Cialis Once a Day

Cialis Once a Day bipacksedel


I denna dossier finner du allmän information om Cialis Once a Day. Vi råder dig verkligen att före användning av detta erektionsmedel även läsa igenom bipacksedeln med uppmärksamhet. Denna finner du också online. Har du fortfarande frågor efter att du har läst bipacksedeln, då kan du rådfråga en läkare eller apotekare.

Vad är Cialis Once a Day och för vad används det?


Cialis Once a Day är ett erektionsmedel. Läkare föreskriver det vid erektionsstörningar (impotens), en åkomma där penisen inte blir styv eller med möda förblir styv, trots sexuell upphetsning. Det verksamma ämnet i Cialis Once a Day (tadalafil) åtgärdar detta besvär genom att optimera genomblödningen i penisen. På så sätt kan svällkropparna lättare fyllas med blod och uppstår åter en bra erektion.

Cialis Once a Day är ett unikt erektionsmedel då det kan intas varje dag och därigenom fungerar kontinuerligt. Detta ger stor frihet: det är ingen inverkningstid, och sex behöver inte längre planeras i förväg.

Vad du bör veta innan du använder Cialis Once a Day


Ett antal punkter som du bör veta innan du börjar använda detta erektionsmedel:
  • Använd inte Cialis Once a Day om du är överkänslig för tadalafil eller en av de övriga beståndsdelarna;
  • Detta erektionsmedel får inte användas i kombination med mediciner som avger nitrater eller kvävemonoxid (läkaren vet vilka mediciner som avses);
  • Lider eller har du lidit av en hjärt- eller kärlsjukdom, ögonsjukdom, stroke, eller har du ett avvikande blodtryck? Då får du inte använda detta läkemedel.
  • Cialis Once a Day kan ibland förorsaka yrsel. Ta hänsyn till detta om du vill ge dig ut i trafiken.
Läs bipacksedeln till Cialis Once a Day för att få en fullständig översikt över kontra-indikationer och andra varningar.

Hur använder du Cialis Once a Day?


Namnet säger det redan: du använder detta erektionsmedel varje dag, om du nu vill vara sexuellt aktiv eller inte. Inta tabletten med lite vatten en gång om dagen vid en fast tidpunkt. Cialis Once a Day finns att få i olika styrkor (2,5 mg och 5 mg). Läkaren avgör vilken styrka du ska använda. Överlägg med läkaren om du märker att detta läkemedel är för starkt eller inte har tillräckligt stark effekt. Mer information om användningen av detta erektionspiller finner du i bipacksedeln till Cialis Once a Day.

Möjliga biverkningar


Kroppen tål i allmänhet denna medicin bra. En enstaka gång kan du få besvär av biverkningar, bl.a.:
  • Rodnad;
  • Huvudvärk;
  • Yrsel;
  • Täppt näsa;
  • Mag- och tarmbesvär.
Har du mycket besvär av biverkningarna, rådfråga då läkaren.

I bipacksedeln till Cialis Once a Day finner du en fullständig översikt över möjliga biverkningar.

Hur förvarar du Cialis Once a Day?


Håll läkemedel alltid utom räckhåll för barn. Förvara tabletterna i den originella förpackningen vid rumstemperatur. Använd inte denna medicin efter passerat bästföredatum (se förpackning).

Kompletterande information


Cialis Once a Day innehåller det verksamma ämnet tadalafil. I bipacksedeln till Cialis Once a Day finner du en översikt över de övriga beståndsdelarna i detta erektionsmedel. I denna finns också information om tillverkaren och licensinnehavaren av denna produkt.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Cialis Once a Day 2.5 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.543,70 SEK

Cialis Once a Day 2.5 mg 56 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.948,02 SEK

Cialis Once a Day 2.5 mg 84 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.905,70 SEK

Cialis Once a Day 5 mg 28 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

1.644,01 SEK

Cialis Once a Day 5 mg 56 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

2.993,42 SEK

Cialis Once a Day 5 mg 84 tabl. + Konsultation + Serviceavgift

3.993,34 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.