Meny
  • Allmän hälsa

Klorokinfosfat, Plaquenil, virusbromsande läkemedel och andra möjliga läkemedel mot corona

Seanste uppdateringen:

Medan coronaviruset fortfarande sprider sig gör läkare och forskare allt för att hitta en medicin mot denna nya sjukdom. För ett par veckor sedan publicerade Katholieke Universiteit Leuven en artikel om en möjlig behandling mot corona: det välkända malariamedlet klorokinfosfat skulle möjligen kunna vara effektivt i att dämpa symptomen av corona . Andra hoppingivande mediciner är plaquenil (ett läkemedel mot reumatism) och ett antal virusbromsande läkemedel. De första resultaten av dessa läkemedel väcker hopp om att coronaviruset skulle kunna behandlas. Men hur långt har vi egentligen kommit när det gäller ett läkemedel mot corona?

När kommer ett vaccin mot COVID-19?

Världen väntar med spänning på ett vaccin mot corona. Detta kommer att vara det mest effektiva sättet av undvika smitta. Mer än 35 farmaceuter världen över arbetar därför koncentrerat med att tillverka ett vaccin. Bland annat har famaceuterna Pfizer och BioNTech slagit sig ihop i detta syfte. Men trots att utvecklingen går fort fram förväntas man inte kunna hitta ett vaccin förrän om 18 månader. Fram till dess är det enda sättet att undvika smitta att följa de råd som utfärdas av de nationella hälsomyndigheterna: socialt avstånd, hosta i armvecket och tvätta händerna ofta och noga.

Fungerar läkemedlet klorokinfosfat verkligen mot corona?

Klorokinfosfat är ursprungligen ett läkemedel mot malaria. Det verksamma ämnet dödar malariaparasiter och fungerar infektionshämmande. Klorokinfosfat kan inte döda coronaviruset. Det är därför inte ett läkemedel mot COVID-19, men det verkar fungera bra mot symptomen av sjukdomen. Detta har konstaterats i experimentella undersökningar, bland annat på corona-patienter i Wuhan. De blev snabbare friska om de fick läkemedlet under en veckas tid. Gruppen med patienter var emellertid väldigt liten, vilket gör resultaten opålitliga. WHO uttalade sig därför den 20 februari om att det (vid det tillfället) inte fanns några officiella bevis för att klorokinfosfat skulle vara effektivt mot corona.

Forskare har redan tidigare konstaterat att klorokinfosfat fungerar mot SARS-viruset. För att kunna fastställa verkan och säkerhet av av klorokinfosfat som läkemedel mot corona behövs flera undersökningar. Forskare utför just nu undersökningar i laboratorier, men man måste även göra utförliga tester på människor enligt de officiella riktlinjerna och det tar tid.

Klorokinfosfat verkar vara det första ämnet som kan fungera som medicin mot corona, men för dess verkan vid COVID-19 finns ännu inga kliniska bevis. Endast i de gravaste sjukdomsfallen använder läkare ibland klorokinfosfat som experimentell behandlingsmetod. Klorokinfosfat är inte lämpat som medicin för lindriga fall av corona. Läkemedlet har dessutom biverkningar som ibland kan vara svåra, men även gällande det finns det ännu mycket ovisshet. Dessutom kan inte vem som helst använda klorokinfosfat. Därför är klorokinfosfat ett receptbelagt läkemedel som endast kan fås av läkare.

Kan plaquenil hjälpa mot corona?

Plaquenil innehåller hydroxiklorokin, vilket är besläktat med klorokinfosfat. Även detta läkemedel är officiellt ett malariamedel, men det skrivs ibland även ut mot Q-feber. Dessutom har plaquenil infektionshämmande egenskaper, varför det även används vid reumatiska problem. För plaquenil gäller samma sak som för klorokinfosfat: det är inte en medicin mot corona. Tester måste bevisa ifall Plaquenil skulle kunna hjälpa mot corona.

Fungerar virusbromsande läkemedel mot corona?

I och för sig låter det logiskt: eftersom symptomen vid corona orsakas av ett virus borde ett virusbromsande läkemedel kanske vara lösningen. Virusbromsande läkemedel ingår därför definitivt i de tester som nu görs av alla forskare.

Just nu verkar remdesivir vara det bästa alternativet för att angripa coronaviruset. Läkemedlet fungerar (åtminstone i djurprover) även mot MERS-viruset och används nu som experimentell medicin mot corona. Detta virusbromsande läkemedel bromsar visusets förökning, vilket leder till mindre (allvarliga) symptom. Möjligen hjälper remdesivir även att undvika smitta med corona. Det skulle bland annat betyda att vårdpersonal skulle vara bättre skyddade då de arbetar med coronapatienter. Remdesivir används nu endast på patienter som ligger på sjukhus med grava symptom.

Även kombinationsläkemedlet lopinavir/ritonavir verkar vara en lovande medicin mot corona. Dessa antivirala läkemedel används med framgång som hiv-bromsmedicin. Dessutom har de i djurförsök visat sig vara effektiva mot coronavarianterna MERS och SARS. Om det även är ett effektivt läkemedel mot COVID-19 kommer nu att undersökas. Fram till dess finns lopinavir/ritonavir endast på apoteket som receptbelagt läkemedel vid hiv-infektion.

Tills vidare inget officiellt läkemedel mot corona

Det verkar alltså finnas hopp, men en officiell medicin mot corona kommer tills vidare inte att dyka upp. Inte heller ett läkemedel för att undvika smitta finns att få tag på. Lyckligtvis får de flesta människor som smittas med corona endast lindriga, influensaliknande symptom som går utmärkt att behandla med till exempel febernedsättande, som alvedon, och med nässprej och hostmedicin.

För riskgrupper, såsom äldre och personer med underliggande sjukdomar, som diabetes eller hjärt-och kärlsjukdomar, kan corona utgöra en fara. Genom att följa myndigheternas råd kan du skydda dig själv och din omgiving mot sjukdomen.

Hur vet man att man har smittats av COVID-19?

Ett särskilt coronatest kan utvisa om man har smittats av coronaviruset. Tyvärr är det brist på dessa tester världen över. Däremot finns det ”vanliga” virustester i olika europeiska länder. Med hjälp av ett sånt test kan man undersöka om kroppen håller på att brottas mot ett virus, men det är alltså inte ett test specifikt för corona. Det allmänna rådet är därför att följa hälsoorganisationernas riktlinjer vid ett positivt testresultat, framför allt om man har symptom som tyder på COVID-19.

Corona leder till följande symptom:

  • Förkylningssymptom (nysningar, hosta, huvudvärk, halsont);
  • Feber;
  • Andnöd eller andtäppa.

De flesta som smittas med corona får lindriga symptom. Om du skulle få hög feber (över 38 grader) och du har svårt att andas, sök i så fall vård.

Ta hand om dig själv och människorna i din närhet!

Om Dokteronline.com

Dokteronline.com är en plattform som sammanför konsumenter, läkare och apotek för att komma fram till personlig vård. Dokteronline.com tror på ansvarsfull självregi när det handlar om symptom som lätt kan behandlas.

Källor

Apotheek. nl (utan datum). Apotheek.nl. Rådfrågat den 19 mars 2020, på https://www.apotheek.nl/medicijnen/hydroxychloroquine?product=hydroxychloroquine+

De Visser, E. (2020, 19 mars). Experimenteel medicijn beschikbaar voor coronapatiënten. [Experimentell medicin finns för coronapatienter.] Rådfrågat den 19 mars 2020, på https://www.volkskrant.nl/wetenschap/experimenteel-medicijn-beschikbaar-voor-coronapatienten~b0b975f8/

Keulemans, M. (2020, 20 februari). Het middel tegen het coronavirus bestaat misschien al lang. [Läkemedlet mot coronaviruset har kanske funnits en längre tid.] Rådfrågat den 19 mars 2020, på https://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-middel-tegen-het-coronavirus-bestaat-misschien-al-lang~b27d1816/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F%20

NOS. (2020a, 11 februari). Nog anderhalf jaar tot vaccin coronavirus klaar is. [Säkert ett och ett halvt år innan vaccin mot corona är klart.] Rådfrågat den 19 mars 2020, på https://nos.nl/artikel/2322562-nog-anderhalf-jaar-tot-vaccin-coronavirus-klaar-is.html

NOS. (2020b, 17 mars). Amerikaanse en Duitse farmaceut slaan handen ineen voor productie vaccin. [Amerikansk och tysk farmaceut samarbetar för produktion av vaccin.] Rådfrågat den 19 mars 2020, på https://nos.nl/artikel/2327356-amerikaanse-en-duitse-farmaceut-slaan-handen-ineen-voor-productie-vaccin.html

NOS. (2020c, 18 mars). Misschien een wondermiddel tegen corona? De wetenschap heeft hoop. [Kanske en mirakelmedicin mot corona? Forskare hoppas.] Rådfrågat den 19 mars 2020, på https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2327578-misschien-een-wondermiddel-tegen-corona-de-wetenschap-heeft-hoop.html

NOS. (2020d, 19 mars). Bloedbanken gaan opbouw immuniteit coronavirus onderzoeken. [Blodbankerna undersöker på nytt immunitetsuppbyggande coronavirus.] Rådfrågat den 20 mars 2020, på https://nos.nl/artikel/2327585-bloedbanken-gaan-opbouw-immuniteit-coronavirus-onderzoeken.html

RVIM. (2020a, 19 mars). Nieuw coronavirus (COVID-19).[Nytt coronavirus (COVID-19).] Rådfrågat den 19 mars 2020, på https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

RVIM. (2020b, 19 mars). Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19). [Frågor och svar om det nya coronaviruset (COVID-19).] Rådfrågat den 19 mars 2020, på https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Wat is het behandelplan als iemand positief getest is op het coronavirus? (2020, 9 mars). [Vad är behandlingsplanen när någon testats positivt för corona?] Rådfrågat den 19 mars 2020, på https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5049572/coronavirus-behandeling-plan-methode-medicatie-rivm-ggd-artsen

Tillbaka till toppen