Doxycyklin (Doxycycline)

Vad är en bakteriell infektion


Bakteriella infektioner är infektioner och sjukdomar orsakade av bakterier. Dessa mikroorganismer är oftast inte synliga för det blotta ögat. Ändå kan de orsaka skada i kroppen. Exempel på bakteriella infektioner är lunginflammation, klamydia och borrelia.

Lunginflammation


Orsaken till lunginflammation är ofta en bakteriell infektion. Lunginflammation fyller lungans alveoler med vätska, vilket hindrar syresättningen. Detta kan få allvarliga komplikationer såsom njur- eller leversjukdomar. I värsta fall leder det till döden. En lunginflammation kan behandlas med antibiotika . Lunginflammation är vanligast hos äldre eller personer med försvagat immunsystem.

Klamydia


Klamydia orsakas av en bakterie. Detta stannar i slemhinnan i vagina, penis eller anus. Under samlag kan bakterierna överföras. Klamydia är en ( sexuellt överförbar sjukdom ). Infertilitet och ektopisk graviditet kan påverka denna bakterieinfektion. Det är klokt att göra ett SÖS-test efter oskyddat samlag. Det är viktigt att vidta snabba åtgärder så att infektionen behandlas tidigt. Vid klamydia ordineras ofta antibiotika av läkare. Klamydia är vanligast bland ungdomar.

Borrelia


En bakterie är orsaken till borrelia. Detta överförs genom fästingar som infekterat med Lyme bakterier. Om du är tidig, kan borrelian behandlas med antibiotika. I värsta fall kan sjukdomen i ett senare stadium orsaka kroniska hudsjukdomar, hjärtarytmier, eller förlamning av ansiktsmuskler. Chansen att bli smittade är störst i skogar, trädgårdar, naturområden, kust och dynområden.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Doxycycline 100mg 14 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

478,51 SEK

Doxycycline 100mg 16 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

491,83 SEK

Doxycycline 100mg 20 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

524,62 SEK

Doxycycline 100mg 24 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

552,29 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.