• Manlig hälsa

Vanliga frågor om testikelcancer

Skrivet av: Redaktionen

Seanste uppdateringen:

Testikelcancer är inte ett samtalsämne man bara glider in på. Dessutom vågar många män inte ta upp vissa frågor. Det är dags att besvara några, så nu radar vi upp de vanligaste frågorna om testikelcancer.

Kan testikelcancer leda till sterilitet?

I många fall kan man ännu avla barn även efter testikelcancerbehandling. I vissa fall leder behandlingen till minskad fertilitet eller sterilitet, exempelvis i följande fall:

 1. Om båda testiklarna avlägsnats;
 2. Vissa nervtrådar skadats eller avlägsnats under operationen. Detta leder till så kallad “torrorgasm”, som är sädeslös;
 3. Om testiklarna är inom det område som får kemoterapi eller bestrålas.

Den läkare som utför behandlingen kommer informera om riskerna för sterilitet i förväg. Den som önskar skaffa barn kan välja att frysa in sperma.

Hur stor är chansen för att ens testikelcancer botas?

Upptäcks och behandlas testikelcancer tidigt är chansen för att man blir botad över 99%. Det är alltså väldigt viktigt att regelmässigt inspektera ens testiklar efter knölar, förhårdnader eller andra avvikelser. Vid behov bör man genast boka tid hos husläkaren.

Hur stor är risken för att det återkommer?

Risken för testikelcancer är något högre (2 till 3%) om man redan haft sjukdomen. Det är lyckligtvis sällsynt att det återkommer efter en lyckad behandling. Risken minskar dessutom med tiden: efter fem år är det ytterst sällsynt att en man åter drabbas av denna cancerform. Skulle dock cancer åter uppträda i en testikel får man genomgå en ny, intensivare behandling.

Kan man få en protes efter operation?

Avlägsnandet av en testikel kan vara svårt. Många män lider av den utseendemässiga förändringen. Könsdelarna ser annorlunda ut med endast en testikel. Detta kan innebära skamkänslor, osäkerhet eller molokenhet. Det är möjligt att sätta dit en protes, så det inte syns att en testikel fattas. Kirurgen kan sätta in denna samtidigt som testikeln avlägsnas, men ingreppet kan även göras efteråt. Kolla upp ifall sjukförsäkringen täcker kostnaden för en protes.

Är testikelcancer ärftligt?

Det verkar finnas band mellan dna och testikelcancer: sjukdomen är vanligare i vissa släkter. Om en nära familjemedlem (far, bror) har (haft) testikelcancer är risken högre. Forskningen kring banden mellan dna och ökad risk för testikelcancer är pågående, därför finns inga klara svar. Dock står det tydligt att vita män oftare utvecklar testikelcancer än exempelvis asiatiska eller afrikanska män.

Får man testikelcancer av att masturbera?

Testikelcancer omges av många missuppfattningar. För tydlighetens skull:

 1. Man får inte testikelcancer av att masturbera;
 2. Testikelcancer smittar inte;
 3. Testikelcancer är ingen könssjukdom och kan inte överföras vid oskyddad sex.

Fortsätter besvären efter behandlingen?

De besvär som ibland uppstår efter testikelcancerbehandlingen, såsom sexuella problem (svårighet med, eller konstig känsla vid, orgasm), går ofta över av sig själva. Dock kan vissa besvär dröja kvar längre, såsom:

 1. Trötthet;
 2. Högt blodtryck;
 3. Hög kolesterolhalt;
 4. Hjärtbesvär;
 5. Mindre eller utebliven sexlust;
 6. Bröstutveckling;
 7. Depression.

Förändras testosteronproduktionen?

Vissa besvär, såsom bröstutveckling, depression och låg libido, kan uppstå som reaktion på testosteronbrist. Detta hormon produceras mestadels av testiklarna, så efter ingreppet sjunker kanske produktionen. Läkaren kan mäta och eventuellt behandla testosteronhalten. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar innebär dock att det är vettigt att ofta undersöka ens blodtryck och kolesterolhalt.

Den som vill veta mer om testikelcancer kan exempelvis kolla in Cancerfondens sajt.

Uppsök läkare vid besvär som kan tyda på testikelcancer. Ju tidigare man kommer dit, desto större är chansen att botas!

[do url=”https://cms.dokteronline.com/se”]Arrangera en läkarkonsultation online[/do]

Alla behandlingar