Anusol HC

Anusol HC

Anusol HC är en produkt som används för att lindra symptomen vid hemorrojder. Det verksamma ämnet Anusol HC är hydrokortison, en medicin som tillhör kortikosteroiderna. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Anusol HC?

Anusol HC är en produkt som används för att lindra symptomen vid hemorrojder. Det verksamma ämnet Anusol HC är hydrokortison, en medicin som tillhör kortikosteroiderna. Hydrokortison hämmar inflammationsreaktioner som klåda, svullnad och smärta. Anusol HC lindrar dessa symptom som hör ihop med hemorrojder och påskyndar dessutom läkningen.

Vad används den för?

Anusol HC föreskrivs vid hemorrojder och andra anala obehag, såsom sprickor och bristningar. Hemorrojder är vanliga. De uppstår då svällkroppar bakom slutmuskeln (anus) börjar svullna upp och bukta ut, t.ex. på grund av för hård press på avföringen, eller under en graviditet eller en förlossning. Hemorrojder förorsakar klåda och smärta i eller runt anus, och avger ibland lite klarrött blod i avföringen. Hemorrojder kan förekomma både bakom slutmuskeln (invändigt) och utanpå slutmuskel (utvändigt). Åkomman är i princip ofarlig, men kan vara tämligen smärtsam och otrevlig. Anusol HC sköter om att hemorrojderna läks fortare och lindrar också smärta och klåda.

Hur använder man Anusol HC?

Anusol HC finns att fås i olika varianter som kräm, salva och som stolpiller. Stolpiller är avsedda för invändiga hemorrojder och ska föras in i anus enligt bruksanvisningen. Anusol HC krämen eller salvan ska läggas på i ett tunt skikt på de skadade ställena runt anus. För hemorrojder som sitter djupare invändigt kan du föra in produkten med hjälp av den medlevererade applikatorn. Följ härvid anvisningarna i bipacksedeln. Anusol HC ska inte användas långvarigt. Avvik inte från den föreskrivna doseringen.

Dosering

Om inte en läkare föreskriver annorlunda, är den brukliga doseringen till att börja med som följer:

  • Anusol HC kräm eller salva: Två gånger om dagen och efter varje avföring stryker du på en liten mängd på eller runt hemorrojderna.
  • Anusol HC stolpiller: två gånger om dagen och efter varje avföring för du in ett stolpiller i anus.

Rådfråga en läkare om det efter fjorton dagar ännu inte har inträtt någon förbättring. Anusol HC är inte lämplig för barn.

Biverkningar

Anusol HC fördras i allmänhet bra, men kan ibland förorsaka biverkningar. Biverkningar som har anmälts om detta läkemedel, är bl.a.:

  • Hudutslag eller -irritation på grund av överkänslighet för hydrokortison eller en av de övriga beståndsdelarna.

Rådfråga bipacksedeln för övriga biverkningar, varningar och kontraindikationer.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Använd Anusol HC uteslutande i samråd med en läkare om du är gravid eller ammar. Anusol HC har inget inflytande på din reaktionsförmåga. Du kan som vanligt delta i trafiken om du använder detta läkemedel och får äta och dricka allt.