• Allmän hälsa
  • Allmän hälsa

Detta betyder din hosta

Skrivet av: Redaktionen

Seanste uppdateringen:

Allt om slemhosta, torrhosta och rethosta

Det är influensatider och kanske sitter du omgiven av flera personer som hostar på bussen, på jobbet eller i hemmet. Just visusinfektioner är den vanligaste orsaken till hosta. Du kan då ha drabbats av en förkylning eller luftrörskatarr. Sjukdomar som kan ge hosta är lunginflammation, astma och KOL.

Varför hostar vi?

Hosta är kroppens sätt att rensa irriterade slemhinnor i luftvägarna. När dina slemhinnor är inflammerade eller irriterade sänder nerver ut signaler till hostcentrumet i hjärnan, som i sin tur talar om för muskler i bukväggen och mellangärdet att du ska hosta.

När slemhinnan irriteras bildas mer slem. Genom att hosta upp slemmet gör du dig av med det som irriterar luftvägarna. Att hosta är därför nödvändigt för att rensa luftrören och bli frisk. Därför ska du inte försöka att dämpa hostan, då kommer den troligtvis bara bli värre.

Hosta kan vara irriterande

Det är vanligt att du kan känna av mer hosta på kvällen och morgonen och det är inte ovanligt att du blir hes eller får svårt att sova om du hosta mycket.

Hosta kan minst sagt vara irriterande, både för dig och för dina lungor. Det är vanligt att först drabbas av rethosta eller torrhosta som sedan övergår i slemhosta när mer slem bildas i halsen.

För att veta hur du ska behandla hostan är det först bra att identifiera vilken typ av hosta du har. I vår host-guide kan du läsa om de vanligaste typerna av hosta som du kan drabbas av och vilka sjukdomar som kan ge hosta.

Rethosta och torrhosta

I de tidiga stadierna av en förkylning är det vanligt att du drabbas av rethosta eller torrhosta. Denna typ av hosta kan identifieras genom att det kan ”kittlas” i halsen och det kan vara svårt att hålla hostan tillbaka. När du har ret- eller torrhosta är det inte ovanligt att du hostar dig hes. Det är inte farligt att vara hes, men det beror på ansträngningen på dina stämband i samband med hostningen.

Rökiga miljöer är något som kan förvärra din hosta, samma gäller om du röker. Du kan även drabbas av rethosta som inte beror på en virussjukdom, utan på själva rökningen. Det är enbart en av många anledningar varför det är bra att sluta röka.

Rethostan kan vara jobbigare när du ska sova. Ett tips är att försöka ligga med huvudet högt för att lättare sova med rethosta. För att lindra hostan är det bra att dricka mycket och äta kall lättsvalda livsmedel så som yoghurt eller glass.

Slemhosta

När du är sjuk så kan tjockt segt slem samlas i halsen och orsaka inflammation. Slemmet har ofta en gul- eller grönaktig färg och är mer sammansatt än vanligt slem. Slemhosta är ofta en naturlig del av förkylningen. När du har drabbats av slemhosta är det bra att försöka hosta upp och spotta ut slemmet så kroppen blir av med det som orsakar infektionen. Att dricka mycket vätska eller slemlösande hostmedicin kan göra det enklare att hosta upp slemmet. Denna typ av hosta är vanligare på morgonen.

Luftrörskatarr (Akut bronkit)

Ibland kan en förkylningen utvecklas till luftrörskatarr. Vid denna sjukdom så bildas mer slem än vanligt i halsen. Vanliga symptom för luftrörskatarr är, utöver de vanliga förkylningssymptomen, en slemmig, torr eller retande hosta. Det kan också göra ont bakom bröstbenet när man hostar och du kan få svårare att andas. När du andas så kan du höra ett pipande ljud från luftrören.

I vissa enskilda fall kan luftrörskatarr leda till lunginflammation, men i de flesta fall går den över av sig själv utan behandling.

KOL

KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är en sjukdom som påverkar lungorna och luftvägarna. KOL utvecklas långsamt och den vanligaste anledningen till att man drabbas av sjukdomen är rökning. Vanliga symptom för KOL är en kronisk hosta som ofta innehåller slem. Många rökare är vana med att hosta, men rökhosta är ett tidigt tecken på KOL. Upprepade luftvägsinfektioner och mer långvariga förkylningar, rosslande pipande andning, andfåddhet och sämre kondition är också symptom på KOL.

Astma

Astma och KOL är två sjukdomar som ibland kan misstas för den andra, men det är inte heller ovanligt att de som drabbas av KOL också får astma. Symptomen för astma liknar KOL, men du märker vanligtvis tydligt när astman drabbar dig och då får oftare anfall av andnöd. Om du har astma är det också vanligare att du också lider av en allergi. Hosta vid astma kan vara med eller utan segt slem och det kan pipa när du andas.

När bör jag uppsöka vård för min hosta?

Om man haft hosta i samband med förkylning och hostan förvärras samtidigt som febern stiger, så kan det tyda på att du drabbats av en allvarligare infektion. Då kan det vara bra att uppsöka en vårdcentral.

Om du misstänker att du kan ha astma eller KOL bör du genast uppsöka vårdcentral. Dessa två sjukdomar går inte att behandla själv, men kan underlätta med medicinering.

Men i de flesta fall beror hosta på en virusinfektion och är ofta en naturlig del av förkylning som går över efter någon vecka. Viktigt att komma ihåg är att inte vara rädd för att hosta, eftersom det är bästa sättet att snabbare bli av med hostan.

Alla behandlingar