• Allmän hälsa

Vad innebär ett medicinpatent?

Seanste uppdateringen:

2013 utlöpte patentet på en av de allra kändaste erektionsmedlen: Viagra. I år är det dags för erektionspillret Cialis. Men vad innebär egentligen ett patent? Att ha patent på en medicin innebär att fabrikören har ensamrätt på att tillverka och sälja läkemedlet i fråga. Ingen annan får tillverka eller sälja en identisk medicin. På detta vis garanteras fabrikören all försäljningsvinst, vilket är bra då utvecklandet, testandet och tillverkningen av en medicin är mycket tidskrävande och dyr.

Hur länge gäller ett medicinpatent?

Ett medicinpatent gäller inte i evighet. Oftast rör det sig om 20 år. När patentet utlöpt är det fritt fram för andra tillverkare att producera läkemedlet under annat namn. Den kopierade medicinen kallas “generisk”. Fördelen med generiska mediciner är att de är mycket billigare. Detta beror på att de generiska medicinernas tillverkare inte haft några omkostnader för forskning och utveckling. Originalets tillverkare har gjort ett stort förarbete. Även marknadseffekten påverkar. Ju fler varianter av samma medicin som finns tillgängliga, desto lägre pris.

Vad är skillnaden mellan märkesmedicin och generisk medicin?

En generisk medicin innehåller samma aktiva ämne som en märkesmedicin och har i princip samma effekt, men generiska mediciner skiljer sig från originalet på vissa punkter, exempelvis:

  1. Hjälpämnen. Ett generiskt läkemedel innehåller andra hjälpämnen, exempelvis ett annat fyllmedel eller annat sötningsmedel;
  2. Förpackning. Medicinen kan ha annan förpackning, exempelvis en tryckkarta istället för en burk, eller komma i en annan slags dosa;
  3. Bipacksedel. Det generiska läkemedlet har en bipacksedel som är skriven av ett annat företag och som därför kanske inte läses lika noga;
  4. Smak och utformning. Ibland har den generiska medicinen annan form, lukt eller färg än originalet.
  5. Struktur. Ibland är generiska mediciner hårdare, mjukare eller mer svårbrutna än märkesmediciner.

Är en generisk medicin säker?

Generiska mediciner säkerhetsundersöks strängt gällande effekt och säkerhet innan de släpps på marknaden, så i princip är generiska mediciner lika säkra som märkesmediciner. Då sjukförsäkringsföretag gärna snålar på utläggen ordinerar apoteken numera främst de billigare, generiska medicinerna. De flesta märker liten skillnad, eller ingen skillnad alls, när de byter till ett generiskt läkemedel – men ibland går bytet snett, exempelvis om nån är överkänslig mot vissa hjälpämnen eller om den nya medicinens effekt inte är tillräcklig, vilket kan leda till irriterande eller svåra biverkningar.

Vad ska man göra vid biverkningar?

Såvida patentet inte längre består kan det alltså hända att man får ett generiskt medel från apoteket. Den som drabbas av biverkningar bör direkt vända sig till läkare eller apotekare. Den som vill fortsätta ta originalmedicinen bör höra med sitt vårdförsäkringsföretag om de lämnar ersättning för detta. Gör de inte det får man själv bekosta läkemedlet.

Tillbaka till toppen