• Allmän hälsa

Hur känner man igen tecken på utbrändhet?

Seanste uppdateringen:

Utbrändhet är ett typiskt fall där det är ‘bättre att förebygga än bota’. Därför att fullt utvecklad utbrändhet kan ta månader, eller t.o.m. år att återhämta sig helt från. Och fastän det finns flera varningstecken, är det många som inte vet vad de ska uppmärksamma. Frågan är: hur känner man igen utbrändhet? Vilka är riskfaktorerna och signalerna som din hjärna, ditt beteende och din kropp avger när stressen blir en större börda än du kan klara?

I den här artikeln diskuterar vi 12 faser av utbrändhet, såsom de beskrivs av psykologen Herbert Freudenberg. Läs igenom dem noggrant. De ger dig en insikt i hur du kan känna igen annalkande utbrändhet, så att du kan ingripa i tid.

12 faser av utbrändhet

Ofta inser inte människor som upplever utbrändhet vad som står på förrän det är för sent. Det beror många gånger på att de inte vet hur man känner igen utbrändhet, eller att de struntar i varningstecknen. Vi rekommenderar att du inte låter det hända. Utbrändhet är faktiskt allvarligare än du kanske tror, och kan förstöra på din hälsa och ditt mentala välbefinnande.

Om du känner igen fler än ett par av punkterna nedan hos dig själv, kan du vara på god väg mot att bli utbränd. Det är då hög tid att göra vissa ändringar i din livsstil, så att du inte når slutskedet.

Tecknen

 1. Ett tvångsbehov att bli bättre. Du vill bli omtyckt och känd som en god arbetstagare. Därför är du väldigt plikttrogen.
 2. Du tillbringar allt mer tid med att jobba. Du finner det omöjligt att koppla av ens en kort stund.
 3. Du missköter dig själv, genom att äta dåligt, sova oregelbundet och underlåta ditt umgänge och privatliv.
 4. Du undviker konflikter. I den här fasen struntar du i problem och känner dig panikslagen, hotad och stressad.
 5. Du omvärderar dina värderingar. I synnerhet betyder det att din familj och dina vänner försvinner i bakgrunden; du är inte längre intresserad av dina fritidsintressen, utan fokuserar endast på ditt jobb.
 6. Du förnekar att du har problem. Det innebär att du ser alla slags problem som en följd av ditt jobb, och inte annat som händer.
 7. Du känner abstinens. Nu har du så gott som inget umgänge längre. I ditt behov att dämpa stressen, kan du få ett ökat behov av alkohol.
 8. Ditt ändrade beteende blir tydligt för omvärlden. Din familj och dina vänner är oroliga.
 9. Du blir avpersonifierad. Du ser dig själv alltmer negativt och ser inte andra som värdefulla längre. Du tar ytterligare avstånd och du vet inte längre vad dina behov är.
 10. Du känner en inre tomhet. Du försöker att fylla tomrummet med t.ex. mat, alkohol, droger, eller sex.
 11. Du är deprimerad. Du känner dig alltmer osäker och vilse. Du känner dig dyster inför framtiden.
 12. Du upplever utbrändhet. Du bryter ihop totalt, och befinner dig i ett tillstånd av total fysisk, psykisk och emotionell utmattning.
Tillbaka till toppen