Calci-Chew D3

Calci-Chew D3

Calcichew-D3 innehåller kalcium och D3-vitamin; ämnen som är viktiga för att benen ska förbli starka. Läkare ordinerar detta läkemedel bland annat för att behandla (eller förebygga) osteoporos. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Calci-Chew D3 1000 mg/800 I.E 30 tuggtabl.

Vad är Calcichew-D3?

Calcichew-D3 innehåller kalcium och D3-vitamin; ämnen som är viktiga för att benen ska förbli starka. Läkare ordinerar detta läkemedel bland annat för att behandla (eller förebygga) osteoporos. Calcichew-D3 kan beställas från de på internet till Dokteronline.com anknutna apoteken.

Vad tas medicinen mot?

Kalcium är viktig för benskapandet. Detta mineral ger benen stark struktur så de klarar och fortsätter klara av belastning. Kroppen tar upp kalcium ur föda såsom mejeriprodukter, nötter och grönsaker. Den proceduren kräver D3-vitaminer (kolekalciferol), ett ämne som möjliggör det för kroppen att ta upp kalciumet ur födoämnena.

Ibland behövs extra kalcium, exempelvis vid osteoporos (benskörhet). Denna åkomma innebär att benen inte får tillräckligt med kalcium och därmed mister sin styrka. Därmed ökar risken för benbrott och ryggkotekollaps. Osteoporos kan exempelvis uppstå vid åldrande, för enahanda diet eller för lite rörelse. Dessutom löper människor som sällan är utomhus större risk för benskörhet, då solljus främjar D3-vitaminproduktionen.

Människor som löper högre risk för att drabbas av osteoporos kan ta Calcichew-D3 för att förebygga att benstrukturen blir skörare. Calcichew-D3 tas även som tillskott vid behandling av osteoporos. Utöver kalcium innehåller tabletterna även D3-vitamin, som främjar kalciumupptaget. Calcichew-D3 lämpar sig därmed även för människor som inte vistas mycket utomhus och därför lider av solljusbrist.

Hur tas Calcichew-D3?

Calcichew-D3 kan köpas från de på internet anknutna apoteken. Tabletterna kan fintuggas och sen låtas smälta i munnen. Tabletterna kan tas med eller utan föda. Läkaren avgör hur länge detta läkemedel behöver tas.

Dosering

Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

  • Vuxna: 1 tuggtablett om dan.

Följ den ordinerade doseringen. Calcichew-D3 är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Den som tar Calcichew-D3 kan ibland drabbas av biverkningar. Det handlar bland annat om:

  • Bukbesvär (magknip, rapning, sura uppstötningar, illamående, fisighet, diarré).

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör rådfråga läkare eller apotekare.

När bör man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Calcichew-D3 lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot kalcium, D3-vitamin eller annat av tablettens hjälpämnen;
  • Njursten eller svåra njurproblem;
  • För hög halt D3-vitamin eller kalcium i blodet.

Den som lider av andra hälsoproblem eller tar ytterligare mediciner (se bipacksedeln för vidare information) bör rådfråga läkare.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör ta Calcichew-D3 endast om läkare ordinerat detta mot kalciumbrist. För mycket kalcium kan vara skadligt för barnet.

Det finns inga anmärkningar rörande trafiklämplighet eller alkoholintag.