Cialis

Cialis finns tillgänglig i olika doser

Cialis är en medicin som tas mot erektionsproblem. Den finns tillgänglig som piller på 2,5 mg och 5 mg (Cialis once a day) och 10 mg och 20 mg på apoteket.

Cialis är receptbelagt och kan endast fås från apoteket. Den inledande doseringen är alltid 10 mg. Är denna dosering otillräcklig kan den höjas. Cialis once a day kan tas dagligen, så man kan få stånd dygnet runt. Maximimumdoseringen av Cialis är en tablett om dagen.

Hur funkar Cialis?

Detta erektionspillers aktiva ämne är tadalafil. Tadalafil vidgar kärlen så att blodtillförseln till penisens svällkroppar förbättras och stånd uppstår. Då erektionsproblem ofta beror på otillräcklig blodtillförsel till svällkropparna, eller att blodet inte “hålls fånget” tillräckligt länge, är Cialis ett lämpligt medel mot erektionsstörningar orsakat av detta.

Hur tar man Cialis?

Beakta först att Cialis inte är afrodisiaka och endast funkar när man är sexuellt upphetsad.

Den ordinerade doseringen kan tas närsomhelst under dagen, minst 30 minuter innan man har sex.

Pillret verkar under 36 timmar, vilket gett det smeknamnet “helgpillret”. Detta är Cialis stora fördel gentemot andra erektionsmedel som ofta är verksamma kortare tid och därmed (precis som sexet) behöver “planeras” mer noggrant.

Cialis kan tas med eller utan föda. Kroppen behöver dock lite tid på sig att vänja sig vid detta erektionsmedel. Har man inte haft stånd på länge är det möjligt att Cialis ger resultat först när man använt det några gånger.

Dessutom är det viktigt att man tar rätt dos.

Ger inte Cialis förväntat resultat bör man kontakta läkare.

När ska man inte ta Cialis?

Ta inte Cialis vid intag av medicinering som förbrukar nitrat, då Cialis kan förstärka dess effekter. Cialis får heller inte tas av patienter med:

  • Hjärtbesvär vid vilket man avråds från sex;
  • Hjärt- eller kärlsjukdom;
  • Nylig hjärtinfarkt eller nyligt slaganfall;
  • Hjärtsvikt.

Det är heller inte möjligt att ta Cialis om man vid tidigare intag drabbats av en allergisk reaktion, såsom andfåddhet, klåda, hudutslag, ansiktssvullnad eller läppsvullnad. Reaktioner som dessa behöver alltid undersökas av läkare. Denna och annan information finns i bipacksedeln.

Beställa Cialis från Dokteronline.com

Dokteronline.com är aktiva sedan år 2003 och vi utmärker oss tack vare vårt professionella arbetssätt. Vi kan sätta dig i kontakt med en legitimerad läkare online och då du kan göra en förfrågan på Cialis. Om läkaren godkänner din förfrågan skickar hen ett recept till ett apotek som sedan fraktar medicinen till dig. Enkelt, smidigt och diskret.