Directly go to the content
Elleste Duet

Elleste Duet

Elleste Duet är ett hormonpreparat. Detta läkemedel används som hormone replacement therapy (HRT) vid kvinnor i eller efter klimakteriet som lider av övergångsbesvär. Elleste Duet innehåller ett östrogenhormon (estradiol) och ett progesteronhormon (noretisteron). Dessa ämnen kompletterar bristen på hormoner, varigenom övergångsbesvären minskar. Denna medicin kan endast fås på recept.

Vad är Elleste Duet?

Elleste Duet är ett hormonpreparat. Detta läkemedel används som hormone replacement therapy (HRT) vid kvinnor i eller efter klimakteriet som lider av övergångsbesvär. Elleste Duet innehåller ett östrogenhormon (estradiol) och ett progesteronhormon (noretisteron). Dessa ämnen kompletterar bristen på hormoner, varigenom övergångsbesvären minskar. Denna medicin kan endast fås på recept.

För vad används medicinen?

Äggstockarna producerar under övergången allt mindre östrogenhormoner. Detta förorsakar hos många kvinnor obehagliga kroppsliga och psykiska besvär, såsom:

 • Oregelbundna menstruationer;
 • Blodvallningar;
 • Häftig svettning;
 • Torra slemhinnor (ögon, vagina och/eller mun);
 • Ångest;
 • Humörsvängningar;
 • Depression;
 • Sömnlöshet;
 • Minskad libido;
 • Ont vid samlag ;
 • Benskörhet (osteoporos).

Elleste Duet återställer hormonspegeln, varigenom obehagen minskar eller upphör. Detta läkemedel föreskrivs för det mesta kvinnor där livmodern inte har avlägsnats.

Hur använder du Elleste Duet?

Elleste Duet kan fås i olika styrkor. Läkaren avgör vilken styrka du ska använda. Denna medicin levereras i kartor på 28 tabletter. Du börjar varje cykel med att inta den vita (Elleste Duet 1 mg) eller orange (Elleste Duet 2 mg) tabletten. Dessa 16 tabletter innehåller bara estradiol. Därefter fortsätter du med de sista 12 tabletterna. Dessa har en annan färg och innehåller förutom estradiol även noretisteron. Inta tabletterna vid en fast tidpunkt med lite vatten. När kartan är tom, fortsätter du direkt med en ny karta. För det mesta uppträder under den fjärde veckan av cykeln en bortfallsblödning.

Dosering

Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den vanliga doseringen av Elleste Duet som följer:

 • Vuxna kvinnor: en gång om dagen 1 tablett.

Avvik inte från den rekommenderade doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Hormone replacement therapy (HRT) kan förorsaka biverkningar. Det gäller bl.a. följande besvär:

 • Huvudvärk;
 • Mag-tarmbesvär;
 • Mellanblödningar (’spotting’);
 • Vaginala flytningar;
 • Spända eller ömmande bröst;
 • Humörsvängningar.

De flesta biverkningarna upphör efter en tid. Fortsätter besvären, rådfråga då läkaren. Läs bipacksedeln för en fullständig översikt över de eventuella biverkningarna. I denna får du också information om den lätt ökade risken för allvarliga biverkningar (såsom bröstcancer eller trombos) som hormone replacement therapy nämns i samband med.

När får du inte använda detta läkemedel?

Elleste Duet är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte detta hormonpreparat om du:

 • Är överkänslig för estradiol, noretisteron eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av trombos, en leversjukdom, bröstcancer eller en annan form av cancer som är känslig för hormoner;
 • Har besvär av oförklarliga vaginala blödningar eller lider av en onormal tillväxt av livmoderslemhinnan;
 • Lider av en allvarlig njur- eller blodsjukdom.

Fråga läkaren om du får använda Elleste Duet om du lider av en annan åkomma eller om du använder mediciner.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Elleste Duet får inte intas under en graviditet eller amning, om inte läkaren råder annorlunda. Obs.: Elleste Duet är inte något p-piller! Använd om så nödvändigt ett kompletterande preventivmedel. Det finns inga varningar vid denna medicin beträffande bilkörning och alkohol.