• Psykisk hälsa
  • Psykisk hälsa

Bemästra din rädsla

Skrivet av: Redaktionen

Seanste uppdateringen:

Skulle du hoppa från en tio meter hög trampolin? För några månader sen visades den korta, svenska dokumentären “Hopptornet” där man hade filmat folk som hoppade från en tio meter hög trampolin. Man såg tydligt hur rädsla och tvivel såg ut. Man kan även vara rädd för saker som inte är lika givet skrämmande. Är man inte rädd kan man lätt hamna i situationer som är farliga och/eller livshotande, men man vill å andra sidan inte att rädsla styr vilka val man gör eller att hindrar en från nya äventyr.

Vad är rädsla?

Rädsla är en känsla man känner under en hotfull situation. Rädsla är en av våra överlevnadsinstinkter, som reaktion på en situation eller upplevelse – exempelvis om man får ont eller hamnar i fara. Den som är jätterädd kan stelna till – att man bokstavligen blir förlamad av rädsla. Förhindrar rädsla en att göra det man vill är det dags att söka hjälp för att bemästra rädslan för att våga ta sig an nya saker och förändringar.

Hur övervinner man sin rädsla?

För att kunna bemästra sin rädsla är det viktigt att få insikt i vad som händer med en när man är rädd. Ett bra sätt att få det är att fylla i ett REBT-schema. Detta schemas härkomst är “rationell emotiv beteendeterapi” (REBT), varvid man utgår från tanken att psykiska besvär inte uppstår på grund av en situation eller händelse utan beror på hur man tolkar situationen eller händelsen.

Genom att tänka på händelse, tanke, känsla och uppförande får man insikt i vilka tankar man förknippar med den, i ens ögon, farliga situationen. På så vis ser man vilken effekt ens tankar har och kan istället försöka formulera andra (positiva och behjälpliga) tankar kring situationen.

Här nedan följer ett exempel på detta schema, för att visa hur det kan användas för att ge större insikt när man erfar rädsla:

Händelse: inbjuden till en födelsedagsfest där man inte känner nån.

Tanke: jag kommer stå ensam i ett hörn och ingen kommer vilja prata med mig.

Känsla: rädsla och osäkerhet.

Uppförande: för att undvika känslan tackar du nej.

Om man, som i detta exempel, kartlägger situationen kan man därpå försöka påverka sina tankar, exempelvis till “det är kul att lära känna nya människor”. På så vis kan ens känsla förändras till en sund nyfikenhet som får en att bete sig på andra vis.

Tips för att bemästra rädsla

Det finns fler saker man kan göra för att bemästra sin rädsla, utöver att förändra tankegångar:

  1. Försök slappna av, tänka om och rycka på axlarna;
  2. Ge inte efter för rädslan, det förvärrar den oftast bara;
  3. Ju längre man känner rädsla, desto svårare är det att skaka av sig den. Ta dig an besvären och ta situationen på allvar;
  4. Diskutera din rädsla med vänner och familj;
  5. Försök få en bra överblick av rädslan och hur den påverkar ditt liv;
  6. Kartlägg dina rädslor, exempelvis med hjälp av ett REBT-schema;
  7. Minns att rädslan till sist kommer avta.

Låt inte rädslan skrämma dig!

Alla behandlingar