Emend

Emend tillhör gruppen anti-emetika: mediciner mot illamående och kräkning. Det verksamma ämnet aprepitant är en NK1-receptorantagonist. Detta medel förebygger att illamåendecentrum i hjärnan stimuleras, så att illamående inte uppträder eller minskas. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Emend 80 mg 2 caps. + Konsultation + Serviceavgift

Emend 125 mg 5 caps. + Konsultation + Serviceavgift

Patientinformation

Vad är Emend?

Emend tillhör gruppen anti-emetika: mediciner mot illamående och kräkning. Det verksamma ämnet aprepitant är en NK1-receptorantagonist. Detta medel förebygger att illamåendecentrum i hjärnan stimuleras, så att illamående inte uppträder eller minskas. Du kan köpa Emend på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult hos en legitimerad EU-läkare.

Vad används medicinen för?

Medicinska behandlingar vid cancer, såsom radioterapi och kemoterapi, kan förorsaka starkt illamående och kräkningsbenägenhet. För att förebygga detta kan en läkare föreskriva Emend, för det mesta i kombination med andra mediciner mot illamående och kräkning. Emend kan också användas om illamåendet redan har börjat.

Hur använder man Emend?

Svälj kapseln i sin helhet med lite vatten. Du kan inta denna medicin med eller utan föda. Inta medicinen en timme före början av kemoterapin så att kroppen har tid att ordentligt ta upp det verksamma ämnet. När kemoterapin är avslutad, ska du fortsätta att inta Emend ytterligare två dagar för att förebygga att illamående uppstår efteråt.

Dosering

Emend kan fås i kapslar på 80 mg och 125 mg. Om inte en läkare föreskriver annorlunda, är den brukliga doseringen som följer: Vuxna och barn från 12 år:

 • Dag 1: inta en timme före början av kemoterapin en kapsel à 125 mg.
 • Dag 2 och 3: inta på morgonen 1 kapsel à 80 mg.

Detta läkemedel är inte lämpligt för barn under 12 år. Rådfråga bipacksedeln för mer information om doseringen av detta läkemedel.

Biverkningar

Liksom andra mediciner, kan också anti-emetika ge biverkningar. Biverkningar som ibland förekommer vid användningen av Emend är bl.a.:

 • Huvudvärk;
 • Förstoppning eller andra störningar i mag-tarmkanalen;
 • Trötthet;
 • Bristande aptit;
 • Hicka;
 • Avvikande antal leverenzymer i blodet;
 • Yrsel, sömnighet.

Ta kontakt med en läkare om du får besvär av dessa eller andra besvär. En fullständig översikt över de möjliga biverkningarna finner du i bipacksedeln.

När ska du inte använda detta läkemedel?

Emend är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för aprepitant eller ett av hjälpämnena i kapseln;
 • Använder vissa mediciner, såsom läkemedel med pimozid, terfenadin, astemizol och cisaprid.

Har du en leveråkomma, en annan sjukdom eller använder du också andra mediciner? En läkare vet om du i dessa fall kan använda Emend på ett säkert sätt. Informera en läkare alltid om vilka läkemedel eller kosttillskott du använder. I bipacksedeln står mer information om dessa ämnen.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Emend om du är gravid, vill bli gravid, om inte en läkare råder annorlunda. Kvinnor som ammar avråds att använda detta medel. Emend kan ibland förorsaka yrsel eller sömnighet. Har du besvär av detta, delta då inte i trafiken. Det finns ingen varning för konsumtion av alkohol med denna medicin.