Doxycyklin (Doxycycline)

Dosering


Som med alla läkemedel, är det viktigt att ta rätt dos när man använder Doxycyklin. Eftersom symtomen varierar individuellt, kan doseringen variera från person till person. Följ alltid anvisningar från läkaren.

Doseringen av Doxycyclin är olika för vuxna.

Dosering för vuxna


Den första dagen tar man 2 tabletter (200 mg) på samma gång. Följande dagarna tar man 1 tablett (100 mg) per dag. Har symtomen på infektionen försvunnit? Använd Doxycyklin ytterligare en till två dagar, så att den bakteriella infektionen inte kommer tillbaka. Om du upplever svåra symtom, såsom kronisk infektion, bör du rådfråga en läkare för att öka dosen till två tabletter per dag.

Doxycyklin ska sväljas med vätska. Tabletterna bör inte intas i liggande ställning.

Typ av infektion


Varaktigheten av behandlingen och doseringen kommer att bero på infektionen. Att bekämpa syfilis , ta tre tabletter per dag, under 10 dagar. Vid infektion i urinvägarna , eller genitaltrakten används ofta en dosering av 2 tabletter per dag under 7 dagar. Har du en Borrelia burgdorferi infektion, använd 2 tabletter i 10 till 21 dagar.

Läs alltid bipacksedel innan du använder Doxycyklin . Bipacksedeln informerar dig mer om läkemedlet och hur det ska användas.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Doxycycline 100mg 14 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

489,29 SEK

Doxycycline 100mg 16 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

502,91 SEK

Doxycycline 100mg 20 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

536,43 SEK

Doxycycline 100mg 24 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

564,72 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.