• Allmän hälsa
  • Allmän hälsa

Mediciner och trafiksäkerhet

Skrivet av: Redaktionen

Seanste uppdateringen:

Då vår rörlighet och vårt användande av motorfordon ökar spenderar vi alltmer tid på vägen – ett farligt område, beroende på förarkontroll. Vägolyckor förblir i de flesta länder den främsta dödsorsaken utifrån. Medan de som är yngre än 25 är mest i riskzonen när det gäller trafikolyckor på grund av riskfyllt körningsbeteende är äldre mer utsatta för trafikolyckor på grund av medicinska bieffekter.

Risker och effekter

För att vara säker måste man vid körning förlita sig både på mental koncentration och fysisk koordinering. Allt som försämrar dessa processer, såsom alkohol och knark (kokain, cannabis, stimulantia) gör körning mer riskfyllt både för föraren själv, andra motorister och även fotgängare.

Dock förbiser man ofta receptbelagda mediciners inverkan på en annars säker förares mentala och fysiska förmågor. Många mediciner har bieffekter att ta med i räkningen vid körning. En belgisk undersökning från 1999, där man klassificerade mediciner efter deras trafikrisk, listade 42 sorters mediciner (totalt 24%) som trafikfarliga.

Gällande det fysiska så kan mediciner påverka muskelkoordineringen och ge bieffekter såsom oro eller långsammare reflexer när man måste bromsa vid nödläge. Vissa mediciner kan orsaka visuella störningar och därmed starkt sänka trafiklämpligheten.

Gällande det psykiska så kan mediciner orsaka slöhet eller påverka kognitionen och förmågan till klartanke, vilket skapar trafikfara. Dessutom kan mediciner även ge bieffekter såsom illamående eller magknip och därmed ha inverkan på den koncentration som säker körning kräver.

Mediciner

Följande är de vanligast ordinerade medicinerna som utgör en risk att beakta:

  1. Opiaterkodein medräknat. Dessa återfinns framförallt i smärtstillare, men även i host/influensa-mediciner.
  2. Lugnande – särskilt bensodiazepiner såsom Diazepam, Temazepam och Lorazepam mot oro eller sömnbrist.
  3. Sömnpiller – såsom Zopiklon och Zolpidem.
  4. Antidepressiva – särskilt de tricykliska, såsom Amitryptalin – som kan orsaka yrsel, trötthet och suddig syn.
  5. Antihistaminer – varav vissa är sövande, såsom Klorfeniramin.
  6. Antihypertensiver – såsom betablockerare, som kan orsaka yrsel då blodtrycket sjunker.
  7. Koffein-/stimuleringspiller – som kan påverka ens vanliga fysiska och mentala prestation.

Kategori 1 (opioider) och 2 (lugnande) anses som de allra farligaste. I Storbritannien införde man 2015 en bestämmelse om dessas mängd i blodet, över vilken det är olagligt att framföra fordon såvida det inte i förväg ordinerats och godkänts av en doktor.

Rörande andra kategorier är det dock svårare att avgöra vilken risk de andra medicinerna i gruppen utgör. Exempelvis ansågs 1 av 24 antihistaminer och 12 av 20 betablockerare säkra enligt den belgiska undersökningen. Därför borde varje produkt undersökas separat efter dess möjliga risker för bieffekter.

Det är även av yttersta vikt att se på effekten hos den specifika föraren, då mediciner påverkar människor olika. Det är svårt att skapa tydliga nationella restriktioner och riktlinjer för mediciner då deras effekt skiljer sig åt beroende på dosering, hur länge innan körning de tas, samverkan med annan medicinering, personlig medicintolerans och förarens underliggande hälsa. Har man några som helst tvivel om körning när man tagit vilken medicin som helst är det helt enkelt bäst att låta bli!

Råd

Det sista tål att upprepas: om man tvivlar på hur säkert det är att köra efter att man tagit vilken som helst medicin är det bäst att låta bli! Rådfråga en doktor eller apotekare om situationen och ifall det är säkert att köra.

Man måste vara särskilt försiktig när man börjar ta en medicin på nytt. 2007 kom man i en norsk undersökning fram till att risken för olyckor orsakade av medicinering är som högst under första veckan.

Ytterligare en sak att ha i åtanke är utekvällar då alkohol intagits, då alkohol utöver att vara en trafikrisk i sig självt även kan ha effekt i samband med vissa mediciner. Vid minsta lilla osäkert är det bäst att inte köra! Ta taxi eller be en vän om skjuts dit du ska.

Slutligen så är det viktigt att beakta om man tar mediciner som håller en medicin i schack, vars symptom kan göra körning osäker – såsom epilepsi eller diabetes. Då är det mycket viktigt att ta med eventuell utebliven medicinering eller ofullständig medicineringbehärskning i räkningen gällande trafiksäkert.

Alla behandlingar