• Allmän hälsa
  • Allmän hälsa

Mask – symptom och behandling

Skrivet av: Redaktionen

Seanste uppdateringen:

Vad är mask?

Mask (helminthen) är parasiter som lever i tarmarna eller organen hos människor och djur. De kan förorsaka olikartade besvär. Allmänt sett består livscykeln för maskar av tre faser: ägget, larven och masken. Smitta med mask kan äga rum via människa på människa, människa på djur och djur på djur. Detta sker alltid genom sväljande av ett ägg.

De vanligaste sorterna av mask i Sverige är:

· Springmask (Enterobius vermicularis);

· Spolmask (Ascaris lumbricoides);

· Binnikemask (Cestoda);

· Piskmask (Trichuris trichiura).

Iden här artikeln ska vi djupare in på springmask, spolmask och binnikemask.

Springmask

Springmask kallas också ibland för maggot. Smitta med denna typ av mask är den vanligaste i Sverige, framförallt hos barn.

Springmaskar är små, kommaliknande maskar (0,5-1 cm) med en blekgul, vit färg. De lever i den nedersta delen av tunntarmen och vid blindtarmen. Deras livslängd är ungefär åtta veckor. På kvällen eller natten kommer springmasken ut via anus och lägger sina ägg runtom anus. Detta ger klåda.

Smittan

När man kliar sig i anus, kan springmaskens ägg komma på händerna och fastna under naglarna. Via denna väg kan de hamna direkt på andras händer, eller indirekt via leksaker, dörrhandtag eller andra bruksföremål. Springmaskens ägg kan överleva länge utanför kroppen. När äggen via denna väg sedan hamnar i munnen och sväljs, kan de hamna i tarmarna och kläckas där. På så sätt kan någon ideligen besmitta sig själv på nytt.

Symptom

Man kan känna igen en smitta med springmask genom klåda runt anus. Även blygdläpparna kan börja klia. Som följd av kliandet kan huden här bli irriterad och t.o.m. inflammeras. Man kan också se springmask i avföringen. Det är vita, tunna, rörliga maskar som är ca. en centimeter långa. En allvarlig infektion av springmask kan förorsaka magont, minskad aptit och viktnedgång.

Spolmask

Spolmasken (‘Ascaris lumbricoides’) är 15-30 centimeter lång, 2-4 mm tjock och har en blekgul till rosa/ rödaktig färg. Den vuxna masken lever i tunntarmen. Dess livslängd är ca. ett år.

Smittan

Smittan sker genom konsumtion av otillräckligt tvättade, smittade råa grönsaker, frukt och vatten. För det mesta är detta under bristfälliga hygieniska och sanitära omständigheter och sker det därför inte så ofta i Sverige. Smitta med ‘Ascaris lumbricoides’ sker för det mesta i subtropiska länder. När ägget har svalts, kan larverna bildas i tunntarmen. Dessa borrar sig genom tarmväggen och kommer via blodomloppet in i lungorna. Härifrån kan de (omärkligt) hostas upp och sväljas ner igen. När de nu igen hamnar i tarmarna, utvecklar de sig till vuxna maskar som lägger ägg. De lämnar kroppen via avföringen.

Symptom

Man kan upptäcka smitta med Ascaris lumbricoides spolmask på följande sätt:

· I avföringen. Spolmaskar liknar daggmaskar och kan bilda nystan;

· Ont i magen;

· Feber;

· Rethosta.

Smitta med hund- eller kattspolmaskar I Sverige ser vi framförallt smitta genom ägg från ‘toxocaris’, en spolmasksort som bl.a. förekommer hos katter och hundar. De kan via avföringen eller den smittade hundens eller kattens päls via munnen hamna i kroppen. Dessa ägg kan dock ej växa ut till maskar. De omogna larverna kan dock bli kvarsittande i olika organ, för att här avlida. Detta kan förorsaka besvär som inflammationer och feber.

Binnikemask

Binnikemask förekommer sällan i Sverige. Dessa maskar kan bli fem till tio meter långa. De består av platta segment som du kan observera i avföringen. Binnikemaskens larver utvecklas i musklerna hos svin och nötkreatur.

Smittan

Smitta med en binnikemask sker genom intag av rått eller inte riktigt genomstekt kött, där äggen av denna mask finns. Även grönsaker som smittats med binnikemask genom gödsel kan vara en smittokälla. När man sväljer äggen, växer de ut till ett vuxet exemplar i tarmarna. Här sätter sig binnikemaskens huvud fast i tarmväggen. På maskens baksida faller regelbundet segment av. Dessa hamnar sedan i avföringen.

Symptom

En binnikemask ger för det mesta inte några besvär. Ofta lägger man märke till denna maskinfektion genom de en till tre centimeter långa, vitgula, rörliga segmenten i avföringen. Dessutom kan du få besvär av:

· Lite magont;

· Diarré;

· Lätt viktnedgång;

· Trötthet.

(Förebyggande) behandling av mask

En smitta med springmask och spolmask är framförallt obehaglig, men behöver inte definitivt behandlas. För det mesta försvinner dessa maskar av sig själv. Vid en infektion med binnikemask är behandling för det mesta nödvändig eftersom binnikemaskens huvud annars (för det mesta) blir sittande i tarmväggen.

God hygien

Huvudorsaken till smitta med mask är en bristfällig hygien. För att (själv) undvika smitta med mask, är en god hygien alltså ett måste. Vi menar med detta bl.a. nedanstående:

· Klipp naglarna kort;

· Tvätta händerna efter varje toalettbesök och efter lek utomhus;

· Arbeta i trädgården med arbetshandskar;

· Rengör regelbundet noga wc-sits, spolknapp, dörrhandtag och leksaker;

· Skölj grönsaker noga;

· Ät inte rått kött;

· Avmaska hundar och katter regelbundet.

Om du tror att du har en maskinfektion eller om denna har fastställts, ska du:

· Dagligen använda en ren handduk och rena underkläder;

· Tvätta underkläder, handdukar, sänglinne och nattlinne/pyjamas i minimalt 60 graden Celsius;

· Använda separata tvättlappar för under- och överkroppen.

[do url=”https://cms.dokteronline.com/se/maskar/”]Beställ här en behandling mot mask i magen[/do]

Medicin

Det är också möjligt att bekämpa en maskinfektion med mediciner. Gör detta alltid i kombination med en god hygien. Det finns två medel för att döda mask och de kan användas både vid en infektion med springmask, spolmask, binnikemask och piskmask:

· Mebendazol. Detta läkemedel är inte lämpligt för barn under två år. Gravida kvinnor bör inte heller använda mebendazol;

· Albendazol. Detta läkemedel används också för att behandla andra maskinfektioner, framförallt maskinfektioner som förekommer i tropikerna.

Båda medlen består av tabletter som dödar maskarna, deras ägg och larver genom att förhindra att näringsämnena tas upp i masken. De döda maskarna och larverna lämnar kroppen via avföringen.

Användning av Mebendazol

Doseringen av en maskbehandling med mebendazol beror på vilken masksort som någon har smittats med.

· Vid en infektion med springmask ska man inta en tablett och två till tre veckor senare ännu en. Upprepningen är nödvändig då det är möjligt att det fortfarande finns ägg kvar. Dessa kläcks efter två till tre veckor;

· Vid en infektion med spolmask, binnikemask och piskmask ska man under tre dagar, två gånger om dagen svälja en tablett. Ifall det är nödvändigt kan kuren upprepas efter tre veckor.

Alla behandlingar