• Psykisk hälsa

Psykiska följder av ett hudbesvär

Seanste uppdateringen:

Klåda? Rodnad? Fläckar? Smärta? Det finns många sorters hudbesvär, men deras inverkan på ens liv underskattas ofta. Huden är vårt största organ, och då en åkomma kan vara synlig påverkar den hur vi ser ut. Omgivningen bedömer oss också lätt efter utseendet. I media berättas exempelvis hur felfri hy är tecken på skönhet. Låt oss därför ta en titt på de psykiska följderna av att ha en hudåkomma.

Påverkar känslor

Att lida av en hudåkomma påverkar hur vi mår. Exempelvis kan en hudåkomma innebära smärta. Till följd av smärtan kan man drabbas av utmattningsbesvär och begränsas när det gäller fysiska aktiviteter såsom rörelse och idrott. Den som lider av konstant klåda kan också ha svårt att koncentrera sig, och vården av huden och/eller såren kan ta mycket tid. De besvär som en hudåkomma kan medföra kan bland annat få en att känna frustration, ilska, osäkerhet, skam, rädsla, sorg och håglöshet. Alla dessa olika känslor kan leda till depression.

Påverkar umgänget

Att lida av en hudåkomma kan även påverka ens sociala liv. Skamkänslor och/eller osäkerhet kan få till följd att man blir tillbakadragen, inte vågar visa sig ute och drar ner på kontakten med omvärlden. Blyghet, förnedring och andra negativa erfarenheter (såsom retning) påverkar också självbilden och självförtroendet negativt. Nån kan känna sig mindre attraktiv och därmed undvika att inleda (intima) relationer. Social isolering kan i sig leda till många grubblerier för den som känner sig ensam, vilket kan leda till depression.

Be om hjälp

En hudåkomma kan alltså påverka ens livskvalitet negativt och kraftigt påverka ens dagliga leverne. Den som lider av en hudåkomma kan vända sig till husläkaren med sina hudbesvär, eller till en hudterapeut eller dermatolog. På nätet finns dessutom behandlingar vid hudbesvär tillgängliga. Diskutera även de psykologiska följderna med en läkare. Be om hjälp, för en läkare kan även försöka stödja och vägleda rörande psykiska besvär. Är detta inte tillräckligt kan vidare hjälp fås hos psykolog eller terapeut.

Sluta låta ett hudbesvär påverka din livskvalité!

[do url=”https://cms.dokteronline.com/se/hudvard”]Kontakta en läkare online för en behandling. Klicka här[/do]

Tillbaka till toppen