• Kvinnlig hälsa
  • Kvinnlig hälsa

Historiska kvinnor som banade vägen inom medicin

Skrivet av: Redaktionen

Seanste uppdateringen:

Förr så fick kvinnor kämpa för att ens få rätt att studera medicin, och även om jämställdheten inom medicinska yrken har gjort stora framsteg, så är könsfördelningen fortfarande skev. Inom vården jobbar majoriteten kvinnor och inom medicinsk forskning är fördelningen skev åt andra hållet. Få kvinnor har fått sitt namn hyllat i samband med en medicinsk upptäckt. Under de mer än 110 år som Nobelpriset har delats ut har enbart 12 kvinnor, eller 5,7% av de totala pristagarna, tilldelats priset.

Men även om de inte står omnämnda i historieböckerna eller har fått priser utnämnda efter sina upptäckter, så har historien många viktiga kvinnor inom medicin. Dessa kvinnor borde egentligen uppmärksammas varje dag, men vad passar bättre än att hylla dem på den internationella kvinnodagen?

Historiska kvinnor inom medicin

Agnodice 300 f. kr.

Agnodice var den första kvinnliga läkaren, barnmorskan och gynekologen som tilläts praktisera medicin i Aten. Hon banade också vägen för andra kvinnliga läkare genom att genomgå en rättegång för att själv tillåtas praktisera yrket. Efter det så ändrades lagarna i Aten och tillät kvinnliga läkare.

Metrodora 200-400 e. Kr.

En grekisk läkare och författare till det vad vi idag vet är den äldst bevarade skriften av en kvinnlig läkare. I den så skrev hon bland annat om kvinnlig hälsa så som barnafödsel och hysteri. Skriften citerades ofta av andra medicinska forskare i antikens Grekland men också av romarna. Den användes även i medeltidens Europa.

Laura Bassi (1711-1778)

Den första kvinnan i Europa som fick en doktorsexamen vid universitetet i Bologna. Hon var inte bara skicklig inom medicin, utan också en mångfacetterad forskare med medicin som sitt huvudämne, men undervisade i biologi och medicinsk vetenskap.

Margaret Ann Bulkley (James Barry) (1795-1856)

Eftersom det inte var tillåtet för kvinnor att studera medicin förklädde Margaret Ann Bulkley sig till en man, James Barrry och läste medicin. Hon blev senare anställd som arméläkare i de brittiska kolonierna i Indien och var den första under sin tid som utförde ett kejsarsnitt där både barnet och mamman överlevde. Det upptäcktes inte förens efter hennes död, att hon inte var James Barry, utan Margaret Ann Bulkley.

Florence Nightingale (1920-1910)

En viktig medicinsk pionjär var Florence Nightingale. Hon reformerade sjukhusen i Storbritannien, förbättrade de hygieniska förhållandena på militärsjukhusen och lade grunden för det moderna sjuksköterskeyrket i vilket det utöver medicinsk kunnighet, fokuseras mycket på omsorg och omvårdnad. Hon möttes av motstånd, men fick till slut ett stort inflytande över såväl sjukvården som över kvinnors rättigheter.

Elizabeth Blackwell (1821-1910)

Den första kvinnan som tilldelades läkarexamen i USA. Hon slog sig fram i en patriarkal universitetsvärld och banade vägen för flera andra kvinnliga studenter i USA och Storbritannien. Under hennes liv skrev hon också flera texter, flera av dem med ambitionen om att stärka kvinnans roll i den medicinska branschen.

Rebecca Lee Crumpler (1831-1895)

Amerikanskan blev den första afroamerikanska doktorn. Efter hon tagit sin examen i Boston och praktiserat där, flyttade hon till Richmond där hon behandlade slavar som hade blivit fria och inte hade tillgång till medicinsk behandling. Hon var också en av de första afroamerikanerna att publicera en bok, ’Book of Medical Discourses’.

Vera Ignatievna Gedroitz (1870-1932)

Den ryska Vera Ignatievna Gedroitz var inte bara den första kvinnliga kirurgen i Ryssland, hon var också den första kvinnliga professorerna i kirurgi i världen. Hennes kirurgiska buksnitt var de mest lyckade i hela Ryssland. Hon var även prinsessa och utförde operationer på kejsarfamiljen.

Marie Equi (1872-1952)

En av de första läkarna och pionjärerna som kämpade för kvinnors rätt till preventivmedel och abort, under en tid som aborter och preventivmedel var olagligt i USA. Hon ägnade större delen av sitt liv åt politisk aktivism och att behandla fattiga människor.

Gertrude B. Elion (1918-1999)

Efter att amerikanska Gertrude Elions ena farförälder gick bort i cancer bestämde hon sig för att studera biokemi och farmakologi. En av hennes mest kända bedrifter är helt klart Purinethol, den första genombrytande medicinen mot leukemi. 1988 tilldelades hon nobelpriset i medicin.

Rosalyn Yalow (1921-2011)

Om du någonsin gjort en blodtransfusion, så är det amerikanska Rosalyn Yalow du ska tacka. Hon tilldelades nobelpriset för att ha tagit fram Radioimmunologisk analys (RIA), som är en teknik för att mäta koncentrationen av allergener så som hormoner i kroppen. Detta är en teknik som har gjort det möjligt att kontrollera bloddonationer efter smittsamma sjukdomar, så som HIV/AIDS eller hepatit.

Vi vill också passa på att hylla och uppmärksamma alla onämnda kvinnor som gjort viktiga upptäckter inom medicin eller banat vägen för andra. Utan dem hade medicin idag inte varit lika framstående.

Alla behandlingar