Directly go to the content
Co-Cyprindiol

Co-Cyprindiol

Co-Cyprindiol är ett p-piller. De verksamma ämnena cyproteron och etinylestradiol hämmar ägglossningen och gör slemhinnan i livmodern oduglig för en befruktning. Dessutom har cyproteron en antiandrogen effekt: det hämmar inflytandet av manliga hormoner. Härigenom är Co-Cyprindiol framförallt lämpligt för kvinnor som har besvär av svår akne och för stark hårväxt. Detta p-piller är receptbelagt. Om du vill göra en förfrågan på Co-Cyprindiol, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Co-Cyprindiol?

Co-Cyprindiol är ett p-piller. De verksamma ämnena cyproteron och etinylestradiol hämmar ägglossningen och gör slemhinnan i livmodern oduglig för en befruktning. Dessutom har cyproteron en antiandrogen effekt: det hämmar inflytandet av manliga hormoner. Härigenom är Co-Cyprindiol framförallt lämpligt för kvinnor som har besvär av svår akne och för stark hårväxt. Detta p-piller är receptbelagt.

Om du vill göra en förfrågan på Co-Cyprindiol, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

För vad används medicinen?

Co-Cyprindiol föreskrivs kvinnor med en svår form av akne och/eller för stark hårväxt. Dessa åkommor är ofta följden av en överkänslighet för manliga hormoner. Co-Cyprindiol ombesörjer att effekten av manliga hormoner dämpas, varigenom besvären minskar eller upphör. Då Co-Cyprindiol förhindrar att en graviditet uppstår, är detta piller endast lämpligt för kvinnor som (ännu) inte vill ha barn.

Hur använder man Co-Cyprindiol?

Co-Cyprindiol finns tillgängligt online i förpackningar med 3 kartor. Varje karta innehåller 21 piller. Ta varje dag 1 tablett tills kartan är tom. Sedan följer en stoppvecka. Under denna vecka får du en lätt bortfallsblödning. Börja på den åttonde dagen på en ny karta Co-Cyprindiol. Pillret är som preventivmedel bara pålitligt om det intas omsorgsfullt. Har du glömt att ta ett piller, har du kräkts upp ett piller eller har du tunn diarré, då kan pålitligheten ha försvagats. Rådfråga bipacksedeln: i denna står omnämnt vad du ska göra.

Dosering

Den vanliga doseringen av Co-Cyprindiol är som följer:

  • Vuxna kvinnor: Inta under tre veckor en gång om dagen 1 tablett vid en fast tidpunkt. Sedan följer en stoppvecka på 7 dagar.

Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Vid användningen av Co-Cyprindiol kan du få biverkningar, såsom:

  • Mellanblödningar;
  • Magtarmbesvär;
  • Fasthållande av vätska;
  • Spända och/eller ömma bröst;
  • Huvudvärk.

Ofta upphör besvären efter ett par veckor. Är det inte fallet för dig, eller har du besvär av biverkningarna, rådgör då med en läkare. I bipacksedeln står mer information om de (ibland allvarliga) biverkningarna.

När ska/får du inte använda detta läkemedel?

Co-Cyprindiol är inte ett lämpligt läkemedel för alla. Använd inte detta p-piller om du:

  • Är överkänslig för cyproteron, etinylestradiol eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Lider, har lidit, eller har en ökad risk för bildande av blodproppar i blodkärlen (trombos) eller hormonkänslig cancer;
  • Har haft en stroke;
  • Lider av en leveråkomma, migrän med försämrade kroppsfunktioner, eller blödningar från vaginan med okänd orsak.

Rådgör med en läkare om användningen av Co-Cyprindiol om du har andra hälsoproblem. Co Cyprindiol har en växelverkan med andra läkemedel. Se därför till att en läkare är informerad om ditt medicinbruk. I bipacksedeln finner du en fullständig översikt över kontra-indikationer, växelverkningar och andra varningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Co-Cyprindiol får inte användas av kvinnor som är gravida, vill bli gravida eller ammar. Det finns inga varningar vad beträffar bilkörning eller konsumtion av alkohol.