Buccastem

Buccastem

Buccastem är en medicin som lindrar illamående. Dess aktiva ämne, proklorperazin, spärrar vissa receptorer i hjärnans kräkreflexcentrum. Detta medför att illamående och kräkreflexer hämmas. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Buccastem?

Buccastem är en medicin som lindrar illamående. Dess aktiva ämne, proklorperazin, spärrar vissa receptorer i hjärnans kräkreflexcentrum. Detta medför att illamående och kräkreflexer hämmas. Detta läkemedel är endast tillgängligt mot recept.

Vad används denna medicin mot?

Läkare ordinerar Buccastem vid illamående och kräkningar. Dessa besvär förekommer ofta vid migrän - en slags huvudvärk som ofta medför illamående och överkänslighet för odörer och oljud. Ibland förekommer synfältsstörningar dessförinnan. Buccastem lindrar även vid åksjuka och andra sorters illamående.

Hur ska Buccastem tas?

Buccastemtabletten ska inte tuggas eller sväljas. Placera tabletten på valfri punkt under överläppen, mot tandköttet. Tabletten mjuknar och fastnar på tandköttet. Berör inte tabletten med tungan - tabletten ska upplösas mycket långsamt. Processen tar mellan en och två timmar. Ta Buccastem efter måltid, så du inte behöver äta eller dricka nåt dom kommande två timmarna. Läs mer om bruket av Buccastem i bipacksedeln.

Dosering

Såvida läkare inte ordinerar annat doseras Buccastem oftast på följande vis:

  • Vuxna och barn över 12 år: låt 1 till 2 tabletter upplösas under överläppen högst två gånger om dan.

Detta läkemedel är inte lämpligt för barn yngre än 12 år. Använd inte detta läkemedel långvarigt utan att rådfråga läkare. Avvik inte från den ordinerade doseringen, och läs igenom bipacksedeln innan bruk.

Biverkningar

Även fast alla inte drabbas kan läkemedel medföra biverkningar. Vid bruk av Buccastem kan exempelvis följande oavsiktliga besvär uppstå:

  • Yrsel;
  • Sömnighet eller sömnlöshet;
  • Muntorrhet;
  • Nervositet;
  • Hudutslag.

Rådfråga läkare ifall dessa eller andra besvär uppstår. I bipacksedeln finner du en fullständig lista över möjliga biverkningar.

När kan detta läkemedel tas?

Buccastem är inte lämpligt för alla. Ta inte dessa tabletter om du:

  • Är överkänslig mot proklorperazin eller något av de förekommande hjälpämnena;
  • Lider av lever- eller blodsjukdom;
  • Lider av grön starr, epilepsi eller parkinson;
  • Lider av en prostataåkomma.

Rådfråga läkare om ifall du säkert kan ta Buccastem om du är ålderstigen eller löper förhöjd risk att drabbas av åderblodpropp (exempelvis vid rökning, diabetes, bruk av särskilda mediciner eller om en familjemedlem lider av dessa besvär). Berätta för din läkare vilka övriga mediciner du tar. Buccastem hamnar i växelverkan med olika andra läkemedel, bland andra vissa lugnande medel och blodtryckssänkare. Din läkare känner till vilka.

Graviditet / trafiklämplighet / alkohol

Är du gravid eller ammar bör du endast ta Buccastem efter läkares ordination. Detta läkemedel kan orsaka sömnighet, yrsel eller nervositet. Bege dej inte ut i trafiken om du drabbas av dessa biverkningar, eller inte är alert av annat skäl. Drick aldrig alkohol i kombination med Buccastem. Starka drycker kan frammana eller förvärra biverkningar som yrsel eller sömnighet.