Doxycyklin (Doxycycline)

Doxycyklin och IVFReducerad fertilitet


Inte alla kvinnor kan blir gravida naturligt. Genom minskad fertilitet kan det vara svårare att bli gravid via den naturliga vägen. Som tur är finns det behandlingar som kan hjälpa till om inga andra alternativ finns. IVF (provrörsbefruktning) är ett exempel på behandling.

Vad är IVF?


IVF, in vitro-fertilisering, är en fertilitetsmetod där en kvinnas ägg avlägsnas från kroppen (in vitro) och kombineras med spermier från mannen i ett laboratorie. Vid fusion av spermier och ägg finns ett embryo, och detta överförs till livmodern hos kvinnan. Om embryot har framgångsrikt planterat, kan kvinnan bli gravid.

Läkemedel


För att maximera chansen att lyckas, finns det vissa läkemedel som används vid IVF-behandling. De mediciner hjälper till att reglera menstruationscykeln, stimulerar mognaden av ägget, håller livmoderslemhinnan i gott skick och förhindrar infektioner. Vilka mediciner som ordineras, doseras och behandlas med varierar. Varje person är unik och reagerar olika på mediciner, så en läkare kommer att avgöra vilka mediciner du behöver. Det är möjligt att medicinernas kan ge biverkningar, dock beror detta från person till person.

Doxycyklin minskar risken för infektion


En av orsakerna till infertilitet är en smittsam sjukdom som kan förekomma både hos kvinnor som hos män. Antibiotikumet Doxycyklin bestrider denna infektionssjukdom och kan ordineras till båda parter. Det betyder att risken för infektioner minskas hos kvinnor som kan uppstå under IVF-behandlingen. Infektioner kan uppstå som en följd av, till exempel, follikulär punktering. Doxycyklin bekämpar också bakterieinfektioner som redan kan finnas i kroppen. Att bekämpa dessa infektioner kan bidra till att öka chanserna för graviditet. Män får Doxycycline ordinerade för att minimera mängden bakterier i sperman, så risken för befruktning ökar.

Operation Doxycyklin


Doxycyklin är ett antibiotikum i tablettform som tas oralt. Det bekämpar effektivt bakterieinfektioner genom att hämma proteinsyntesen av bakterier. Bakterier behöver protein för att växa. Med Doxycyklin blockeras bakterierna och därmed kan de inte föröka sig. Infektionen försvinner. Detta har en positiv effekt på IVF-behandlingen, eftersom skadliga bakterier kan styra resultatet. Doxycyklin är därför en allmänt använd medicin under IVF-behandlingar.
Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Doxycycline 100mg 14 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

478,93 SEK

Doxycycline 100mg 16 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

492,26 SEK

Doxycycline 100mg 20 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

525,08 SEK

Doxycycline 100mg 24 kaps. + Konsultation + Serviceavgift

552,77 SEK

Viktigt! Vi erbjuder inte själva några produkter, utan möjligheten att efterfråga en behandling (eventuellt med mediciner).

Den som eftersöker behandling med särskilda mediciner kan själv köpa dessa mediciner från apoteket eller ge oss i uppdrag att införskaffa dem i dess namn från ett EU-godkänt apotek. För recreceptbelagda mediciner ordnar vi även konsulteringar med EU-godkända läkare.