Meny

  Hur väljer jag rätt mynskydd?

  Seanste uppdateringen:

  I flera europeiska länder är det under vissa omständigheter obligatoriskt att bära mun- och nässkydd. I de flesta fall gäller det situationer där man inte kan garantera 1,5 meters avstånd, såsom i kollektivtrafiken. Även om vårdpersonalen framför allt har enorm nytta av användning av mun- och nässkydd, måste vi nu alltså även som privatpersoner uppfylla de riktlinjer som i de flesta fall är okända. Måste du till exempel nödvändigtvis köpa ett munskydd, eller kan du sy det själv? I vilka fall skyddar ett munskydd och när skyddar det inte? Vad betyder alla koder och nummer på förpackningarna? Vi hjälper dig gärna på vägen, så att du precis vet vad du kan vänta dig och att du väljer rätt.

  Vad finns det för olika typer av munskydd?

  I allmänhet finns det 3 grupper av munskydd: FFP-munskydd för vården, medicinska munskydd och kommersiella munskydd.

  • Munskydd för vården är med den högsta skyddseffekten och därigenom lämpade för vårdpersonal. Munskydden filtrerar andningen från damm och virusdelar. Kvaliteten anges med FFP (filtering facepieces) kategori FFP1, FFP2 eller FFP3. FFP3 skyddar bäst.
  • Medicinska munskydd kallas även kirurgiska munskydd. Dessa munskydd filtrerar inte andningen såsom FFP-munskydden, utan skyddar omgivningen mot smuts och fukt. De hjälper alltså i striden mot corona genom att skydda andra personer i din närhet så mycket som möjligt. Precis som FFP-munskydden är dessa skydd certificerade och därmed lämpliga inom vården. Kirurgiska munskydd indelas i 3 klasser: Typ I munskydd (filtrering ≥95%), typ II munskydd (filtrering ≥98%) och typ IIR munskydd (≥98% och stänkresistenta).
  • Kommersiella munskydd är skydd som är producerade och sålda för övriga ändamål. Det gäller då till exempel munskydd som används inom byggnadsbranschen eller inom industrin. Ofta är de tillverkade av textil eller tyg. De har en filtrerande effekt för dessa ändamål, men på grund av sammanställningen tycks de tills vidare inte vara lämpliga i striden mot coronaviruset.

  Kan jag tillverka egna munskydd?

  Ja, inga problem. I vissa länder anses detta som en av möjligheterna i striden mot corona, till exempel på grund av finansiella orsaker eller för att det inte finns så många medicinska munskydd att tillgå. På internet finns det, även från myndigheterna, oräkneliga instruktioner för att tillverka egna munskydd. Här hittar du en sådan instruktion.

  Det är viktigt att veta att ett självgjort munskydd bara tjänar som skydd för omgivningen, såsom även är fallet med ett kirurgiskt munskydd. Ett eget munskydd hjälper alltså inte med filtrering av inandad luft.

  Vad ska jag tänka på vid köp av munskydd i coronatider?

  Nu när det är obligatoriskt att bära munskydd i de flesta länder, är det viktigt att veta vad du ska tänka på vid köp av munskydd. Vi ser att det i allmänhet erbjuds tre sorters munskydd. Du kan alltså själv tillverka ett munskydd också.

  Det är framför allt förståndigt att du tänker på följande saker vid val av munskydd:

  • Tillgängligheten av munskydd: i flera länder rekommenderas FFP-munskydd endast för vårdpersonal. Av den orsaken ber man invånarna att tillverka egna munskydd eller att skaffa kirurgiska munskydd.
  • Munskyddens effekt: det är viktigt att man inser att de flesta munskydden endast skyddar personer i din närhet. Det betyder att du bär munskyddet för andra personer. Du är alltså inte mer eller mindre skyddad genom ditt eget munskydd. OBS! Tänk på det när du möter personer utan munskydd.
  • Användning av munskydd: kirurgiska munskydd är i allmänhet engångsprodukter. Du får bara använda dessa en gång och i högst 3 timmar. Därefter ska du använda ett nytt munskydd. Om du själv tillverkar ett munskydd, kan du återanvända detta om du tvättar det i hett vatten efter varje användning. Det betyder att du kanske inte alltid har ett munskydd till hands, om du inte tillverkar flera munskydd och tar med dem när du går ut.
  • Täckning: munskyddet ska bäras som skydd för både näsa och mun för att uppfylla coronaåtgärderna. Du får alltså inte tillverka ett munskydd som täcker bara munnen.

  Hur bär jag munskyddet på rätt sätt?

  Det finns munskydd i alla möjliga kvalitetsnivåer. Det är dock mycket viktigt för effekten att du bär och använder munskyddet på rätt sätt. Tyvärr händer det ofta att det uppkommer smitta i alla fall, eller att smittorisken ökar allvarligt genom att munskyddet används fel.

  I allmänhet rekommenderas:

  • Det icke-medicinska munskyddet, såsom förpliktigat i coronaåtgärderna, ska bäras både över näsan, munnen och hakan. Om du bär munskyddet under näsan, eller lyfter det från munnen är det inte längre fråga om något skydd. Att dricka något eller att ta av munskyddet att prata en stund, är alltså inte tillåtet.
  • Du ska byta munskyddet regelbundet. I allmänhet rekommenderas högst 3 timmars användning i sträck. Om det gäller engångsskydd, får du naturligtvis inte använde dem igen. Inte heller efter vädring, spolning eller vad som helst. Ett självgjort munskydd av textil ska tvättas i minst 60 grader. Det betyder att du alltid måste ha ett nytt och rent munskydd på återresan med tåg och att du alltid måste använda ett nytt och rent munskydd och ha flera munskydd med dig.
  • Vidrör aldrig munskyddet när du bär det. Du får bara sätta på det med de resårband som munskyddet har. Om du vidrör munskyddet, kommer dina händer nämligen i direkt kontakt med eventuella virusdelar och fukt som munskyddet tagit upp.
  • Tvätta händerna både innan du tar på munskyddet och efter att du satt på det. Detta gäller även när du tar av munskyddet.
  • Bevara alltid rena och använda munskydd skilda åt. Om du använder kirurgiska munskydd, kan du ta med dem i särskilda plastpåsar. De använda munskydden slänger du med en gång om det går. Om det inte går, lägg då munskyddet i en särskild påse så att du kan slänga det när du kommer hem.
  • Var medveten om att ett munskydd bara skyddar delvis. Ett FFP-munskydd sluter tätt inpå ansiktet och har en filtrerande effekt. Kirurgiska munskydd och självgjorda munskydd bidrar bara delvis i striden mot corona, på grund av att de inte har något andningsfilter och dessutom inte sitter tätt inpå ansiktet.

  Är jag extra skyddad med ett munskydd?

  Munskydd är en kompletterande åtgärd i striden mot corona. De flesta munskydden (undantag FFP), är enbart för att skydda andra personer i din närhet. Det finns fortfarande risk för att du smittas. Dessutom garanterar inte tillverkarna 100 % skydd och varje kontakt innebär fortfarande en risk. Därför är det viktigt att även respektera övriga coronaåtgårder i fortsättningen: tvätta händerna ofta, håll avstånd och stanna hemma om du har några symptom.

  Var kan jag köpa munskydd?

  I vissa länder delas munskydden ut gratis till invånarna. Vid flera (online) affärer erbjuds för närvarande munskydd. Ofta är de kirurgiska munskydden förpackade per 50 stycken.

  Om Dokteronline.com

  Dokteronline.com är en plattform som sammanför konsumenter, läkare och apotek för att komma fram till personlig vård. Dokteronline.com tror på ansvarsfull självregi när det handlar om symptom som lätt kan behandlas.

  Denna artikel är skriven informativt och rådgivande för att hjälpa dig med val av mun- och nässkydd. Dokteronline.com rekommenderar dig på intet sätt om coronaåtgärder eller uppföljningen därav. Du bör i alla dessa fall följa de nationella myndigheternas instruktioner.

  Källor:

  Aarts, F. (2020, 29 april). Mondneusmaskers: dit moet je weten. [Munskydd: det här behöver du veta om munskydd.] Rådfrågat den 22 maj 2020, från https://www.nursing.nl/mondneusmaskers-dit-moet-je-weten/

  Cemex Trescon. (utan datum). Wat is het verschil tussen een chirurgisch en een FFP masker? [Vad är skillnaden mellan ett kirurgiskt munskydd och ett FFP-munskydd?] Rådfrågat den 22 maj 2020, från https://www.cemextrescon.nl/wat-is-het-verschil-tussen-een-chirurgisch-en-een-ffp-masker

  Ministerie van Algemene Zaken. [Departementet för inrikes ärenden.] (2020, 13 maj). COVID-19 niet-medisch mondkapje: voorbeeldinstructie. [COVID-19 icke-mediciniskt munskydd: instruktioner.] Rådfrågat den 22 maj 2020, från https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/05/09/covid-19-niet-medisch-mondkapje

  Ministerie van Algemene Zaken. (2020, 20 maj). Veelgestelde vragen over het gebruik van mondkapjes. [Ofta ställda frågor om användning av munskydd.] Rådfrågat den 22 maj 2020, från https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes

  NEN. (2020, 19 maj). NEN-spec “Niet-medische mond-neusmaskers”. [NEN-spec “Icke-medicinska mun- nässkydd”.] Rådfrågat den 22 maj 2020, från https://www.nen.nl/Normontwikkeling/NENspec-nietmedischmondkapjes.htm

  NOS. (2020, 6 maj). Waar in Europa is het dragen van mondbescherming verplicht? [Var i Europa är det obligatoriskt att bära munskydd?] Rådfrågat den 22 maj 2020, från, https://nos.nl/collectie/13841/artikel/2332942-waar-in-europa-is-het-dragen-van-mondbescherming-verplicht

  Panis, F. (2020, 20 maj). Mondkapjes tijdens corona | Consumentenbond. [Munskydd under coronatiden | Konsumentföreningen.] Rådfrågat den 22 maj 2020, från https://www.consumentenbond.nl/zelfzorg/mondkapjes-in-tijden-van-het-coronavirus

  Tillbaka till toppen