• Manlig hälsa
  • Manlig hälsa

Movember

Skrivet av: Redaktionen

Seanste uppdateringen:

Movember – deltar du?

Nu är det Movember – och det är bra! Detta skojiga evenemang uppmärksammar testikelcancer, prostatacancer och mental ohälsa genom att samla in pengar för forskning kring dessa åkommor.

Det är lätt att delta: låt bara mustaschen växa hela månaden! Följer alla i omgivningen exemplet är det ett bra sätt att ta upp detta event. Naturligtvis kan man även samla in pengar, exempelvis genom att låta sig sponsras av familj eller grannar. På så vis stödjer man Movember-rörelsen och hjälper till att utrota testikel- och prostatacancer från jordens yta.

Movembers syfte

Termen “movember” är en sammanslagning av “mo” (australisk slang för mustasch) och månaden november. Movember-stiftelsen eftersträvar bättre information om dessa cancersorter och mental ohälsa för män, för ju mer man vet om dessa åkommor, desto högre överlevnadschans. Testikelcancer är behandlingsbart om det upptäcks tidigt, och prostatacancer kan ofta förebyggas genom hälsosamt leverne. Att medvetandegöra män kan få dödstalet att sjunka.

Känner du till att…

● Testikelcancer är den vanligaste cancersorten hos män under 45 år?

● Prostatacancer är vanligare bland äldre män?

● Självmord är den ledande dödsorsaken bland män i åldrarna 15 till 44 år i Sverige?

Kanske inte, då dessa sjukdomar sällan uppmärksammas i media. Mentala hälsoproblem uppmärksammas inte tillräckligt.

Prostatacancer och testikelcancer

Omkring 60 000 människor om året drabbas av cancer. 2015 diagnostiserades runt 373 män med testikelcancer och över 2 500 män dog i sviterna av prostatacancer. På Movembers sajt finns vidare information om dessa åkommor med översikter av besvären, eventuella riskfaktorer och möjliga behandlingar. Movember-stiftelsen finansierar forskning kring prostatacancer och testikelcancer, så donationerna kommer till god användning.

Mental ohälsa

Var fjärde människa lider av någon typ av mental ohälsa. I synnerhet män pratar inte om sina problem och vill sköta dem själva – vilket tyvärr kan få negativa följder. Därför är det vettigt att samtala med familj, vänner och husläkare. Via Hjälplinjen kan man anonymt få tillfälligt psykologiskt stöd i form av råd och effektiva hjälpmedel. Så vänta inte alltför länge.

Kända “mo-bros”

Movemberrörelsen täcker fler än 20 länder. Stjärnor såsom Justin Bieber och Snoop Dog deltar i “årets hårigaste månad”. Tänker även du delta i Movember i år? Håll dig då till reglerna:

● Anmäl dig på Movembers sajt.

● Kalraka dig den 1:a november.

● Låt därefter endast mustaschen växa fritt. En äkta “mo bro” har varken skägg eller polisonger!

● Utnyttja så ofta som möjligt mustaschen för samtal om mäns cancer. Så hålls ämnet aktuellt.

Movembers sista regel: var gentlemannamässig. Det sitter i mustaschen!

[do url=”https://cms.dokteronline.com/se”]Arrangera en online läkarkonsultation här[/do]

Alla behandlingar