Directly go to the content
Co-Fluampicil

Co-Fluampicil

Co-Fluampicil är ett antibiotikum. Denna medicin består av två sorters penicillinantibiotika: flucloxacillin och ampicillin. Dessa beståndsdelar dödar olika sorters infektionsorsakande bakterier. Detta läkemedel är receptbelagt.

Vad är Co-Fluampicil?

Co-Fluampicil är ett antibiotikum. Denna medicin består av två sorters penicillinantibiotika: flucloxacillin och ampicillin. Dessa beståndsdelar dödar olika sorters infektionsorsakande bakterier. Detta läkemedel är receptbelagt.

Vad tas medicinen för?

Läkare ordinerar ofta Co-Fluampicil när resistens uppstått och annan antibiotika därmed förlorat sin effekt. Denna antibiotikakurering sätts också ofta in när det är okänt vilken bakterie som orsakar infektion. Co-Fluampicil hjälper bland annat vid följande åkommor:

  • Inflammationer i de övre och undre luftvägarna (exempelvis bihåleinflammation, lunginflammation och bronkit)
  • Infektioner i hals-, näs- och öronområdet (exempelvis öroninflammation, halsfluss eller inflammerade mandlar);
  • Hjärnhinneinflammation;
  • Hudinfektioner.

Co-Fluampicil dödar de sjukdomsorsakande bakterierna. Därigenom minskar inflammationstecknen, varpå infektionen kan kureras.

Hur använder du Co-Fluampicil?

Svälj kapslarna otuggade med tillräcklig mängd vatten. Denna medicin behöver tas på tom mage – alltså en halvtimma innan eller två timmar efter måltid. Försök sprida ut de ordinerade doserna så gott det går under dan. Fullfölj alltid den ordinerade kuren även om besvären minskar. Slutar du ta Co-Fluampicil i förtid kan infektionen återuppstå. Kurens längd beror på vilken åkomma du medicinerar mot. Läkaren avgör hur ofta och länge Co-Fluampicil behöver tas.

Dosering

Varje kapsel innehåller 250 mg flucloxacillin och 250 mg ampicillin. Ordinerar läkaren inte annat är de gängse doseringsriktlinjerna för Co-Fluampicil följande:

  • Vuxna och barn på över 10 år: 1 till 2 kapslar fyra gånger om dan (var sjätte timma) under den ordinerade perioden.

Co-Fluampicilkapslar är inte lämpade för barn på under 10 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Fastän alla inte drabbas kan biverkningar uppstå under behandlingen med Co-Fluampicil. De biverkningar som eventuellt kan förekomma är bland andra:

  • Bukbesvär såsom diarré, illamående eller kräkning;
  • Hudutslag, ibland med klåda.

Oftast är dessa besvär av mild natur och försvinner självmant. Rådfråga läkare ifall du drabbas svårt av biverkningar. I bipacksedeln finns vidare information om denna medicins möjliga biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Co-Fluampicil är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig mot flucloxacillin, ampicillin eller annat förekommande hjälpämne.

Rådfråga läkare om du kan ta Co-Fluampicil ifall du lider av hälsobesvär såsom lever- eller njurproblem, eller om du har en avvikande blodbild. Co-Fluampicil har växelverkan med vissa andra läkemedel. Ange därför under läkarkonsultationen vilka mediciner eller födoersättningar du tar. Vidare information om dessa ämnen finns i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta denna antibiotikakur om du är gravid eller ammar endast om läkare ordinerat detta. Co-Fluampicil har ingen inverkan på trafiklämpligheten. Det finns inga anmärkningar gällande alkoholintag.