrant om du tänker använda detta läkemedel. Där finner du mer information om detta läkemedels användning och dosering. Kontakta läkare eller apotekare om du har ytterligare frågor.

Vad är Amoxicillin, och vad används det mot?

Amoxicillin är ett vidsträckt antibiotikum. Läkare ordinerar denna antibiotikakur vid diverse bakterieinfektioner, exempelvis luftvägsinfektioner (lunginflammation, bronkit, öroninflammation, bihåleinflammation), urinvägsinfektion, borrelia, klamydia och hjärnhinneinflammation. Det verksamma ämnet amoxicillin sprider sig till alla kroppsvävnader via blodet och dödar därmed förekommande bakterier. Åkommor som smärta, feber och känslan av att känna sig sjuk försvinner därigenom fort. Amoxicillin är receptbelagt.

Vad du behöver veta innan du använder Amoxicillin

Använder du denna medicin för första gången? Beakta då följande:

  • Använd ej Amoxicillin om du är överkänslig mot det verksamma ämnet amoxicillin, andra penicillinsorter eller nån av de övriga beståndsdelarna;
  • En antibiotikakur måste alltid fullbordas, även om besvären upphört. Upphör du med medicinintaget i förväg kan det hända att infektionen återkommer;
  • Amoxicillin kan användas i normala mängder under graviditet eller amning. Berätta alltid för läkare om du är gravid eller ammar.
  • Detta läkemedel kan påverka andra mediciners verkan (växelverkan). Detta gäller bland annat tyfoidfebervaccin och särskilda blodförtunningsmedel. Läkare känner till vilka läkemedel det rör sig om.

Hur intas denna medicin?

Amoxicillin finns bland annat som kapslar. Svälj dessa med tillräcklig mängd vätska utan att tugga. Detta kan göras antingen före, under eller efter måltid. Får du lätt mag- eller tarmbesvär är det bäst att inta kapseln med en bit mat. Läkaren avgör vilken styrka av Amoxicillin du behöver, och för vilken tidsrymd. I allmänhet varar en kur mellan 5 och 15 dagar. Avvik inte från den ordinerade doseringen och läs bipacksedeln för Amoxicillin innan intag.

Möjliga biverkningar

Amoxicillin kan i allmänhet intas problemfritt. Ibland uppstår dock vissa biverkningar, exempelvis:

  • Mag- eller tarmbesvär (illamående, magsmärtor, diarré);
  • Hudutslag och/eller klåda. Rådfråga läkare om du drabbas av detta;
  • Slemhinnesvampinfektioner (mun, vagina).

Rådfråga läkare om du drabbas av biverkningar. I bipacksedeln för Amoxicillin finner du en fullständig översikt av möjliga biverkningar. I informationshandlingen “erfarenheter av Amoxicillin” kan du läsa om andra kunders erfarenhet av denna medicin.

Hur bevarar man Amoxicillin?

Förvara mediciner utom räckhåll för barn. Förvara Amoxicillinet i sin ursprungliga förpackning och i rumstemperatur. Använd ej medicinen efter det att bäst-före-datumet passerats (se förpackning).

Kompletterande information

Amoxicillin innehåller det verksamma ämnet amoxicillin. I bipacksedeln för Amoxicillin finner du detta läkemedels övriga beståndsdelar, samt denna produkts fabrikör och licensinnehavare.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Amoxicillin 250 mg/5ml 100 ml + Konsultation + Serviceavgift

630,71 SEK

Amoxicillin 250 mg 21 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

533,28 SEK

Amoxicillin 500 mg 21 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

540,46 SEK

Amoxicillin 750 mg 20 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

548,66 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.