Meny
corona-remdesivir
  • Corona

Remdesivir som medel i striden mot coronavirus

Seanste uppdateringen:

Remdesivir är ett antiviralt medel. Medicinen är inte ny: det farmaceutiska företaget Gilead utvecklade virushämmaren redan 2016 som eventuellt läkemedel mot ebola och marburgviruset. Vid laboratorietester verkade medlet även mycket lovande mot SARS-aktiga virus. Och nu verkar remdesivir även ha bra effekt hos personer som är mycket sjuka på grund av covid-19. Medlet är därför officiellt godkänt som coronamedicin i Amerika och Europa.

Hur verkar remdesivir?

Effekten av remdesivir är en tämligen teknisk historia. I korthet går det ut på att medicinen imiterar en bit av virusets genetiska material. Med den här biten fake-DNA kan viruset inte kopiera sitt eget genetiska material längre. Därigenom bromsas produktionen av nya virusdelar i kroppen. Följden blir att patienter med covid-19 återhämtar sig snabbare och ligger på sjukhuset en kortare tid.

När tillämpas remdesivir?

Det antivirala medlet är nu enbart avsett för covid-19 patienter som är allvarligt sjuka, som behöver syre och som ligger på sjukhusets vårdavdelning. Här handlar det inte heller om ett enkelt piller; remdesivir ges direkt in i blodet via dropp. En annan orsak till varför remdesivir inte sätts in i så stor utsträckning än, är det faktum att biverkningarna inte är helt utforskade än.

Vilka är biverkningarna av remdesivir?

Remdesivir har inte funnits på marknaden så länge. Därför vet inte läkarna säkert än vilka biverkningar medlet kan ge. Och eftersom covid-19 även är en relativt ny sjukdom, är det otydligt om biverkningarna förorsakas av sjukdomen själv eller av medicinen.

Tills vidare förknippas remdesivir i alla fall med följande biverkningar:

  • Förhöjda värden av leverenzymer;
  • Hudutslag;
  • Huvudvärk;
  • Illamående;
  • Överkänslighetsreaktioner.

Läkarna håller noga ögonen på effekten av remdesivir hos patienter. I framtiden, när fler personer har behandlats med medlet och man fått bättre insikt i förloppet av covid-19, kan listan med biverkningar uppdateras.

Vad finns det mer för coronamediciner?

Remdesivir är visserligen en av de viktigaste, men säkert inte den enda coronamedicin som finns tillgänglig. Under den ‘första vågen’ ordinerades till exempel antimalariamedlen hydroxiklorokin och klorokin. Sedan dess används dessa mediciner inte så snabbt vid covid-19 på grund av växlande resultat. Patienterna verkar ofta profitera av blodförtunnande läkemedel.

Läkarna skriver även ut dexametason, en kraftig kortikosteroid som undertrycker inflammationsreaktionerna. Enligt lungläkare Leon van den Toorn (Erasmus Universitetssjukhus i Rotterdam) får nästan alla patienter som är allvarligt sjuka och som behöver extra syre den här medicinen, ofta i kombination med remdesivir.

Kosttillskott i striden mot corona

Kosttillskott nämns även i striden mot corona. Man pratar om: zink, melatonin och vitamin D. Kosttillskott som vid första åsynen ingenting har att göra med covid-19, men som däremot är kända för att ha en positiv effekt på immunsystemet. En bra motståndskraft är nämligen fortfarande det bästa medlet i striden mot coronaviruset.

Var är coronavaccinet?

Ett vaccin skulle kunna lösa bristen på remdesivir på ett naturligt sätt. Tyvärr tar det lång tid att undersöka säkerheten och effekten av ett sådant vaccin. I vanliga fall dröjer det minst 5 till 10 år innan ett nytt vaccin kommer ut på marknaden. För coronavaccinet förkortas tiden så mycket som möjligt. Just nu finns det några vacciner som är färdiga för den sista testfasen.

Det sägs att ett vaccin mot coronaviruset blir tillgängligt i slutet av 2020. Trycket på de farmaceutiska företagen ökas därmed ganska mycket. Men vetenskapsmän varnar för för mycket brådska. Ett vaccin som inte är testat tillräckligt, skulle kunna göra mer skada än nytta. Vaccinet skulle alltså först kunna komma ut på marknaden 2021 eller till och med ännu senare.

Hur kan man förebygga en coronasmitta?

Så länge som det inte finns något vaccin, är vi ännu inte klara med försiktighetsåtgärderna för att begränsa spridningen av coronaviruset. Håll därför avstånd till andra människor, tvätta händerna regelbundet och bär munskydd där det behövs.

Du kan minska risken för coronasmitta genom att upprätthålla immunsystemet. Hälsosam mat, tillräckligt med sömn och regelbunden rörelse (helst utomhus) sörjer för optimal motståndskraft. På så sätt får viruset mycket mindre chans att sprida sig.

Vad ska man göra vid coronabesvär?

Om du ändå får besvär som tyder på coronasmitta, såsom hosta, en hastig förlust av lukt- smaksinnet, förkylning eller feber, är det viktigt att du tar ett coronatest. Det kan du göra med ett självtest eller på ett av de ställen som utför coronatester. Det är självklart att du sitter i hemkarantän tills utslaget kommit och (om du verkligen är smittad) tills du är helt frisk.

Får du kraftiga besvär, såsom hög feber eller andnöd, eller tillhör du riskgruppen för en allvarligare utveckling av covid-19 (om du till exempel har hjärtproblem eller övervikt), kontakta i så fall en läkare.

Egenvård av covid-19

Har du oförmodat smittats med coronaviruset? Covid-19 förlöper mestadels lyckligtvis inte allvarligt. I de flesta fall handlar det om besvär, såsom en lätt förkylning eller en influensaaktig känsla. Du kan behandla de här symptomen själv med en värktablett såsom alvedon, eventuellt kompletterad med nässpray och/eller hals- och hosttabletter. Vill du helst inte gå till en affär eller ett apotek i dessa tider, kan du även beställa de här självvårdmedlen säkert via online. Även här gäller: anlita en läkare om du får kraftiga besvär.

Sköt om dig.

Om Dokteronline.com

Dokteronline.com är en plattform som sammanför konsumenter, läkare och apotek för att komma fram till personlig vård. Dokteronline.com tror på ansvarsfull självregi när det handlar om symptom som lätt kan behandlas.

Denna artikel är skriven informativ och rådgivande för att hjälpa dig med att ta rätt beslut när det gäller den rätta vårdlösningen. Dokteronline.com rekommenderar dig på intet sätt om coronaåtgärder eller uppföljningen därav. Du bör i alla dessa fall följa de nationella myndigheternas instruktioner.

Tillbaka till toppen