Directly go to the content

Diamicron

Registratie onbekend, kan geen bijsluiter vinden, eerst checken alvorens live te zetten

Vad är Diamicron?

Diamicron är varumärket för läkemedlet gliclazide, som används till att kontrollera blodsockernivån hos personer med typ 2-diabetes. Gliclazide tillhör en kategori som kallas för orala hypoglykemiska läkemedel. Diamicron förskrivs när kost, motion, viktminskning och andra metoder för att kontrollera typ 2- diabetes inte har visat någon effekt.

Hur ska Diamicron tas?

Diamicron tas oralt i tablettform, med skåror, så att den lätt kan delas i fyra bitar. Varje tablett innehåller 80 mg gliclazide. Din läkare kan informera dig hur mycket Diamicron du ska ta varje dag. Doseringen sträcker sig från 80 mg till 320 mg per dag. Högre doser ska tas två gånger om dagen i lika stora mängder, helst i samband med måltid.

 Ta medicinen exakt så som din läkare har föreskrivit. Om du glömmer en dos, ta nästa dos vid schemalagd tid. Ta inte dubbelt för en missad dos. Om du är osäker om hur du ska göra, rådfråga din läkare eller apotekare.

Förvaras i rumstemperatur utom räckhåll för barn.

Har Diamicron några biverkningar?

Liksom med alla läkemedel, kan Diamicron orsaka flera biverkningar, varav de flesta kan hanteras eller försvinner utan att behöva någon behandling. Vanliga biverkningar:

 • Illamående
 • Magkramp, matsmältningsproblem
 • Diarré
 • Förstoppning
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Halsbränna
 • Rygg- eller muskelsmärtor

Rådfråga en läkare om du upplever något av följande symtom efter att ha tagit Diamicron:

 • Ångest
 • Suddig syn
 • Hudutslag eller nässelfeber
 • Ödem
 • Koncentrationsproblem
 • Kallsvett
 • Snabb puls
 • Förvirring
 • Yrsel
 • Dåsighet
 • Mardrömmar
 • Tecken på leverproblem, såsom gulsot

Sök omedelbart läkarhjälp om du upplever något av följande allvarliga symtom:

 • Tecken på en allvarlig allergisk reaktion, såsom bältros, andningsbesvär  
 • Svullnad i muntrakten
 • Slag (anfall)
 • Bröstsmärtor och/eller andnöd

När är det inte säkert att ta Diamicron?

Du ska inte ta Diamicron om du:

 • Är gravid
 • Ammar
 • Är allergisk för något ämne i läkemedlet  
 • Har en allvarlig infektion som kräver antibiotika  
 • Har svårt nedsatt lever- eller njurfunktion
 • Har typ 1-diabetes mellitus;
 • Har höga nivåer av keton i urinen (instabil diabetes).

Det finns många andra faktorer som kan påverka Diamicron tas, såsom alkoholbruk, stressnivå, anemi, diabeteskomplikationer och sjukdomar. Berätta alltid för din läkare om din livsstil och mediciner, så att hen kan avgöra rätt dosering för dig och besluta om någon särskild övervakning krävs.

Det finna även flera läkemedel som är kända för att interagera med Diamicron. Dessa är bland annat, men inte begränsat till:

 • Betablockerare
 • Johannesört
 • Astmamedicin
 • Diuretiska medel
 • Orala preventivmedel
 • Testosteron
 • Varan