• Psykisk hälsa

Beroende och missbruk

Seanste uppdateringen:

Vad är ett beroende?

Många människor dricker ibland alkohol eller tar ibland nån drog, men långt ifrån alla är beroende. Det är först när man tappar kontrollen som det rör sig om beroende – när man är själsligt och/eller kroppsligt beroende av stimulansmedlet. Ett beroende ses allt oftare som en kronisk sjukdom.

När är man beroende?

Man talar om beroende när man upprepat (in)tar mer än man tänkt, om man inte kan sluta eller om stora delar av dagen (även i tankarna) kretsar kring (in)tagandet. Är man själsligt beroende av ett visst stimulansmedel så längtar man ständigt efter detta och klarar sig dåligt utan det. Exempel på detta är att man bara mår bra när man rökt ännu en cigarett eller druckit ännu ett glas vin. Är man kroppsligt beroende av ett stimulansmedel drabbas man av utsättningssymptom när man väl inte längre tar medlet. Man kanske darrar, mår illa eller sover dåligt.

Lyckligtvis blir man inte beroende hur lätt som helst. Ett beroende beror på olika faktorer:

 1. Stimulansmedlets egenskaper och hur medlet tas;
 2. Ens personliga egenskaper och beroendebenägenhet;
 3. Ens omgivning.

Mycket vanliga beroenden

Det är välkänt att man kan bli beroende av alkohol, rökning och droger. Mindre välkänt är att man även kan bli beroende av en aktivitet, såsom dobbel, internet, datorspel eller sex.

Rökningsberoende

Rökningsberoende är vanligt förekommande. 1,2 miljoner röker i Sverige. Tre fjärdedelar av rökarna röker dagligen och 15% av rökarna röker fler än 20 cigaretter om dagen. Vid rökningsberoende är man beroende av att röka nikotin, ett ämne som finns i tobak. Nikotin skänker en njutningssignal till hjärnan, som gärna vill uppleva denna känsla igen – vilket gör att man känner sug efter ännu en cigarett. Detta gör att man ofta utvecklar beroende ifall man röker då och då. Slutar man röka fortsätter kroppen ändå att känna längtan efter nikotin, vilket ger en utsättningssymptom.

Alkoholberoende

Även alkoholberoende är vanligt förekommande. 9 av 10 vuxna svenskar dricker alkohol, vilket anses som normalt i vår kultur. Alkohol dricks i många sociala sammanhang och även hemmavid: till kvällsmaten eller framför teven tar många ett glas vin eller en öl. Alla som dricker alkohol är inte beroende. Runt 320 000 svenskar är alkoholberoende. Den som lider av alkoholberoende:

 1. Dricker ofta fler än 14 (kvinnor) eller 21 (män) glas alkohol i veckan;
 2. Dricker av fel skäl, exempelvis för att slappna av eller bota ångest eller dålig självkänsla;
 3. Dricker vid oväntade tillfällen, såsom före arbetet om morgonen eller innan bilkörning;
 4. Tycker att alkohol är det viktigaste i världen.

Alkoholberoende människor samverkar oftast sämre med omgivningen, både hemmavid och på arbetet. De kan drabbas av hälsoproblem, fobier, känna sig ensamma, sluta dyka upp vid avtalad tid och ha ständiga pengaproblem.

Drogberoende

Drogberoende är ett vitt begrepp; det finns många sorters droger som alla har sina egna kännetecken. Droger påverkar hjärnan. Det finns droger som ger stimulans (kokain och amfetamin), droger som bedövar (heroin) och droger som förändrar medvetandet (svamp och hasch). Dessutom finns medel med flertalet effekter, såsom Ecstasy – ett stimulansmedel som även förändrar uppfattningsförmågan. Droger tas ofta rekreationellt – vilket inte nödvändigtvis innebär problem. Men gör man det alltför ofta löper man risk för att utveckla ett beroende. Dessutom bör det påpekas att olika medel är olika beroendeframkallande.

Internetberoende

På sistone har internetberoende uppmärksammats alltmer. Internetberoende är det vanligaste beroendet bland yngre, som vuxit upp med internet sen barnsben. Alla använder det – inte bara för nöjes skull, utan även med nyttiga ändamål såsom skolarbete. Internet är en del av vardagen, så ett beroende kan vara svårupptäckt. Alarmerande varningsklockor är om nån:

 1. Ständigt vill vara uppkopplad;
 2. Inte håller sig inom fastställda gränser;’
 3. Alltmer sällan gör saker utanför internet;
 4. Presterar sämre i skolan eller på arbetet;
 5. Blir deprimerad;
 6. Avskärmar sig och reagerar långsamt eller mindre på omvärldens händelser;
 7. Fortsätter med sina internetaktiviteter trots att de får konsekvenser.

Den största faran med internetberoende är att nån blir socialt isolerad och går förlorad i sig själv.

Precis som drogberoende är internetberoende ett vitt begrepp som bland annat inkluderar datorspelsberoende, chattberoende, sociala medier-beroende och porrberoende.

Så rehabiliteras man

Den som är beroende vet att det inte är lätt att bli oberoende. Att försöka göra det själv leder ofta till återfall, men söker man professionell hjälp är chansen större att man blir oberoende för gott och kan återuppta sitt dagliga leverne och njuta av de saker man gått miste om på grund av beroendet. Behandling kan äga rum på en klinik, men även hemmavid med hjälp av (grupp-)samtal med en psykolog, även internetledes. Vilket som är bäst beror på personen i fråga, sortens beroende och hur allvarligt beroendet är. Oftast avgör man i samspråk med psykologi vilken behandling som ger bäst möjlighet. Landstinget och kommunerna i länet har gemensamma lokala beroendemottagningar i regi av Beroendecentrum Stockholm och Capio Maria Beroendevård där man kan få hjälp med bland annat rådgivning och samtalsstöd.

Tillbaka till toppen