Cimizt

Cimizt

Cimizt är ett preventivmedel med två hormoner som grund: etinylestradiol och desogestrel. Detta piller är mycket pålitligt och lättanvänt.  Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)
Patientinformation

Vad är Cimizt?

Cimizt är ett preventivmedel med två hormoner som grund: etinylestradiol och desogestrel. Detta piller är mycket pålitligt och lättanvänt. 

Vad används medicinen för?

Detta p-piller förebygger att graviditet uppstår. Pillrets hormoner påverkar menstrueringscykeln och ser till att ingen ägglossning äger rum, samt förändrar kvalitén på livmoderns och livmodermunnens slemhinnor. På så vis blir befruktning nästintill omöjlig. Cimizt gör även menstrueringen regelmässig och lättsammare, vilket innebär att pillret ofta ordineras kvinnor som lider av menstrueringsproblem.

Hur använder man Cimizt?

Cimizt kommer som kartor med 21 piller vardera. Cimizt är ett enfaspiller, vilket innebär att alla kartans piller har samma sammanställning. Pillret är lättanvänt: svälj 1 piller om dan under tre veckors tid. Därpå följer en pausvecka. Under den pillerfria veckan uppstår en lätt avskrädesblödning. Under den åttonde dagen påbörjas en ny Cimizt-karta. Pillret är endast pålitligt om det tas konsekvent och runt samma tidspunkt. Fråga bipacksedeln om råd om ett piller hoppats över eller nåt annat skett som gör pillret opålitligt. Däri står hur man behöver gå tillväga för att undvika oönskad graviditet.

Dosering

Såhär ser doseringen ut:

 • Vuxna kvinnor: ta 1 piller om dan under 21 dar, följt av en pausvecka på 7 dar.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Ibland kan Cimizt medföra biverkningar. Fortsätt ta pillret, så vänjer sig kroppen vid hormonerna. Man kan bland annat erfara:

 • Mellanblödningar;
 • Huvudvärk;
 • Bukbesvär;
 • Att fukt hålls kvar;
 • Humörväxlingar;
 • Ömmande eller spända bröst.

Rådfråga läkare ifall besvären inte avtar av sig själva efter några veckor eller om biverkningarna är svåra. I bipacksedeln finns vidare information om möjliga biverkningar.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Cimizt lämpar sig inte för alla. Ta inte detta preventivmedel exempelvis vid:

 • Överkänslighet mot etinylestradiol, desogestrel eller annat förekommande hjälpämne;
 • Pågående eller hög risk för trombos;
 • Tidigare hjärtinfarkt, hjärnblödning eller tia;
 • Kärlkramp, lever- eller njuråkomma, migränaura eller bukspottkörtelinflammation;
 • Pågående eller tidigare bröstcancer eller könsorganscancer;
 • Oförklarliga vaginalblödningar.

I bipacksedeln finns ytterligare information om kontraindikationerna. Den som tar ytterligare mediciner bör först rådfråga läkare om ifall dessa kan kombineras med Cimizt.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta inte p-piller under graviditet. Cimizt är olämpligt för ammande kvinnor. Det finns inga anmärkningar gällande trafiklämplighet eller alkoholintag.