• Diabetes
  • Diabetes

Fördelar med Victoza

Skrivet av: Redaktionen

Seanste uppdateringen:

Vad är Victoza?

Victoza är ett läkemedel som sänker ditt blodsocker. Victoza innehåller den aktiva ingrediensen liraglutid som sänker blodsockret, men endast om ditt blodsocker är för högt.

När används Victoza?

Vid behandling av typ 2-diabetes används Victoza i kombination med andra diabetesläkemedel när de senare inte räcker för att kontrollera blodsockret. Ett sådant diabetesläkemedel är metformin.

Är Victoza ett insulinpreparat?

Det tillhör gruppen mimetiska inkretiner och reglerar insulinnivåerna efter en måltid så att mindre socker frigörs i blodet. Victoza är därför inte samma sak som insulin.

Fördelar

  • Det har visat sig att diabetesläkemedel i kombination med Victoza reglerar blodsockret bättre än kombinationer av diabetesläkemedel utan Victoza.
  • Victoza kan minska risken för kardiovaskulära komplikationer som hjärtinfarkt och stroke.

Victoza är alltså ett diabetesläkemedel som används för att behandla typ 2-diabetes. Detta läkemedel kan användas ensamt eller i kombination med andra diabetesläkemedel.

Alla behandlingar