Cialis

Viagra eller Cialis?

Cialis stora fördel gentemot Viagra är verkningstiden. Viagras verkan är upp till 4 timmar och behöver därför alltid tas strax innan man har sexuellt umgänge. Cialis verkan är 36 timmar. Den nyaste Cialis-varianten, Once a day, tas dagligen. På så vis kan man spontant ha sex när man vill.

Skillnaden mellan Viagra och Cialis

Cialis verkar fortare än Viagra . Redan en kvart efter intag kan man vara sexuellt aktiv. Därtill verkar Cialis mycket längre. Cialis aktiva ämne är aktivt i kroppen i upp till 36 timmar efter intag, vilket gett Cialis smeknamnet “helgpillret”. Efter intag kan man vara sexuellt aktiv på ett spontant sätt under andra halvan av dagen. På så vis minskar planeringsbehovet och trycket, vilket såklart är bra för njutningen.

Viagras och Cialis verkan

När en man blir sexuellt upphetsad släpps vissa enzymer fria som gör så att vävnaderna i penis slappnar av och så att blodtillförseln ökar. På så vis styvnar penis. Andra ämnen släpps senare fria för att bryta ner enzymerna så att penis slaknar. Erektionspiller såsom Viagra och Cialis är effektiv mot de hämmande ämnena. Resultatet blir en stadig erektion.

Faror med Viagra och Cialis

Både Viagra och Cialis har en farlig (förstärkt) effekt om de tas av personer som undergår behandling med medicin med nitrater som bas. Detta inkluderar hjärttabletter som tas som behandling mot bröstsmärtor.

Även vissa libidohöjande medel (poppers) innehåller samma nitratlösning.

Viagra ska absolut inte tas av patienter som intar nitrater.

Cialis har en liknande förstärkande effekt på denna medicinering och bör således inte tas av dessa patienter.

Fast Cialis, Levitra och Viagra innehåller olika beståndsdelar är dessa aktiva PDE-5-hämmare olämpliga för patienter som får behandling för sitt hjärta, sin lever eller sina njurar. Det är inte utforskat ännu, men teoretiskt förväntas interaktioner med proteashämmare. Proteashämmare höjer med all säkerhet Cialis blodbild. Följden kan, utöver större verkan, även innebära fler biverkningar för Cialis. Då behöver doseringen anpassas. Detsamma gäller Viagra.