Cialis
I lager
Lägsta pris
694,45 SEK
GRATIS frakt

Sildenafil


Sildenafil är ett läkemedel som används för att behandla erektil dysfunktion och för att sänka blodtrycket i lungkretsloppet vid pulmonell hypertension. Läkemedlet för erektil dysfunktion som innehåller Sildenafil är Viagra och medlet för den andra åkomman är Revatio.

Sildenafils historia

Sildenafil utvecklades ursprungligen av en grupp kemister från Pfizer. De arbetade med forskning för behandling av högt blodtryck och kärlkramp. Under kliniska prövningar med Sildenafil visade det sig att läkemedlet endast hade liten effekt på kärlkramp. Medlet visade sig dock ha en positiv verkan på förmågan att få en erektion. Därför tog Pfizer 1996 patent på medlet som läkemedel för behandling av impotens.

År 1998 kom medlet ut på marknaden i USA med namnet Viagra. Det blev nästan omedelbart en enorm succé som det första effektiva läkemedlet i tablettform mot impotens. Förutom enorm uppmärksamhet i media världen över, blev Viagra välkänt p.g.a. av de kända spam-mailen från leverantörer av förfalskad Viagra.

Vad gör Sildenafil

Vid påbörjan av en erektion spelar två substanser (enzymer) en viktig roll. Ett enzym ökar blodflödet till penis, och ett enzym hämmar detta tillförande enzym. Sildenafil blockerar i viss utsträckning funktionen hos detta andra enzym. Det gör att blod lättare strömmar in i penis och blodet stannar också lättare kvar där. Detta främjar i flera fall erektionsfunktionen.

Alternativ till Sildenafil

Den enorma framgången för Sildenafil har självklart inte gått obemärkt förbi i den farmaceutiska världen. Hittills har också två alternativ utvecklats: Vardenafil (Levitra) av Bayer och Tadalafil (Cialis) av Eli Lilly.

Läs bipacksedeln för ytterligare information om risker och biverkningar, och rådfråga din läkare eller apotekaren.