Meny
  • Allmän hälsa

Löper jag att drabbas av coronaviruset?

Seanste uppdateringen:

Coronaviruset (COVID-19) får dagligen mer grepp utanför Kina. I början av mars 2020 var enligt Världshälsoorganisationen (WHO) nästan 90 000 personen smittade och hade 65 länder att göra med viruset. I Sverige har 203 fall bekräftats av WHO. Coronaviruset är ett virus som förorsakar kännetecken på influensa, såsom feber och trötthet. Även om det på grund av den stora omfattningen har uppmärksammats mycket, är det bra nyheter att inte mindre än 80% tillfrisknar utan medicinsk hjälp. För riskgrupper är det dock viktigt att vara extra noga. Vi hjälper dig med att bedöma din risk.

Åldern spelar en roll

I allmänhet gäller det att äldre personer är mer känsliga än yngre. Detta har att göra med kvaliteten på immunsystemet. En sund livsstil och en hälsosam kropp bidrar till ett bättre motstånd, även vid hög ålder.

Hjärtpatienter måste vara extra försiktiga

Ungefär 40% av de kinesiska personerna med det nya coronaviruset har även en hjärt- eller kärlsjukdom. Om de har större risk för att bli smittade, är för tillfället inte entydigt bekräftat. Virolog Van der Eerden på Erasmus MC [sjukhus] i Rotterdam förmodar det i alla fall. Andra källor, såsom Harteraad påstår enbart att hjärtpatienter har en större risk för komplikationer vid smitta, men de löper inte större risk att bli smittade. Komplikationerna uppstår bland annat på grund av att hjärtat måste pumpa runt mer syrerikt blod på grund av de lungbesvär som viruset förorsakar och på grund av att viruset kan öka risken för en hjärtinfarkt.

Läkemedelsanvändning vid immunsystemet

Patienter som använder läkemedel för att undertrycka immunsystemet, tycks ha en större risk att verkligen bli sjuka av coronaviruset. Det betyder inte att de drabbas av viruset tidigare eller lättare; de får i själva verket tidigare sjukdomskännetecken. Det gäller patienter som använder läkemedel mot till exempel reumatism eller Crohns sjukdom, varvid immunsystemet undertrycks. Att sluta med dessa läkemedel avråds uttryckligen, men att vara extra noga med hygienen är mycket viktigt.

Inte några extra risker

Är du gravid, har du en lungsjukdom (astma, COPD, lungbesvär) eller har du en mjälte som inte fungerar, då löper du i allmänhet inte någon extra risk enligt professor Van Gorp i klinisk virologi på Erasmus MC i Rotterdam.

När löper du risk att drabbas av Coronaviruset?

Det finns ingen orsak till panik vid de första influensatecknen. Enligt det nederländska Riksinstitutet för folkhälsa och miljö (RIVM) är det först risk för corona om du har specifika symptom och om du varit i ett riskområde eller varit i kontakt med riskgrupper. Riksinstitutet för folkhälsa och miljö förklarar i detta sammanhang:

  • Du har feber i kombination med luftvägsbesvär, såsom andfåddhet och hosta; och
  • Du har antingen varit i ett riskområde (Kina, Singapore, Sydkorea, Iran, Norra Italien) de senaste två veckorna eller i kontakt med någon som fått coronaviruset fastställt.

Misstänker du att du har corona? Anmäl dig då hos en läkare eller den lokala hälsovårdsmyndigheten. De ger dig ytterligare råd. För tillfället finns det ingen specifik behandling av det nya coronaviruset. Däremot tycks ett gammalt malarialäkemedel som funnits på marknaden i nästan hundra år, vara effektivt mot symptomen på coronaviruset. Det gäller läkemedlet klorokin.

Undvik smitta

Naturligtvis är det mycket viktigt att alla respekrerar försiktighetsåtgärdena:

  • Tvätta händerna regelbundet med alkohol eller tvål och vatten.
  • Håll avstånd (minst 1 meter) till personer som hostar och nyser.
  • Försök att undvika kontakt med ansiktet och då framförallt näsan och munnen.
  • Använd pappersnäsdukar.
  • Håll för munnen och näsan när du hostar eller nyser. Hosta så mycket som möjligt i armbågen.

WHO poängterar att alkoholgel, handtorkare och UV-lampor inte hjälper att förebygga viruset. Om du inte känner dig så bra, prata då med din arbetsgivare om möjligheterna att arbeta hemma, för att inte smitta ner andra och för att kunna kontrollera din egen hälsa

Om Dokteronline.com

Dokteronline.com är plattformen som förbinder konsumenter, läkare och apotek för att uppnå en målmedveten vårdbehandling. Dokteronline.com tror på en säker självregi när det gäller att behandla dina besvär på ett bra sätt.

Källor

Harteraad. (2020, 27 februari).Wat betekent het nieuwe coronavirus voor mensen met een hart- of vaatziekte? [Vad har det nya coronaviruset för inflytande på personer med hjärt- eller kärlsjukdomar?] Rådfrågat den 3 mars 2020, från https://harteraad.nl/wat-betekent-het-coronavirus-voor-mensen-met-een-hart-of-vaatziekte/

NOS [nederländsk radio och tv]. (2020, 1 mars). Loop ik extra risico? [Löper jag extra risk?] Rådfrågat den 2 mars 2020, från https://nos.nl/artikel/2325289-loop-ik-extra-risico.html

NOS [nederländsk radio och tv]. (2020, 18 februari). Grote coronastudie bevestigt: ouderen en zieken zijn kwetsbaar, net als artsen. [Stor coronastudie bekräftar att äldre och sjuka är känsliga, precis som läkare.] Rådfrågat den 2 mars 2020, från https://nos.nl/artikel/2323576-grote-coronastudie-bevestigt-ouderen-en-zieken-zijn-kwetsbaar-net-als-artsen.html

RIVM [Riksinstitutet för folkhälsa och miljö]. (2020, 2 mars). Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19). [Frågor & svar nytt coronavirus (COVID-19).] Rådfrågat den 2 mars 2020, från https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Världshälsoorganisationen (utan datum). Novel Coronavirus (COVID-19) Situation [Dataset]. Rådfrågat från https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

Världshälsoorganisationen (2020, 23 februari). Q&A Detail. Rådfrågat den 2 mars 2020, från https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Världshälsoorganisationen (utan datum). Advice for public. Rådfrågat den 2 mars 2020, från https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Tillbaka till toppen