• Allmän hälsa
 • Allmän hälsa

Fakta blod

Skrivet av: Redaktionen

Seanste uppdateringen:

Fakta blod

Utan blod, kan vi inte leva. Denna röd vätska som finns i våra artärer tjänar nämligen flera mycket viktiga funktioner i vår kropp. I den här artikel ska vi redovisa vad blod är, varför du behöver det och hur det är sammansatt. Vi svarar på frågan: Hur många liter blod innehåller människan?

Vad är blod?

Blod består ungefär av fyra komponenter:

 1. Röda blodkroppar
 2. Vita blodkroppar
 3. Trombocyter
 4. Plasma

Cirka 40% av blodet är röda blodkroppar. Det är cirka 25.000 miljarder celler i människokroppen. Röda blodkroppar ser ut som runda skivor och som namnet antyder, är det dessa celler som ger vårt blod den röda färgen. Vita blodkroppar förekommer i mycket mindre antal: omkring 35 miljarder i människokroppen. Man kan kalla de vita blodkropparna för “soldaterna” i vår kropp. De skyddar oss från patogener. Trombocyter är också välrepresenterade i blodet. Normalt sett har en människa mellan 800 och 2500 miljarder trombocyter i kroppen.

Ungefär hälften (45%) av vårt blod består av röda- och vita blodkroppar och blodplättar. Den andra halvan (55%) består av plasma, som i sin tur består av 90% vatten. Blodkroppar och blodplättar är belägna i plasman, vars huvudfunktion är transporten av blodceller, näringsämnen och andra substanser, såsom proteiner, vitaminer och hormoner.

Blodets funktion

 1. Syretransport
  Blod fyller flera viktiga funktioner som behövs för att leva. Den viktigaste funktionen av blod är att transportera syre från lungorna till resten av kroppen. I lungorna, transporterar hemoglobinet (ett protein i de röda blodkropparna) syrgas från lungorna ut till kroppens övriga vävnader såsom hjärnan och musklerna. Cellerna i våra kroppar omvandlar sedan syret till koldioxid som returneras till lungorna från de röda blodkropparna, och vi andas ut. Eftersom vårt hjärta jobbar med att pumpa blodet i kroppen finns det en kontinuerlig tillförsel och avlägsnande av syre och koldioxid.
 2. Transportera näringsämnen
  Förutom transporten av syre och koldioxid säkerställer blodet att vävnaderna är försedda med viktiga näringsämnen. Dessa transporteras i blodplasman till de platser i kroppen där det behövs näringsämnen. Dessutom bär blodplasman avfall, så att de kan lämna kroppen genom tarmen eller urinblåsan.
 3. Försvar mot patogener
  I vårt försvar mot patogener spelar blodet en viktig roll, särskilt de vita blodkropparna. Mikroorganismer som är sjukdomsframkallande kallas patogena. När en patogen kommer in i kroppen, patrullerar de vita blodkropparna och attackerar sedan patogenen för att säkerställa att kroppen inte blir sjuk. Om försvaret inte lyckas blir vi sjuka.De blodplättar som vi har i vårt blod, ser till att blodet proppas så snart vi har ett sår, så att blödningen stoppas. Detta gäller inte bara vid ett sår i huden, utan även om en kärlväggen är skadad, då kommer trombocyter till handling genom att fästa sig på den skadade kärlväggen. Blodplättarna bildar en sårskorpa på såret, vilket gör att vi lättare kan återhämta oss och undvika att vi förlorar för mycket blod.

Hur många liter blod behöver en människa?

7% av en vuxen människas kropp består av blod. En person på 70 kg har en blodvolym mellan 5 till 6 liter.

I jämförelse har en nyfödd baby endast 300 till 400 milliliter blod och gravida kvinnor mellan 6,5 till 7,5 liter.

Problem med blod

 1. Blodförlust
  Eftersom blodet i vår kropp utför många viktiga funktioner, kan konsekvenserna vara enorma när vi får problem med blodet. Vid blodförlust, finns det inte tillräckligt med röda blodkroppar för att transportera syre. De celler och vävnader i kroppen som inte får tillräckligt med syre, fungerar inte korrekt. Blodförlust kan därför leda till organsvikt. En blodtransfusion brukar ges för att få igång blodvolymen vid blodförlust.
 2. Brist på blodceller eller blodplättar
  Utöver en allmän förlust av blod kan det också uppkomma en brist av röda – eller vita blodkroppar eller blodplättar. Med en brist på vita blodkroppar, kan kroppen inte försvara sig tillräckligt mot patogener. Personer med lågt antal vita blodkroppar blir därför ofta sjuka. Brist på blodplättar orsakar att blödande sår förblir länge. Detta blir främst ett problem när det finns ett stort sår och man förlorar mycket blod.
 3. Blodförgiftning (Sepsis)
  Blodförgiftning, eller den korrekta medicinska termen sepsis, orsakas av en infektion i vilket kroppen reagerar så kraftigt att det finns en inflammatorisk reaktion i blodet. Inom 8 till 24 timmar, insjuknar en person med en blodförgiftning. Detta åtföljs av feber, diarré, buksmärtor, yrsel och i värsta fall död.

Blod är en viktig och nödvändig del av vår kropp som har flera funktioner. Vuxna har i genomsnitt 5 till 6 liter blod i kroppen. Detta är svaret på frågan “Hur många liter blod innehåller människan?”.

Källa: Wikipedia

Alla behandlingar