Elevin

Elevin

Elevin är ett kombinationspiller - ett preventivpiller med två hormon som grund. Detta preventivmedel innehåller etinylestradiol (ett östrogenhormon) och levonorgestrel (ett progestagenhormon). Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Elevin?

Elevin är ett kombinationspiller - ett preventivpiller med två hormon som grund. Detta preventivmedel innehåller etinylestradiol (ett östrogenhormon) och levonorgestrel (ett progestagenhormon). Elevin är ett mycket pålitligt preventivmedel då det används rätt. 

Vad används medicinen för?

Detta preventivmedel förebygger att graviditet uppstår. Elevins hormoner ser till att ingen ägglossning förekommer, samt förändrar livmoderns och livmoderhalsens slemhinnesammanställning så att det blir svårare för sädesceller att nå livmodern. Således kan de inte befrukta en äggcell. Ibland ordinerar läkare dessutom Elevin som behandling av menstrueringsbesvär (svår magknip och/eller blödningar, oregelbunden mens). När man tar detta piller är det inte längre frågan om en äkta menstruering utan istället en regelmässig, svag avsöndringsblödning.

Hur använder man Elevin?

Elevin levereras som kartor med 21 piller. Svälj 1 tablett om dan tills att kartan tömts, varpå inget piller tas under sju dar. Under denna stoppvecka uppstår en blödning. Börja på den åttonde dagen om med en ny karta, även om blödningen ännu inte upphört. För den som glömt ett piller, har kräkts ut ett piller eller besväras av vattnig diarré är pillret mindre pålitligt. Rådfråga då bipacksedeln, vari det står hur att isåfall gå tillväga.

Dosering

Elevin finns tillgängligt i förpackningar på 3, 6 eller 12 kartor med 21 piller vardera. Doseringen är följande:

 • Vuxna kvinnor: 1 piller vid en fast tidspunkt dagligen under 21 dar i rad. Därpå följer en stoppvecka på 7 dar.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Elevin kan precis som alla andra mediciner medföra biverkningar. Framförallt inledningsvis kan man drabbas av besvär såsom:

 • Huvudvärk;
 • Utsöndringsblödningar;
 • Vaginal svampinfektion;
 • Yrsel, kräkning;
 • Ömmande, spända bröst;
 • Akne;
 • humörsvängningar.

Rådfråga läkare vid svåra eller långvariga biverkningar. Läs mer i bipacksedeln om vilka biverkningar som kan förekomma.

När får man inte använda detta läkemedel?

Preventivmedlet Elevin lämpar sig inte för alla. Ta exempelvis inte detta preventivpiller vid:

 • Överkänslighet mot etinylestradiol, levonorgestrel eller annat förekommande hjälpämne;
 • Hormonkänslig cancer (exempelvis bröstcancer);
 • Nuvarande, forn (eller förhöjd risk för) trombos eller hjärtinfarkt;
 • Åkomma i bukspottkörteln eller levern;
 • Oförklarliga, vaginala blödningar.

I bipacksedeln berättas i vilka fall man bör vara extra försiktig med att ta Elevin. Ange eventuella andra hälsoproblem eller medicinintag under beställningen, så läkaren kan avgöra om Elevin är lämpligt att använda.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar ska inte ta detta preventivmedel. Då kan läkare istället ordinera ett annat preventivmedel. Det finns inga anmärkningar gällande trafiklämplighet eller starkdrycksintag.