Cialis

Cialis Once a Day 

Cialis Once a Day (Cialis 2.5 mg / 5 mg), även kallat ”Cialis en gång om dagen” eller ”Cialis daglig dos”, är den nyaste produkten för behandling av erektil dysfunktion (erektionsproblem eller potensproblem). Detta potensmedel är känt under namnet Cialis Once a Day (Cialis en gång om dagen) på grund av den rekommenderade dagliga dosen. Det är ett nytt läkemedel och de flesta patienter vet ännu inte om att det faktiskt är möjligt att återskapa känslan av att kunna få en naturlig erektion igen. Cialis Once a Day ger dig denna känsla tillbaka.

Vad är Cialis Once a Day och vilken är den aktiva substansen

Tadalafil, den aktiva substansen i Cialis Once a Day (Cialis en gång om dagen) tillhör en grupp läkemedel som kallas för fosfodiesteras typ 5-hämmare (PDE 5-hämmare). Potenspillret är enbart möjligt att få på recept via en doktor. Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, kroskarmellosnatrium, hydroxipropylcellulosa, mikrokristallin cellulosa, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, hypromellos, triacetin, titandioxid (EI71), järnoxid (EI72) och talk.

När föreskrivs Cialis Once a Day?

Cialis Once a Day används för att behandla män med erektil dysfunktion (även kallat erektionsproblem eller potensproblem). Detta innebär att en man inte kan få erektion (stånd) eller behålla en erektion tillräckligt länge för att genomföra ett lyckat samlag.

Hur verkar Cialis Once a Day?

Efter sexuell stimulans hjälper Cialis Once a Day blodkärlen i penis att slappna av så att blodet kan strömma in i din penis. Detta resulterar i en förbättrad erektion. Doseringen av Cialis Once a Day är annorlunda än doseringen av Cialis 10 / 20mg tabletter. Cialis 10 / 20mg tas nämligen vid behov. När du använder Cialis Once a Day (2,5 / 5 mg) kan du när som helst under dagens 24 timmar få en erektion vid sexuell stimulans. Cialis Once a Day fungerar inte om du inte har erektil dysfunktion (potensproblem eller erektionsproblem) eller om du inte är sexuellt upphetsad.

Vilka eventuella biverkningar kan Cialis Once a Day ge?

Alla mediciner kan orsaka biverkningar. Cialis Once a Day är inget undantag. Inte alla upplever dessa biverkningar. Typen av biverkningar eller styrkan på reaktionen varierar från person till person. Biverkningarna är vanligen lätta till måttliga.

De vanligaste biverkningarna från Cialis Once a Day är: matsmältningsbesvär, ryggsmärta, muskelvärk, ansiktsrodnad och nästäppa.

Mindre vanliga biverkningar är allergiska reaktioner såsom hudutslag och nässelfeber, dimsyn, svullna ögonlock, smärta i ögonen, röda ögon, svettning, näsblod, hjärtklappning, högt blodtryck, lågt blodtryck och bröstsmärtor. Om du får bröstsmärtor under eller efter sexuellt umgänge får du inte ta nitrater och du måste omedelbart kontakta en läkare.

Sällsynta biverkningar är svimning, migrän och ansiktssvullnad. Hjärtinfarkt, slaganfall och oregelbundna hjärtslag rapporteras sällan. I sällsynta fall är det möjligt att en förlängd och möjligen smärtsam erektion uppstår efter att Cialis Once a Day har tagits. Om du får en sådan erektion som varar längre än 4 timmar, kontakta omedelbart läkare.

Om en av biverkningarna blir värre eller om du märker några biverkningar som inte har nämnts, kontakta läkare eller apotekspersonal.