• Hiv
  • Hiv

Skillnaden mellan HIV och AIDS

Skrivet av: Redaktionen

Seanste uppdateringen:

Hiv och aids är termer som man hör nämnas regelbundet om det handlar om sexuellt överförbara infektioner/sjukdomar. Men vad betyder detta egentligen, och vad är skillnaden mellan HIV och AIDS? I denna blogg läser du allt om detta.

Vad betyder HIV?

HIV är en förkortning av Human Immunodeficiency Virus, vilket betyder humant immunbristvirus. Detta virus minskar funktionen i det mänskliga immunsystemet. HIV anfaller din motståndskraft genom att eliminera CD4-celler. Dessa celler spelar en viktig roll i immunförsvaret. Om CD4 värdet ligger under 350, då är det nödvändigt med behandling. Kroppen blir mottagligare för alla möjliga sjukdomar.

Vad betyder AIDS?

AIDS betyder Acquired Immune Deficiency Syndrome, vilket betyder ‘ådragen sjukdom som minskar immunsystemet’. AIDS säger egentligen att motståndskraften är så försvagad, att du därigenom har drabbats av en annan sjukdom. Någon som har AIDS lider t.ex. av lunginflammation eller någon annan allvarlig åkomma till följd av det bristfälliga immunsystemet.

Vad är skillnaden mellan HIV och AIDS?

Om du har HIV, har du blivit smittad med HIV-viruset. Du behöver ännu inte ha några symptom. Om viruset breder ut sig vidare, uppstår i längden dock allvarliga besvär. Kroppen kan inte längre värja sig mot inkräktare utifrån, såsom bakterier, andra virus och mögel. Du blir då allt fortare, oftare och svårare sjuk. Denna fas kallas för AIDS. AIDS är alltså egentligen följden av en (obehandlad) HIV-infektion. Detta är den främsta skillnaden mellan HIV och AIDS.

Symtom på HIV och AIDS

En HIV-infektion förlöper enligt ett visst mönster. Två till tre månader efter smittan kan du få besvär av influensaliknande tecken, såsom feber och muskelvärk. Sedan verkar det en längre tid inte vara något på tok, men skenet bedrar. Fastän inga kroppsliga besvär uppträder, sprider sig under tiden viruset i rasande fart. Denna latenta period kan pågå länge, t.o.m. under många år. Först när immunförsvaret har angripits, börjar problemen. Möjliga symptom på en framskriden HIV-infektion är bl.a.:

  1. Viktförlust;
  2. Ihållande diarré;
  3. Trötthet som inte går över;
  4. Feber;
  5. Svettning på natten;
  6. Andfåddhet.

Dödlighet

I AIDS-fasen kan kroppen inte alls försvara sig mot alla möjliga sjukdomar. Vad som för friska människor är en oskyldig infektion, kan för AIDS-patienter utfalla mycket allvarligt. En vanlig förkylning leder då t.ex. till en lunginflammation eller andra farliga komplikationer. AIDS kan på så sätt leda till döden. Framförallt dör många människor i Afrika i AIDS, då de inte kan få någon medicin.

Kan man bota HIV och AIDS?

Vad beträffar läkningsmöjligheterna är det inte någon skillnad mellan HIV och AIDS: dessa åkommor kan fortfarande inte botas. Men spridningen av viruset kan bromsas med mediciner; det är de s.k. HIV-hämmarna. Dessa läkemedel sköter om att sjukdomen stagnerar, så att AIDS-fasen inte nås. Ju tidigare man börjar med HIV-hämmare, desto bättre.

Detta ser inte bara till att HIV-patientens motståndskraft hålls på nivå, utan hindrar också vidare spridning av viruset. Medicinerna eliminerar HIV-viruset på ett sådant sätt, att det inte längre är smittosamt. Om en HIV-patient först på ett sent stadium börjar inta medicin – t.ex. därför att diagnosen har ställts mycket sent – då har immunsystemet redan skadats för mycket. I Sverige dör av det skälet fortfarande personer i följderna av AIDS.

Alla behandlingar