Meny
Övrig konsultationsservice onkologi en gammal man med son
  • Andra tjänster
  • Onkologi

Onkologi

Onkologi är ett specialområde som riktar in sig på olika sorters cancer. Det finns mer än 100 sorters cancer och de har en sak gemensamt: det gäller en okontrollerad celldelning av kroppsceller. På detta sätt kan det uppstå elakartade tumörer. Numera finns det möjligheter till bättre behandlingar mot denna sjukdom inom onkologin.

Behandlingar vid onkologi

Behandlingar Cancer kan behandlas på flera sätt. Mestadels sätts följande behandlingar in:

  • Operation, där tumören avlägsnas ur kroppen av en kirurg;
  • Radioterapi, en behandling där cancercellerna skadas genom bestrålning, varigenom de inte kan dela sig längre;
  • Kemoterapi, en behandling med läkemedel där celldelningen stoppas och tumörcellerna dödas;
  • 'Targeted' terapi, ett målinriktat tillvägagångssätt med läkemedel som blockerar cancercellerna. Denna terapi kombineras ofta med kemoterapi;
  • Immunterapi, där immunförsvaret förstärks så att kroppen kan bestrida cancern. Även denna terapi kombineras ofta med kemoterapi;
  • Anti-hormonal terapi, där vissa hormonfunktioner elimineras så att hormonkänsliga tumörer inte kan växa mer.

Biverkningar vid behandlingarna Cancerpatienter behandlas på onkologiavdelningen. En del cancerbehandlingar kan ge obehagliga biverkningar. Den mest beryktade är illamåendet efter en radio- eller kemoterapi. Som tur är så finns det läkemedel som kan förebygga dessa biverkningar. Dessa läkemedel blockerar retningarna som går till kräkningscentrat i hjärnan. På så sätt kan inte illamående uppstå. Läkemedlet intas precis innan terapin. Mestadels intas läkemedlet ännu några dagar för att motverka det avtagande illamåendet.

Läkemedel mot illamående och kräkningar Inom onkologin används mer och mer målinriktad terapi. En del patienter kan härigenom få mer besvär av biverkningar. Läkemedel mot illamående och kräkningar vid kemo- eller radioterapi kan du köpa på apoteket eller du kan ge oss i uppdrag att ordna det i ditt namn på ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda läkemedel ordnar vi även en konsultation för dig med en registrerad EU-läkare.

Tillbaka till toppen