• Kvinnlig hälsa
  • Kvinnlig hälsa

Detta är biverkningarna av ditt preventivmedel

Skrivet av: Redaktionen

Seanste uppdateringen:

Hur din kropp påverkas av graviditetsskydden

Det är viktigt att välja rätt preventivmedel som passar dig och din kropp. Det finns i dag väldigt många olika preventivmedel; p-piller, p-stav, hormonspiral, kopparspiral, minipiller är några av de olika alternativ som du kan välja på. Men din kropp kan reagera olika på de biverkningarna som kan visa sig när du först börjar med ett nytt preventivmedel. Detta eftersom de flesta preventivmedel innehåller hormoner som kan rubba den naturliga hormonbalansen i kroppen. Här kan du läsa om de olika preventivmedlen och samt vilka biverkningar som förekommer.

P-piller

P-piller är den vanligaste formen av preventivmedel och tas varje dag i form av en tablett. Så länge du tar dina piller är du skyddad från graviditet.

De innehåller två olika slags hormoner; östrogen och gestagen. Ibland kan din kropp behöva tid att vänja sig med det nya hormontillskottet och efter ungefär tre månader brukar biverkningarna försvinna.

Biverkningar p-piller

– Spända bröst
– Småblödningar
– Illamående
Huvudvärk
Akne
– Nedstämdhet
– Minskad sexlust

Andra biverkningar av p-pillren kan också vara att riklig mens och mensvärk. Om dessa biverkningarna fortfarande visar sig efter tre månader, kan det vara bra att fundera på att byta p-piller eller börja med ett annat preventivmedel.

Minipiller

Minipiller är alternativet för dig som inte kan äta p-piller. De innehåller enbart hormonet gestagen.

Biverkningar minipiller

– Huvudvärk
– Illamående
– Akne
– Bröstspänningar
– Oregelbunden eller utebliven mens
Viktökning

P-stav

P-staven innehåller hormonet gestagen. P-staven är gjord av mjuk plast och är till storleken jämförelsebar med en tändsticka. Den förs in under huden i överarmen och sedan är du skyddad i tre år.

Biverkningarna för p-staven kan visa sig i början när du har satt in staven. Om bieffekterna inte försvinner efter tre till sex månader så kan det vara bra att fundera på att byta preventivmedel.

Biverkningar p-stav

– Nedstämdhet
– Minskad sexlust
– Ömma eller smärtande bröst
– Akne
– Oregelbundna blödningar
– Huvudvärk
– Ökad aptit/viktökning
Infektion i slidan

Hormon- och kopparspiral

En hormonspiral är gjord av plast och är några centimeter stort, och sätts in livmodern av en barnmorska eller läkare. Den ger ett skydd mot graviditet i fem år.

Hormonspiralen innehåller hormonet gestagen och det finns olika bieffekter av spiralen som visar sig särskilt i början när den precis har satts in. Du kan då känns mensvärk som kan hålla i sig i allt från några dagar till två veckor. Om du fortfarande känner värken efter 2 veckor bör du kontakta läkare.

Biverkningar hormonspiral

– Ont i magen eller bäckenet
– Finnar
– Huvudvärk
– Flytningar
– Bröstspänningar
– Förändringar i blödningarna, så som ökad eller minskad mens, stänkblödningar, kortare eller längre mens, längre tid mellan dina mensblödningar eller inga blödningar alls.
– Inflammation i vaginan

Kopparspiralen innehåller till skillnad från hormonspiralen inga hormoner. Vid isättningen kan en kopparspiral ge samma bieffekter som hormonspiralen, en värk som liknar mensvärken. Detta kan hålla i sig de första dagarna, sedan försvinna. Under den första veckorna efter isättningen kan du också få mellanblödningar, eller blodblandade flytningar. Om dessa två biverkningar håller i sig bör du kontakta läkare eller barnmorska.

Men kopparspiralen ger inte lika många bieffekter som hormonspiralen, på grund av att din kropp inte utsätts för de extra hormonerna. Det som kan hända är att du kan blöda mer under din mens och få mer mensvärk.

P-ring och P-plåster

P-ringen och P-plåster innehåller samma slags hormoner som p-pillren; gestagen och östrogen.

P-ringen sätts in i slidan och kan sitta där i tre veckor där den avger hormoner som gör att du inte får någon ägglossning. P-plåstret är helt enkelt ett plåster som byts varje vecka.

Biverkningar p-ring

– Bröstspänningar
– Svamp i underlivet
– Mellanblödningar
– Nedstämdhet
– Minskad sexlust
– Huvudvärk eller migrän
– Illamående och buksmärta
– Viktökning
– Utstötning av ring

Biverkningar p-plåster

– Huvudvärk
– Illamående
– Ömma bröst

Bieffekterna från dessa två preventivmedel är mindre än vid till exempel p-piller eftersom nivån av östrogen är mindre.

Om du känner samma typ av bieffekter efter att du använt en p-ring eller p-plåster i två till tre månader bör du kontakta läkare eller barnmorska.

Andra bieffekter du kan känna av vid en p-ring eller p-plåster är mindre och mer regelbundna blödningar vid mens och minskad PMS.

P-spruta

P-sprutan ges var tredje månad och innehåller en hög dos av hormonet gestagen. P-sprutan rekommenderas inte till yngre kvinnor (under 19 år) eftersom den påverkar benmassan och dessutom kan få mensen ur balans en lång tid efter att man har slutat med sprutan. För att få sprutan måste du gå till en barnmorska eller läkare. Det rekommenderas att detta preventivmedel inte används i mer än 2 år.

Biverkningar p-spruta

– Förändrade mensblödningar
– Bröstspänningar
– Huvudvärk
– Illamående
– Viktökning

Hormonella preventivmedel kan ge ökad risk för blodpropp

Alla preventivmedel som innehåller hormonet östrogen kan leda till en ökad risk för blodpropp. Däremot är risken så liten att det finns en större risk om du blir gravid.

Men däremot kan risken öka om du röker, är överviktig eller om du själv eller om en nära släkting har haft en blodpropp tidigare. Då rekommenderar oftare läkare eller barnmorska att du använder dig av hormonfria preventivmedel eller preventivmedel som inte innehåller östrogen.

Kom ihåg att när du äter preventivmedel är det viktigt att lyssna på sin kropp och ta de biverkningar du känner på allvar. Om någon av de ovanstående biverkningar håller i sig längre än 3-6 månader är det bra att fundera på att byta preventivmedel.

Alla behandlingar