Colofac

Colofac

Colofac tillhör gruppen spasmolytikum: läkemedel som verkar kramplösande på tarmmusklerna. Det verksamma ämnet mebeverin sköter om att tjocktarmen inte drar ihop sig så hårt. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Colofac?

Colofac tillhör gruppen spasmolytikum: läkemedel som verkar kramplösande på tarmmusklerna. Det verksamma ämnet mebeverin sköter om att tjocktarmen inte drar ihop sig så hårt. Tarmkramper minskas på så sätt.

Vad används Colofac för?

Colofac föreskrivs vid lättirriterat tarmsyndrom, även kallad spastisk tjocktarm. Lättirriterat tarmsyndrom kännetecknas av magont, tarmkramper, diarré och/eller förstoppning, väderspänningar, uppblåst känsla och andra mag- tarmbesvär. Besvären blir ofta värre efter en måltid. Om du har besvär av en lättirriterad tarm är det bra, att vid sidan om behandlingen med Colofac, också tänka på födan: ät fiberrikt, försök att undvika fet mat och se till att du dricker tillräckligt mycket. Att regelbundet motionera och undvika spänning och stress kan hjälpa att minska besvären.

Hur använder man Colofac?

Colofac tabletter och kapslar ska intas hela på en fast tidpunkt med lite vätska, helst före måltiden. Om du har svårt för att svälja kapslarna, kan du eventuellt öppna dem och inta kornen för sig. Gör detta emellertid utan att tugga: kornen har en speciell hinna varigenom det verksamma ämnet långsamt tas upp i tarmarna. Om man tuggar på kornen, försvagas effekten. Du kan inta en glömd dos, om det inte nästan är tid för nästa dos.

Dosering

Colofac kan fås i tablettform (1 tablett innehåller 135 mg mebeverin) och som kapslar med reglerad tillförsel (innehåller 200 mg mebeverin per styck). Den brukliga doseringen för vuxna och barn från 10 år är två gånger dagligen 1 tablett eller kapsel (se bipacksedeln för mer information), om inte din läkare föreskriver annorlunda.

Biverkningar

Colofac ger knappast biverkningar. I sällsynta fall kan en reaktion av överkänslighet uppträda (symptom som tyder på det är bl.a. svullnad i ansikte och tunga, svårighet att svälja och andas, häftiga hudutslag). Kontakta i sådant fall en läkare. Andra mycket sällan nämnda biverkningar är huvudvärk, illamående och yrsel. I bipacksedeln läser du allt om eventuella kontraindikationer, varningar och biverkningar.

Graviditet/amning

Det finns inte tillräcklig information om effekten av Colofac på ofödda babys. Dessutom kan en liten mängd av denna medicin komma i bröstmjölken. Överlägg med din läkare om användningen av ett säkrare medel om du är gravid eller vill bli det, eller om du ammar.