Beconase

Beconase

Beconase Nässpray är en nässpray med det verksamma ämnet beklometason, en medicin som faller under gruppen kortikosteroider (binjurebarkhormoner). Beklometason har en inflammationshämmande verkan och sköter om att nässlemhinnan reagerar mindre starkt på vissa retningar. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Beconase?

Beconase Nässpray är en nässpray med det verksamma ämnet beklometason, en medicin som faller under gruppen kortikosteroider (binjurebarkhormoner). Beklometason har en inflammationshämmande verkan och sköter om att nässlemhinnan reagerar mindre starkt på vissa retningar.

Vad används den för?

Beconase Nässpray föreskrivs vid en (kroniskt) inflammerad nässlemhinna. Den ger besvär som en rinnande näsa, täppt näsa, klåda och nysanfall. Orsaker till en inflammerad nässlemhinna kan variera från en husdammkvalster- eller husdjurallergi till hösnuva eller näspolyper. Beconase Nässpray minskar svullnad och irritation av nässlemhinnan, varigenom besvären avtar.

Hur använder man Beconase Nässpray?

Beconase Nässpray bör användas flera gånger om dagen, helst på fasta tidpunkter. I bipacksedeln finner du omfattande anvisningar för användningen av denna rafräschissör, och hur du kan föra in nässprayen på bästa sätt. Det kan ta ett tag innan du märker någon förbättring av besvären. Fortsätt dock att använda Beconase Nässpray varje dag. Det tar tid innan medicinen ger resultat.

Dosering

Beconase Nässpray innehåller 42 mcg beklometason per sprayning. Om inte en läkare råder annorlunda, är den brukliga doseringen som följer:

  • Vuxna och barn från 12 år: två gånger om dagen 1 till 2 sprayningar i varje näsborre.
  • Barn från 6 till 12 år: en gång om dagen 1 sprayning i varje näsborre.

En läkare avgör hur länge du ska använda detta medel. Beconase Nässpray är inte lämplig för barn under 6 år. Har du glömt en dos Beconase Nässpray? Då kan du ta en sprayning, om det inte nästan är tid för nästa dos. Ta aldrig en dubbel dos Beconase Nässpray för att kompensera den glömda sprayningen.

Biverkningar

Under användningen av Beconase Nässpray kan du få besvär av biverkningar. De biverkningar som har omnämnts av detta läkemedel, är bl.a.:

  • Svidande känsla i näsan, nysningar, ibland näsblod. Dessa besvär upphör i regel efter fortsatt användning.
  • Förlust av smak och/eller lukt. Ta kontakt med en läkare om du märker detta.

Rådfråga bipacksedeln för övriga biverkningar, varningar och kontraindikationer.

Graviditet/alkohol/bilkörning

Beconase Nässpray får användas i normal dosering under graviditet och amning. Informera dock alltid en läkare om du är gravid. Du får vid användning av detta läkemedel äta och dricka allt.