Directly go to the content
Cilest

Cilest

Cilest är ett p-piller i kategorin sub-50 piller: piller som innehåller mindre än 50 mikrogram östrogenhormon. Cilest is ett enfasiskt piller, vilket betyder att alla piller har lika sammansättning. Detta preventivmedel är därför mycket lätt att använda. 

Vad är Cilest?

Cilest är ett p-piller i kategorin sub-50 piller: piller som innehåller mindre än 50 mikrogram östrogenhormon. Cilest is ett enfasiskt piller, vilket betyder att alla piller har lika sammansättning. Detta preventivmedel är därför mycket lätt att använda. 

För vad används medicinen?

De verksamma ämnena i Cilest är hormonerna etinylestradiol och norgestimat. Dessa ingredienser sköter på tre sätt om att du inte kan blir gravid:

 • Ägglossningen hindras;
 • Slemhinnan i livmodern blir olämplig för ett eventuellt befruktat ägg;
 • Slemhinnan i livmodermunnen blir segare och tjockare varigenom sädescellerna inte eller svårligen kan tränga igenom.

Vid användningen av Cilest kommer inte en riktig menstruation i gång, utan en s.k. bortfallsblödning. Denna blödning ger mycket färre besvär än en normal menstruation. Kvinnor som har besvär av menstruationsstörningar (häftiga blödningar eller kramper) har därför fördel av att inta Cilest.

Hur använder man Cilest?

En karta Cilest innehåller 21 piller. Svälj varje dag runt ungefär samma tidpunkt 1 piller. När kartan är tom, följer en stoppvecka: du sväljer då under 7 dagar inte något piller. Under denna vecka kommer bortfallsblödningen igång. Börja igen med en ny karta efter stoppveckan. Pillret är bara pålitligt om det intas varje dag. Vid kräkning, tunn diarré eller om du glömt att inta pillret, kan pillrets pålitlighet minska. Rådfråga i dessa fall bipacksedeln. I denna får du information vad du ska göra.

Dosering

Cilest finns tillgänglig i förpackning med 3 kartor. Doseringen av Cilest är som följer:

 • Inta 1 tablett en gång om dagen runt samma tidpunkt, följt av en stoppvecka.

Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Liksom vid andra p-piller, kan Cilest förorsaka biverkningar. Dessa uppträder dock inte hos alla. De besvär som du kan ha att göra med är bl.a.:

 • Spända bröst;
 • Mellanblödningar;
 • Magtarmproblem;
 • Huvudvärk.

Dessa biverkningar kan inträffa framförallt i början, då kroppen ännu måste vänja sig vid hormonerna. Upphör inte besvären av sig själv, eller har du besvär av häftiga biverkningar, rådgör då med en läkare. I bipacksedeln står en fullständig översikt över alla möjliga biverkningar.

När ska/får du inte använda detta läkemedel?

Cilest är inte ett lämpligt preventivmedel för alla kvinnor. Användningen av detta p-piller avråds t.ex. om du:

 • Är överkänslig för etinylestradiol, norgestimat eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Har (haft) trombos eller en koaguleringsstörning;
 • Har haft en hjärninfarkt eller hjärtanfall (eller symptom som var en förvarning);
 • Lider eller har lidit av en leveråkomma, inflammation i bukspottkörteln eller cancer i brösten, levern eller könsorganen;
 • Har vaginala blödningar med okänd orsak.

Har du andra hälsoproblem eller använder du mediciner, rådgör då med en läkare om du får använda Cilest. Mer information om kontra-indikationer och andra varningar finner du i bipacksedeln.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Cilest får inte användas under en graviditet och avråds vid amning. Det finns inga varningar beträffande bilkörning eller konsumtion av alkohol.