Directly go to the content
Cefixime (Suprax)

Cefixime (Suprax)

Cefixime, även känd som Suprax, är en medicin tillhörande antibiotikagruppen cefalosporiner. Dess aktiva ämne cefixim dödar olika sorters bakterier och är till snabb hjälp vid olika sorters infektioner. Besvären avtar inom några dagar. 

Vad är Cefixime (Suprax)?

Cefixime, även känd som Suprax, är en medicin tillhörande antibiotikagruppen cefalosporiner. Dess aktiva ämne cefixim dödar olika sorters bakterier och är till snabb hjälp vid olika sorters infektioner. Besvären avtar inom några dagar. 

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar en antibiotikakur med Cefixime (Suprax) vid olika sorters bakterieinfektioner, exempelvis:

 • Öroninflammation;
 • Bihåleinflammation;
 • Lunginflammation;
 • Halsfluss;
 • Urinvägsinfektioner;
 • Gonorré.

Cefixime verkar snabbt. Besvär som smärta, feber och en allmän sjuklighetskänsla minskar redan inom några dar.

Hur använder du Cefixime (Suprax)?

Ta tabletterna otuggade med lite vätska. Detta kan göras före, under eller efter måltid. Cefixime ges som en kur som bör fullföljas även om man mår bättre inom några dar. I annat fall kan bakterierna dröja kvar i kroppen och göra så att infektionen uppstår på nytt. Läkaren avgör hur lång kuren behöver vara, vilket kan variera beroende på åkomma. Glömmer du att ta Cefixime bör du ta det så fort som möjligt, men är det kort tid till nästa dosering (6 timmar eller mindre) är det bättre att du avstår och följer det vanliga schemat. Ta aldrig en dubbel dosering för att kompensera för en utebliven.

Dosering

Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen följande:

 • Vuxna och barn på över 12 år: 1 till 2 tabletter på 200 mg om dan under den ordinerade tiden.

För barn på under 12 år gäller en annan dosering. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

En antibiotikakur kan ibland medföra biverkningar. Den som tar Cefixime kan blandannat drabbas av följande biverkningar:

 • Diarré och andra bukbesvär;
 • Huvudvärk;
 • Hudutslag;
 • Yrsel (sällsynt).

Rådfråga läkare ifall du drabbas hårt av biverkningar. I bipacksedeln finns en fullständig förteckning över möjliga biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Cefixime är inte lämpat för alla. Ta exempelvis inte denna medicin ifall du:

 • Är överkänslig mot cefixim eller andra cefalosporinantibiotikum, eller ett förekommande hjälpämne.

Det kan hända att man inte kan ta Cefixime ifall man är överkänslig mot penicillin. Rådfråga isåfall läkaren. Fungerar dina njurar inte ordentligt, har du andra hälsoproblem eller använder du andra mediciner? Då vet läkaren om du säkert kan ta Cefixime eller inte. I bipacksedeln finns mer information om kontraindikationer, eventuella växelverkningar och andra anmärkningar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta Cefixime ifall du är eller vill bli gravid eller om du ammar endast om läkare ordinerat detta. I princip påverkar denna medicin inte trafiklämpligheten. Ytterst sällan kan den orsaka yrsel som biverkning. Bege dig inte ut i trafiken ifall du drabbas. Denna medicin har inga anmärkningar gällande alkoholintag.