Stöd för närstående vid cancer

Seanste uppdateringen:

Hur stöttar man någon som fått cancer?

När mustascher och november sammanfaller, då kan det bara betyda en sak: Movember. Termen som rymmer mycket har verkligen imiterats i Sverige och på andra ställen i världen som ett medel för insamling av pengar till organisationer runt behandlingen av cancer och vårdare påverkade av den. Men hur stöttar man någon som fått cancer? Det är en svår fråga att svara, men det ska vi försöka svara på i denna artikel.

De vägledande principerna i Movember

När det började, var den drivande principen bakom Movember att hitta ett sätt att få folk att tala om cancer, något som liksom vid andra sjukdomar kan förtigas inom vissa kretsar. Speciellt genom att fokusera på ansträngningar för en manlig strävan – att anlägga en mustasch – det ursprungliga teamet kunde få ihop en grupp som var särskilt dålig på att kommunicera om hälsofrågor. En imponerande ambition, Movember-rörelsen har tagit stora steg i utgångsmissionen – att ge ett annat ansikte åt mäns hälsa.

Vikten av Movember

Faktumet är att Movembers visuella effekt med ett förändrat ansikte är nyckeln till succén. Att anlägga mustascher leder givetvis till att folk blir nyfikna på anledningen till det. Sedan, kan folk ha meningsutbyte om varför Movember är viktigt och hur cancer kan ha påverkat folk tidigare. Några gör det därför att de har lidit av cancer i det förflutna, några på grund av att en älskad person eller en vän har haft det.

För andra, är det just ett bra tillfälle att göra någonting positivt när negativiteten av sjukdomen kan betyda att framtiden verkar dyster. Vilka skälen än är, Movember gör att folk kommer tillsammans, för att känna en viss sammanhållning och att skämta lite med varandra … och vad kunde var bättre än det?

Att få insikt i diagnosprocessen

Det är oftast den allmänpraktiserande läkaren eller urologen som kan upptäcka tidiga tecken på en eventuell cancer hos män. Tecken och symptom hos män talas det inte så ofta om med kvinnor. Det finns t.ex. inte något undersökningsprogram för män vad beträffar prostatacancer.

Det ankommer vanligtvis på mannen att begära vad som är känt som en PSA test såvida han inte råkar nämna de kända symptomen för en läkare – under denna omständighet borde en läkare besluta att göra en vidare undersökning. Det är god idé att uppmuntra din partner, vän eller familjemedlem att överväga en undersökning, speciellt om de har symptom eller en relevant släkthistoria. Så hur stöttar man någon som fått cancer? Vilka är stegen?

Några praktiska saker för att hjälpa dig själv eller andra att klara av det:

Förstå behandlingsplanen.

Planera ditt schema för patienten.

Erbjuda något så enkelt som en skjuts till och från sjukhuset;

Hjälpa till med att ta dig tid för att förstå patientens medicindosering och eventuella biverkningar.

Kommunicera om hur behandlingen fortgår.

Uppmuntra dokumentering av viktiga frågor, tankar och berättelser.

Tala med en rådgivare som kan erbjuda stöd i ett tidigt stadium och som hjälper dig mer än du till att börja räknade med.

Tala om döden. Det är en viktig del i varje sorgearbete.

Känslomässiga och fysiska behov

Då både testikelcancer och prostatacancer drabbar ett känsligt område i kroppen, kan din älskade uppleva ängslan, sorgsenhet och en smula ilska. Det är väsentligt att hålla en positiv relation med din älskade för att hjälpa honom att hantera den emotionella belastningen av dessa sjukdomar.

Att förstå biverkningarna av behandlingarna

Biverkningarna varierar beroende på vilken specifik behandling som erbjuds.

Som ett exempel, är här ett par biverkningar på vanliga behandlingar av testikelcancer:

En svulst kan uppträda på en testikel. Fastän en sådan svulst ofta inte ger någon smärta, kan den vara besvärande.

Förstoring av en testikel.

En tung känsla eller värk i pungen eller den lägre delen av buken (underlivet) kan inträffa.

Svullet bröst.

Smärta i ryggslutet kan inträffa. Detta kan vara ett tecken på att testikelcancern har spritts till kroppens lymfkörtlar.

Här är ett par biverkningar som kan inträffa efter behandlingar av prostatacancer.

Ett behov att urinera ofta, speciellt på natten.

Svag, eller avbruten urinstråle.

Problem med att börja urinera och tömma urinblåsan eller kunna urinera överhuvudtaget.

Vissa behandlingar kan påverka patientens psyke.

Somliga patienter uppträder på ett sätt som faller utanför ramen för deras vanliga beteende.

Hur personens livsstil kan ändras

Manliga cancerpatienter uppmuntras i regel att förbättra sina kostvanor och att konsumera en hälsosammare diet om de inte redan har en sådan. Stöd kan vara något så enkelt som att erbjuda att laga mat tillsammans eller laga ett mål då och då från en lista på hälsosamma ingredienser. Praktiska saker som att välja specerier kan också vara en hjälp.

Stödgrupper för cancer

Runtom i landet kan du finna stödgrupper. Dessa grupper erbjuder stort stöd och ger dig möjligheten att tala med andra människor som går igenom samma sak. Ett praktiskt tips kan vara att ta reda på om de finns i ditt område. Du kan t.o.m. föreslå att komma och prata med dem för att få stöd. Sjukhus kommer att erbjuda en kontinuerlig uppföljning för att diskutera patientens hälsa och t.o.m. erbjuda råd om saker som familjeplanering

Sköt om dig själv

Det är viktigt att söka stöd när du är den som har hand om vården. Alltför ofta, kan vårdare och de som är anhöriga till en patient känna sig nedtyngda och försummar att sköta om sig själva. Även om de vill göra sitt bästa för att hjälpa till, kan detta resultera i motsatt verkan. Be vänner och familjemedlemmar att dela arbetsbördan och att hjälpa varandra.

Ta ledigt så att du kan ladda upp dina batterier och, framförallt, försök att inte känna att du misslyckas därför att du inte kan ‘göra allt’. Ingen är övermänsklig när det gäller att vara en vårdare, när allt kommer omkring. Om personen som du vårdar inte vet vad den behöver i ett visst ögonblick, då bör du tänka på att ge något som kan accepteras bara för tanken som något positivt. Det kan vara något som tycks oviktigt som din tid.

Stöd hemma

Det finns en massa praktiska och emotionella stödåtgärder för cancerpatienter och deras familjer. Stödet som erbjuds varierar från att hjälpa till med medicineringen till att erbjuda hjälp att uppehålla ett familjehem. Vad ska man tänka på när man talar med en cancerpatient: Att kommunicera är mycket viktigt för att stötta en cancerpatient. En del människor vill hålla sina diagnoser privat, men varje person är unik. Det är normalt sett bra att vara öppen med sina känslor men man måste tänka på patientens känslor också.

Livet efter cancer

Det fins inga ‘rätt’ eller ‘fel’ sätt att leva med cancer som en del av ditt förflutna. Det som är viktigt att påpeka är att det finns betydande hjälp att få från flera organisationer. För några, krävs det en hel del anpassningar som behöver äga rum och för andra, kan det vara en lättare övergång att göra. Att tala med en psykolog eller rådgivare kan vara till hjälp.

Psykologiska behandlingar

En av de praktiska och fokuserade psykologiska behandlingar som finns numera är insikts- och beteendeterapi. Detta tillvägagångssätt har i många studier visat sig erbjuda ett effektivt medel att stärka livskvaliteten för folk med en skala av kroniska sjukdomar, inklusive cancer. Att utforska mental kontroll genom ’mindfulness’ är en annan teknik som många människor, som har att göra med efterverkningarna av cancer, anser vara fördelaktig.

Slutligen

Allt som allt, kan Movember vara en bra väg för att ta ställning till cancer – antingen vad beträffar dig själv eller en älskad person. Om det får folk att tala och röja undan så kallade tabun beträffande sjukdomen, desto bättre.

Emellertid, att bearbeta efterverkningarna av en diagnos och behandling tar ofta mer anpassning både av patienter och folk runt dem. I sig står Movember för ett positivt första steg på en lång resa, ofta mot tillfrisknande.

Källor: Movember, 1177, DN

Tillbaka till toppen