Meny
Corona man med munskydd

  Corona

  Allt om corona (COVID-19)

  Coronaviruset håller Europa och resten av världen i ett järngrepp. Aldrig tidigare har en pandemi haft så stor genomslagskraft som nu. Viruset, som orsakar sjukdomen COVID-19, skördar många offer. Världen över har på kort tid mer än 200 000 personer insjuknat i viruset; i vissa fall ledde sjukdomen till döden.

  Problemet är att symptomen vid en corona-infektion är väldigt lika dem man har vid en ”vanlig” influensa: feber och irritation i övre luftvägarna. Det är därför svårt att fastställa vem som har corona och inte. Viruset sprids därför väldigt lätt.

  Hos många människor leder den här osäkerheten till frågor och oro. På den här sidan kan du läsa mer om corona: hur du känner igen corona, vilka mediciner det finns och vad du själv kan göra för att förebygga corona samt hur du kan behandla eventuella symptom.

  Vad orsakar corona?

  Precis som SARS och MERS tillhör det nya coronaviruset gruppen av coronavirus: en virusart som under mikroskop känns igen på dess kronliknande struktur. Eftersom det handlar om en ny variant är det inte helt säkert hur viruset beter sig. Det vi vet är att människor kan bli ordentligt sjuka av det. Viruset tränger in i kroppen och kan föröka sig där. Därigenom kan symptom uppstå, framför allt i luftvägarna, vilka ibland kan leda till lunginflammation.

  Troligtvis härstammar viruset från djur. Utbrottet av COVID-19 började i Kina, ett land där exotiska djur, såsom fladdermöss, säljs på marknader och i torghandel. Vissa av dessa djursorter kan föra över virus till människor. Detta var även fallet vid SARS och MERS och är förmodligen även orsaken till COVID-19. Viruset är också väldigt smittsamt människor sinsemellan. En bärare av coronaviruset smittar i genomsnitt 2 till 3 andra människor. Viruset sprider sig framför allt genom mikroskopiska salivdroppar som kommer ut i luften när någon hostar eller nyser.

  Hur kan jag känna igen coronaviruset?

  Om man har blivit smittad av corona behöver man inte alltid bli sjuk. Många människor som smittats får endast lindriga symptom, som snuva. Andra människor upplever det som en lättare influensa. Världshälsoorganisationen (WHO) har analyserat symptom hos coronapatienter i Kina. Ur analysen har en lista med coronasymptom tagits fram. De vanligaste symptomen av corona är:

  • Feber;
  • Torr hosta;
  • Trötthet;
  • Slemhosta;
  • Andnöd;
  • Halsont, huvudvärk, muskelvärk.

  En mindre grupp patienter klagade även över illamående, nästäppa och hostade blod.

  Är coronaviruset dödligt?

  I majoriteten av fallen försvinner symptomen av sig självt. Oftast räcker det att vila i ett par dagar. I ett antal fall är symptomen emellertid så allvarliga att patienterna måste till sjukhus. De har då ofta en allvarlig lunginflammation, vilket ger dem allvarliga andningssvårigheter. Ofta handlar detta om människor som har en underliggande sjukdom, eller om äldre personer.

  Endast en mycket liten del av de allvarligt sjuka avlider till följd av corona. Risken för det är större hos de riktigt gamla och människor som lider av en (allvarlig) sjukdom. Risken att dö av corona när man är ung och frisk är alltså mycket, mycket liten.

  När har jag förhöjd risk att få corona?

  Friska människor med normalt immunförsvar är väl skyddade mot coronaviruset. Om viruset drabbar dem får denna grupp ofta inga eller endast väldigt lindriga symptom. Men det finns även människor som har ett nedsatt immunförsvar, exempelvis för att de är (kroniskt) sjuka eller har en hög ålder. I denna grupp kan corona orsaka allvarligare symptom.

  De människor som befinner sig i en riskgrupp är:

  • Personer som är äldre än 70 år;

  Personer som lider av en av nedanstående underliggande sjukdomar:

  • Sjukdomar i luftvägarna eller lungorna;
  • Kroniska hjärtproblem;
  • Diabetes;
  • Allvarliga njursjukdomar som kräver dialys eller njurtransplantation;

  Personer med sänkt immunförsvar mot infektioner, till exempel till följd av:

  • medicinering vid autoimmunsjukdomar;
  • organtransplantation;
  • blodsjukdomar;
  • behandling av medfödda eller senare uppstådda immunsjukdomar;
  • cellgiftsbehandling och/eller strålbehandling av cancersjuka;
  • en HIV-infektion.

  Tillhör du en riskgrupp, undvik då kontakt med andra. Stanna i möjligaste mån hemma och ta absolut inte emot besök med förkylningssymptom. Kontakta läkare om du får feber (38 grader eller högre) i kombination med andtäppa eller andnöd.

  Hur kan jag undvika corona?

  Du kan själv vidta ett antal åtgärder för att undvika risken att smittas av corona. Följ i detta fall Folkhälsomyndighetens allmänna riktlinjer:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om du bara är lite snuvig. Stanna hemma så länge du har symptom. Undvik att träffa andra om du är sjuk;
  • Tvätta händerna ofta;
  • Nys och hosta i armvecket. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer;
  • Använd pappersnäsdukar för att snyta dig. Kasta bort pappersnäsduken direkt och tvätta händerna.

  I övrigt är det så klart viktigt att du behåller ett starkt immunförsvar. Se till att få tillräckligt med vila, ät nyttigt och försök att röra på dig tillräckligt mycket. Med ett kosttillägg kan du motverka eventuell vitaminbrist.

  Vad kan jag själv göra mot corona?

  Har du trots alla försiktighetsåtgärder ändå symptom av corona? Så länge symptomen inte är allvarliga kan du behandla infektionen som en vanlig förkylning eller influensa. Receptfria läkemedel kan lindra symptomen och en hälsosam livsstil hjälper kroppen att återhämta sig. Ett par tips:

  • Smärtstillande läkemedel fungerar febernedsättande och hjälper vid smärtor. Använd helst paracetamol (Alvedon), som ger den minsta risken för biverkningar;
  • Nässprej hjälper vid nästäppa. Försök först med en saltlösning; den kan man använda under längre tid, även till barn. Nässprej som innehåller andra medel får man bara använda i ett par dagar;
  • Hostmedicin och halstabletter lenar halsont och kan minska hostreflexen. En sugtablett kan också ge tillfällig lindring;
  • Drick tillräckligt med vatten och ät nyttigt och varierat;
  • Se till att vila ordentligt; just nu behöver din kropp mycket sömn.

  Förutom detta är det viktigt att du undviker kontakt med andra så länge du har symptom. På så sätt minskar du risken för att du smittar andra med viruset. Stanna hemma och försök att hålla även dem du bor med på avstånd. Byt och tvätta handdukar, disktrasor och lakan ofta. Om du har varit symptomfri i minst en dag kan du utgå ifrån att du inte smittar längre.

  Om du inte har testats för corona kan det vara så att du har haft vanlig influensa. Därför är det viktigt att du alltid vidtar myndigheternas allmänna corona-åtgärder när du har influensaliknande symptom (stanna hemma, nys i armvecket, tvätta händerna ofta).

  När ska jag kontakta läkare om jag har corona-symptom?

  Om symptomen förvärras kan det vara nödvändigt att kontakta 1177 eller din läkarcentral. Gör det i vart fall om du blir sjukare och får svårt att andas. Personer som tillhör en riskgrupp (70 år och äldre, personer med underliggande sjukdomar eller personer med nedsatt immunförsvar) bör kontakta 1177 eller läkare om de får feber och hosta samt har andningssvårigheter. Stanna hemma och gör ett självskattningstest: så vet du om symptomen är allvarliga eller kan självbehandlas. Om du får svår andnöd, ring 112.

  Vad finns det för behandling mot corona?

  Om du inte är sjuk men ändå bär på viruset (eller om det finns stor risk att du gör det), till exempel för att du har varit i kontakt med någon som har (haft) corona, då måste du sätta dig själv i hemkarantän. Det innebär att du från och med dagen då du möjligen smittats måste stanna hemma i 14 dagar. Så är risken att du smittar någon annan minimal.

  Om du har symptom men inte är särskilt sjuk så måste du ändå stanna hemma. Endast personer med allvarliga symptom tas ibland in på sjukhus. Att stanna hemma med corona innebär att du isolerar dig: du får inte gå ut förrän du är helt frisk och inte längre kan smitta andra med viruset. Först när alla symptom har varit borta i minst 24 timmar kan du utgå ifrån att du är frisk och inte smittar längre.

  Vilka mediciner finns det mot corona

  Just nu finns inga officiella läkemedel mot corona. Inte heller ett vaccin förväntas komma snart, fast man arbetar väldigt hårt för att utveckla ett. Man utgår ifrån att det kommer att ta många månader innan det kommer ett coronavaccin.

  Läkare kan visst dämpa symptomen av corona. Det gör man med välkända läkemedel, såsom:

  • Malariamedicinen; klorokinfosfat.
  • Virusbromsande läkemedel; remdesivir
  • Antirheumatic Drug; Plaquenil
  • Hydroxiklorokin; medel mot autoimmuna sjukdomar
  • Kombinationen Ritonavir/Lopinavir, ett läkemedel som används vid HIV.

  Dessa antivirusmediciner hade tidigare positiv effekt på coronavirusen SARS och MERS och verkar nu också vara en möjlig lösning för COVID-19.

  Att använda klorokinfosfat vid corona

  Läkare använder just nu bara klorokinfosfat och det virusbromsande remdesivir i mycket allvarliga fall, hos personer som ligger på intensiven. Officiellt har man ännu inte fastställt att dessa mediciner verkligen fungerar mot corona. Forskare arbetar hårt med att testa dessa läkemedel i laboratorier, men för att kunna vara säker på dess verkan måste medicinerna dessutom testas utförligt på människor.

  Trots att resultaten verkar lovande är det alltså inte möjligt för allmänheten att använda virusbromsande läkemedel och klorokinfosfat som medicin mot corona. Klorokinfosfat finns så klart kvar som antimalariamedel.

  Vilka alternativa behandlingar finns det?

  Just nu kan vi inte göra mycket mer mot corona än att bestrida symptomen. På kort sikt kan vi bara vänta på ett officiellt läkemedel mot COVID-19. Kanske visar sig malariamedlet klorokinfosfat vara medicinen mot corona, eller kanske upptäcker forskare ett annat läkemedel. Just nu utförs tester bland vårdpersonal av ett gammalt vaccin mot TBC som skydd mot corona. I slutändan får vi alla vänta på ett vaccin som kan skydda oss mot corona preventivt, men enligt forskare kommer det att ta säkert 1,5 år.

  Under tiden kan vi själva göra allt för att minska spridningen av viruset genom att följa alla hygienåtgärder. Så skyddar vi även de svagare i vårt samhälle.

  Källor

  De Visser, E. (2020, 19 mars). Experimenteel medicijn beschikbaar voor coronapatiënten. [Experimentell medicin finns för coronapatienter.] Rådfrågat den 19 mars 2020, på https://www.volkskrant.nl/wetenschap/experimenteel-medicijn-beschikbaar-voor-coronapatienten~b0b975f8/

  Fang, L., Karakiulakis, G., & Roth, M. (2020). Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? [Löper patienter med högt blodtryck och diabetes högre risk vid infection med COVID-19?] The Lancet Respiratory Medicine. https://doi.org/10.1016/s2213-2600(20)30116-8

  Keulemans, M. (2020, 20 februari). Het middel tegen het coronavirus bestaat misschien al lang. [Läkemedlet mot coronaviruset har kanske funnits en längre tid.] Rådfrågat den 19 mars 2020, på https://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-middel-tegen-het-coronavirus-bestaat-misschien-al-lang~b27d1816/?referer=https://www.google.com/

  Nederlands Huisartsen Genootschap. [Nederländska familjeläkarsamfundet.] (2020, 18 mars). Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb [Jag tror att jag har det nya coronaviruset ] | Thuisarts. Rådfrågat den 19 mars 2020, på https://www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus/ik-denk-dat-ik-nieuwe-coronavirus-heb#ik-heb-klachten-wat-nu

  RIVM. (2020a, 18 mars). Nieuw coronavirus (COVID-19). [Nytt coronavirus (COVID-19).] Rådfrågat den 19 mars 2020, på https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

  RIVM. (2020b, 18 mars). Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19). [Frågor och svar om det nya coronaviruset (COVID-19).] Rådfrågat den 19 mars 2020, på https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

  RTL Nieuws. (2020, 18 mars). Hoe weet je of je het coronavirus al hebt gehad? [Hur vet man om man redan har haft corona?] Rådfrågat den 19 maart 2020, på https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5061301/corona-update-coronavirus-testen-vraag-genezen-covid

  Tillbaka till toppen