Doxycyklin (Doxycycline)

Doxycyklin biverkningar


Doxycyklin bekämpar bakterieinfektioner. Då Doxycyklin är ett läkemedel kan det potentiellt orsaka biverkningar. Dock kan reaktionen från läkemedlet variera från person till person, inte alla får biverkningar. Om man använder ett annat läkemedel samtidigt som Doxycyklin kan detta påverka läkemedlets resultat samt graden av känslighet för läkemedlet. Biverkningarna försvinner med tiden och är vanligast i en mildare form.

Om biverkningar uppstår, uppstår dessa som vanligast :
- Illamående
- Kräkningar
- Diarré
- Minskad aptit

Biverkningar som är mindre vanliga [/ b] är:
- Anemi
- Utslag
- Klåda
- Andningsproblem
- Överkänslighet för ljus

Om du känner att biverkningarna inte avtar med tiden, kontakta läkare. En läkare kan då ge dig råd och berätta hur man hanterar det bäst. Om du får besvär med diarré, feber och allergiska reaktioner sluta ta läkemedlet omedelbart.

En omfattande lista över möjliga biverkningar av Doxycyklin kan hittas i [url=https://www.dokteronline.com/pils/se/patient_information_leaflet-2844-doxycycline-se.pdf-1409063703.pdf] bipacksedeln [/ url].

[B] OBS:

Behandla dig alltid efter läkarens ordination. Om du tar läkemedlet, och symptomen försvinner snabbare än förväntat, sluta inte med behandlingen. Fortsätt tills hela behandlingstiden är över. Detta förhindrar återkomst av infektionen. Överskrid inte den rekommenderade dosen. Om du behöver använda mer Doxycyklin, kontakta då en läkare.

Använd inte denna medicin under graviditet eller vid amning. Läkemedlet är inte lämplig för barn yngre än 8 år.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Doxycycline 100mg 14 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

493,10 SEK

Doxycycline 100mg 16 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

506,82 SEK

Doxycycline 100mg 20 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

540,61 SEK

Doxycycline 100mg 24 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

569,12 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.