Directly go to the content
Eloine

Eloine

Eloine är ett preventivpiller. Detta preventivpillers aktiva ämnen är etinylestradiol (ett östrogenhormon) och drospirenon (ett prostagenhormon). Eloine hämmar ägglossningen, förtjockar livmodermunnens slempropp och förhindrar ägg från att fastna på livmoderslemhinnan. Därmed kan graviditet inte uppstå. Då pillret tas under hela cykeln är det lätt att ta. 

Vad är Eloine?

Eloine är ett preventivpiller. Detta preventivpillers aktiva ämnen är etinylestradiol (ett östrogenhormon) och drospirenon (ett prostagenhormon). Eloine hämmar ägglossningen, förtjockar livmodermunnens slempropp och förhindrar ägg från att fastna på livmoderslemhinnan. Därmed kan graviditet inte uppstå. Då pillret tas under hela cykeln är det lätt att ta. 

Vad tas medicinen för?

Läkare ordinerar ofta Eloine som preventivmedel. Används det rätt är pillret mycket pålitligt. En medföljande fördel är att Eloine-pillret medför en lätt, månatlig utsöndringsblödning. Denna är mycket lindrigare än verklig menstruering. Därmed lämpar sig Eloine även för kvinnor med menstrueringsbesvär, exempelvis svåra flytningar eller kramp i buk eller rygg.

Hur använder du Eloine?

En Eloine-karta innehåller 24 rosa och 4 vita piller. De vita är såkallade placebopiller; piller utan aktiva ämnen. Inled varje cykel med de rosa pillren och fortsätt därefter med de vita. Då de vita inte innehåller några hormoner uppstår en avsöndringsblödning. Påbörja en ny karta när den gamla tagit slut, även om blödningen ännu inte upphört. Ta Eloine vid en fast tidpunkt. Med hjälp av den bifogade kalendern glömmer du inte så lätt att ta pillren. Skulle detta ändå ske, eller om du kräks eller får vattnig diarré strax efter att pillret tagits, är pillrets verkan mindre pålitlig. Rådfråga isåfall bipacksedeln, där det står hur man behöver gå tillväga.

Dosering

Eloine finns tillgängligt i förpackningar innehållande tre kartor. Den gängse doseringen för Eloine är:

 • 1 tablett dagligen.

Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Den som tar Eloine kan drabbas av biverkningar, bland andra:

 • Spända eller ömmande bröst;
 • Bukbesvär;
 • Mellanliggande vaginal blodutsöndring;
 • Huvudvärk.

Dessa besvär uppstår oftast inledningsvis. När kroppen väl vant sig vid hormonerna går biverkningarna över av sig själva. Rådfråga läkare om besvären ändå fortsätter. I bipacksedeln finns en förteckning över alla biverkningar, även sällsynta och svåra biverkningar såsom trombos och cancer.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Eloine är inte lämpat för alla. Ta exempelvis inte detta preventivmedel ifall du:

 • Är överkänslig mot etinylestradiol, drospirenon eller annat förekommande hjälpämne;
 • Har (haft) trombos eller löper högre risk att drabbas av denna åkomma;
 • Lider av blodkoaguleringsstörning eller migrän med aura;
 • Har (haft) svår leveråkomma, hjärtattack eller slaganfall;
 • Lider eller har lidit av bröstcancer eller könsorganscancer;
 • Besväras av oförklarliga vaginalblödningar.

Läkaren känner till om du kan ta Eloine ifall du lider av andra hälsoproblem eller tar mediciner. I bipacksedeln finns mer information i ämnet.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta inte Eloine om du är gravid, och om du ammar endast om läkare ordinerat detta. Det finns inga anmärkningar gällande trafiklämplighet eller starkdrycksintag.