Azithromycin

Azitromycin bipacksedel


I denna informations dossier finner du allmän information om Azitromycin. Vi råder dig att du innan de använder denna medicin också uppmärksamt läsa igenom Azitromycin bipacksedel. Har du där efterfort farande frågor, ta då kontakt med en läkare eller apotekare.

Vad är Azitromycin och för vad används det?


Azitromycin tillhör gruppen makrolid-antibiotika, läkemedel vilka botar bakteriella infektioner. Det verksamma ämnet azitromycin når via blodomloppet alla kroppens vävnader. Därefter åstadkommer denna medicin att de befintliga bakterierna dödas, och att sedan läkeprocessen kommer igång. Läkare föreskriver Azitromycin vid olika åkommor, såsom:
 • Klamydia och gonorré(sexuellt överförbara åkommor);
 • Luftvägsinfektioner, såsom lunginflammation, bronkit, inflammation i mellanörat, bihåleinflammation och halskatarr;
 • Diarré;
 • Lymes sjukdom (borrelia)och Q-feber;
 • Hudinfektioner.

Vad bör du veta innan du använder Azitromycin


Det finns ett antal saker du ska ta hänsyn till om du vill använda detta läkemedel:
 • Inta inte detta läkemedel om du är överkänslig för azitromycineller en av de andra beståndsdelarna i denna medicin;
 • Använd inte denna antibiotikakur om du är gravid eller ammar;
 • Detta läkemedel har en växelverkan med andra mediciner som vissa blodförtunningsmedel och medicinering mot migrän (se Azitromycin bipacksedel);
 • Av verka alltid hela antibiotikakuren, även om besvären har upphört. Om du slutar för tidigt med denna medicin, kan infektionen komma tillbaka.

Hur använder du Azitromycin?


Azitromycin finns bland annat att få som kapsel, tablett och som dryck (suspension). Tabletterna och kapslarna ska intas utan att tuggas sönder med tillräckligt mycket vätska. Drycken föreskrivs för det mesta små barn. Du kan mäta upp doseringen med en medlevererad måttbägare eller spruta. De allmänna riktlinjerna för dosering är som följer:
 • Vuxna och barn från 45 kg: 1500 mg, fördelad över 3 till 5 dagar.
Läkaren bestämmer hur ofta du ska inta detta läkemedel. Avvik inte från den föreskrivna doseringen. Vid vissa infektioner och för barn som väger mindre än 45 kg kan läkaren föreskriva en annan dosering. I bipacksedeln till Azitromycinläser du mer om användningen av denna medicin.

Möjliga biverkningar


Azitromycin kan ibland förorsaka biverkningar, fastän inte alla får besvär av dessa. Biverkningar vidanvändning av denna antibiotikakur är bland andra:
 • Mag-och tarmbesvär (illamående, magont, väderspänningar, diarré);
 • Huvudvärk, yrsel.
En fullständig översikt över alla biverkningar finner du i bipacksedeln. I informations dossiern ‘Azitromycin Erfarenheter’ läser du om erfarenheter som andra kunder har haft av detta läkemedel.

Hur förvarar du Azitromycin?


Håll alltid denna antibiotikakur utom räckhåll för barn. Bevara Azitromycin i den originella förpackningen vid rumstemperatur. Använd inte denna medicin efter att bästföredatumet har passerat (se förpackning).

Kompletterande information


Azitromycin kan fås i form av tabletter och kapslar på 250 eller 500 mg, och som suspension på 40 mg/ml. I bipacksedeln för Azitromycin finner du en översikt över de övriga beståndsdelarna. I denna finns också information om tillverkaren och licensinnehavaren av denna produkt.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Azithromycin 200mg/5ml 30 ml + Konsultation + Serviceavgift

699,99 SEK

Azithromycin 250 mg 4 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

563,56 SEK

Azithromycin 250 mg 4 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

563,56 SEK

Azithromycin 250 mg 6 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

595,04 SEK

Azithromycin 250 mg 6 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

936,12 SEK

Azithromycin 500 mg 2 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

493,25 SEK

Azithromycin 500 mg 3 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

603,44 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.

 

Relaterade artiklar