• Gå ner i vikt
 • Gå ner i vikt

Hur bantningsmediciner kan hjälpa dig

Skrivet av: Redaktionen

Seanste uppdateringen:

Vill du gå ner ett par kilon, bli av med dina kilon eller är ditt BMI-värde för högt? Man kan gå ner på flera sätt. Sund mat och rörelse är alltid bra. Ibland behöver du, förutom en ändrad livsstil, en extra hjälpande hand. Eller vill du helt enkelt se ett synligt resultat genast så att du förblir motiverad. Har du förutom de lättillgängliga läkemedlen som du kan köpa på apoteket, till exempel måltidshakes, bantningsteer, bantningskapslar och dietchoklad någon gång tänkt på bantningsmediciner? I den här bloggen kan du läsa vad bantningsmediciner är för något, vilka olika sorter det finns, vilka fördelarna är, om det är farligt och hur du kan börja med dem.

Vad är bantningsmediciner?

Bantningsmediciner är receptbelagda läkemedel för att behandla övervikt och obesitas. Det är mediciner som gör att du blir mindre hungrig eller att du blir mätt fortare. Andra mediciner däremot gör att en del av det intagna fettet inte tas upp av kroppen.

Vilka olika sorters bantningsmediciner finns det?

Det finns många sorters läkemedel på marknaden. Vi beskriver 5 olika säkra mediciner:

 • Regenon, även känt under namnet Tenuate, är en medicin som tillhör gruppen aptitdämpande medel. Det aktiva ämnet dietylpropion minskar hungerkänslan. Regenon skrivs ofta ut som en kur på ett par veckor. Det här läkemedlet är inte lämpligt för långvarig användning.
 • Saxenda är ett läkemedel som ges via injektioner och som hjälper vid viktminskning. Det reglerar blodsockerspegeln så att magen inte skickar en hungersignal till hjärnan så snabbt.
 • Xenical sörjer för att ungefär en tredjedel av det fett du får i dig inte tas upp av kroppen.
 • Mysimba innehåller två beståndsdelar (naltrexonhydroklorid och bupropionhydroklorid) som sörjer för att matintaget och energiförbrukningen i hjärnan regleras. Vanligen förlorar man 5 procent av sin kroppsvikt inom 16 veckor med Mysimba. Om så inte är fallet ska en läkare undersöka om Mysimba är den bästa lösningen för dig.
 • Orlistat sörjer för att vissa fetter som du ätit under måltiden inte bryts ner. I stället avlägsnas de från kroppen.

Det finns även alternativa produkter som kan bidra till viktminskning och som är receptfria:

 • fettblockerare
 • fettförbrännare
 • aptitdämpande medel
 • måltidssupplement

Vilka är fördelarna med bantningsmediciner?

Om du kombinerar bantningsmediciner med beteendeförändring, till exempel bättre matvanor och mer rörelse, kan dessa bantningsmedel vara till extra hjälp för att gå ner i vikt. I genomsnitt förlorar de personer som använder bantningsmediciner 3 till 9 procent mer i vikt än de som inte använder några bantningsmediciner. Det finns till och med undersökningar som visar att man kan gå ner mer än 10 procent extra. Hur mycket man går ner i vikt kan variera från person till person.

Om du vid övervikt förlorar 5 till 10 procent av din ursprungliga vikt, bidrar detta till din hälsa. Det gör att blodtrycket går ner, blodglykosen och kolesterolvärdet sjunker. Viktminskning kan också leda till att andra hälsoproblem som uppstår på grund av övervikt, till exempel ledvärk och sömnapné minskar.

Är bantningsmediciner farliga?

Man befarar att, i ytterst ovanliga fall, biverkningarna av bantningsmedicinerna väger tyngre än fördelarna. Läkaren väger alltid för- och nackdelarna av medicinanvändning mot varandra. Hälsofördelarna med viktminskning måste naturligtvis väga tyngre än de eventuella biverkningarna.

Biverkningar som kan förekomma varierar. Det beror på medicinerna du använder och hur de påverkar kroppen. De flesta biverkningar är milda och försvinner i de flesta fall när du fortsätter att använda medicinen. Det är mycket sällsynt att allvarliga biverkningar förekommer.

Hur ska jag börja med bantningsmedicinerna?

Om du väljer att använda ett läkemedel mot övervikt eller obesitas ska det alltid ske i samråd med din läkare. Tillsammans bestämmer ni vilket läkemedel som passar dig bäst.

Vid valet av den rätta medicinen är det viktigt att du tar hänsyn till:

 • För- och nackdelar med ifrågavarande medicin.
 • Eventuella biverkningar av läkemedlet.
 • Bantningsmediciner i kombination med andra mediciner som du använder.
 • Din släkts medicinska historia.
 • (Eventuella) kostnader för medicinerna.

Räcker det med att endast använda bantningsmediciner för att gå ner i vikt?

Nej, endast användning av bantningsmediciner är inte effektiv. Olika studier visar att bantningsmediciner är effektivare i kombination med ett livsstilsprogram. För att gå ner i vikt är det viktigt att du anpassar dina levnadsvanor. Din läkare eller en dietist kan ge råd om en balanserad diet som är rik på grönsaker och frukt. Dessutom är det viktigt att du rör på dig tillräckligt. Genom att röra på dig går du inte bara ner i vikt utan får du även mer energi och minskar risken för sjukdomar.

Om Dokteronline.com

Dokteronline.com är en plattform som sammanför konsumenter, läkare och apotek för att komma fram till personlig vård. Dokteronline.com tror på ansvarsfull självregi när det handlar om symptom som lätt kan behandlas.

Behöver du hjälp med att gå ner i vikt? Läs mer om viktminskning
Källor

Emtics. (2019, 4 oktober). Den bästa bantningsmedicinen: effektivitet & medicinskt råd. Emtics. https://www.emtics.eu/nl/geen-onderdeel-van-een-categorie/beste-afslankmedicatie-effectiviteit-medisch-advies/

Alla behandlingar